ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 90025
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Yah dok khao
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ploytubtim Pracharung 8
Collected date

วันที่เก็บ

8 Feb 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Grassland. Roadsides; along stream. Herb ca. 20-80 cm. Flowers purple-red; white when mature. Fruits black-white. Use for medicine.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phrae, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

18    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 78257 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. V. Nguanchoo 497
2. 78319 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. V. Nguanchoo 233
3. 104362 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. S. Kamonnate 915
4. 106009 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. W. Pongamornkul 6485
5. 109086 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. P. Panyadee-NSTDA-138
6. 111010 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. K. Kertsawang 4579
7. 113109 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6714
8. 113134 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6739
9. 113358 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-59
10. 114226 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-042
11. 115260 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 795
12. 124921 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. N. Muangyen 3498
13. 126944 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1675
14. 127009 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1740
15. 127120 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1851
16. 129560 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4418
17. 129426 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4284
18. 132290 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. W. Pongamornkul 7416

ปิด

QR code