ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 9375
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllanthus emblica L.
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 9375
Collected date

วันที่เก็บ

8 Jul 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree 5 m high; fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

113    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 41 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 041
2. 2576 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 2576
3. 4314 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 4314
4. 6028 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 6028
5. 6800 Phyllanthus emblica L. S. Watthana & P. Srisanga 033
6. 8182 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 8182
7. 8974 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 8974
8. 10776 Phyllanthus emblica L. S. Thalamphai 5
9. 11797 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 292
10. 12011 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 298
11. 22718 Phyllanthus emblica L. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2450
12. 23558 Phyllanthus emblica L. K. Kertsawang 70
13. 25844 Phyllanthus emblica L. Bot. KU 2006.41
14. 27430 Phyllanthus emblica L. P. Kumphet sn. 114
15. 28986 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 28986
16. 29335 Phyllanthus emblica L. C. Glamwaewwong 1279
17. 30529 Phyllanthus emblica L. J.F. Maxwell 09-72
18. 31962 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 1124
19. 32090 Phyllanthus emblica L. S. Chongko 548
20. 33266 Phyllanthus emblica L. Jatupol K. 07-047
21. 34413 Phyllanthus emblica L. Warintorn K. 08-243
22. 34663 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri 3298
23. 34819 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri 3234
24. 35513 Phyllanthus emblica L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8337
25. 35973 Phyllanthus emblica L. Jatupol K. 09-314
26. 36269 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 2216
27. 36422 Phyllanthus emblica L. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3066
28. 39118 Phyllanthus emblica L. Jatupol K. 08-467
29. 42378 Phyllanthus emblica L. Wang Hong 3755
30. 43725 Phyllanthus emblica L. S. Gardner & P. Tippayasri ST1375
31. 44795 Phyllanthus emblica L. Piyawan Winichainan HN1115
32. 44841 Phyllanthus emblica L. Yaovanit Polpim HN1397
33. 46680 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri 2826
34. 46231 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri 3234
35. 46444 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 2519
36. 53193 Phyllanthus emblica L. Yin-Jiantao 1395
37. 54630 Phyllanthus emblica L. P. Chantaranothai 30
38. 57634 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 4051
39. 57638 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 4055
40. 58146 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8679
41. 60886 Phyllanthus emblica L. Ling Shein Man 087248
42. 61963 Phyllanthus emblica L. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087337
43. 64540 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 3089
44. 66203 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 3236
45. 66949 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 3531
46. 67367 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri & R. Insea 8190
47. 68280 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 4384
48. 68401 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 4504
49. 69748 Phyllanthus emblica L. Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano & Hong Mang 053503
50. 71347 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 3787
51. 71846 Phyllanthus emblica L. B. Pantarod 83
52. 73670 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 04080
53. 75967 Phyllanthus emblica L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094307
54. 77695 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri 11614
55. 79700 Phyllanthus emblica L. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097970
56. 80347 Phyllanthus emblica L. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-162
57. 80694 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 4551
58. 81266 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 7448
59. 81840 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri 11874
60. 83609 Phyllanthus emblica L. S. Bunma s.n.
61. 83610 Phyllanthus emblica L. S. Bunma s.n.
62. 83611 Phyllanthus emblica L. S. Bunma s.n.
63. 84095 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 4881
64. 84800 Phyllanthus emblica L. K. Kertsawang 2286
65. 85683 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 5024
66. 87041 Phyllanthus emblica L. C. Glamwaewwong 334/58
67. 87597 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-437
68. 88207 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 5213
69. 88453 Phyllanthus emblica L. N. Muangyen 305
70. 89073 Phyllanthus emblica L. N. Muangyen 664
71. 89635 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 5621
72. 92311 Phyllanthus emblica L. Khin Myo Htwe 032763
73. 92653 Phyllanthus emblica L. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-044
74. 92835 Phyllanthus emblica L. D. Argyriou 630
75. 93190 Phyllanthus emblica L. N. Turreira-Garcia 349
76. 93207 Phyllanthus emblica L. D. Argyriou 324
77. 93305 Phyllanthus emblica L. N. Turreira Garcia 583
78. 93585 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5768
79. 98303 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-183
80. 101755 Phyllanthus emblica L. P. Panyadee & W. Pongamornkul 043
81. 102520 Phyllanthus emblica L. V. Nguanchoo 771
82. 104934 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 6091
83. 106030 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 6506
84. 106424 Phyllanthus emblica L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 879
85. 106855 Phyllanthus emblica L. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 566
86. 107295 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-054
87. 111049 Phyllanthus emblica L. K. Kertsawang 4618
88. 113858 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-108
89. 115705 Phyllanthus emblica L. K. Wangwasit 180321-1
90. 116870 Phyllanthus emblica L. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-062
91. 117591 Phyllanthus emblica L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1683
92. 117511 Phyllanthus emblica L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1603
93. 118338 Phyllanthus emblica L. K. Inthamma 226
94. 119045 Phyllanthus emblica L. K. Phromnoi 10
95. 120774 Phyllanthus emblica L. N. Muangyen 2756
96. 121394 Phyllanthus emblica L. N. Boonruang 0455
97. 126258 Phyllanthus emblica L. Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021415
98. 126259 Phyllanthus emblica L. Khin Myo Htwe 024263
99. 128064 Phyllanthus emblica L. K. Inthamma 900
100. 128211 Phyllanthus emblica L. K. Inthamma 1081
101. 129356 Phyllanthus emblica L. Akharasit Bunsongthae 222
102. 130394 Phyllanthus emblica L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2536
103. 131167 Phyllanthus emblica L. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4517
104. 131902 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 91
105. 132446 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 7288
106. 133852 Phyllanthus emblica L. R. Kantasrila MSD 70
107. 137086 Phyllanthus emblica L. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103008
108. 137580 Phyllanthus emblica L. K. Inthamma 1164
109. 139544 Phyllanthus emblica L. T. Choopan et al. 2021-87
110. 139624 Phyllanthus emblica L. T. Choopan et al. 2022-10
111. 140668 Phyllanthus emblica L. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe - 100321
112. 140669 Phyllanthus emblica L. Yumiko baba, Win Win Nwe - 101642
113. 140963 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul - 8128

ปิด

QR code