ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 90491
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Osyris lanceolata Hochst. & Steud.
Family name

ชื่อวงศ์

SANTALACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-413
Collected date

วันที่เก็บ

13 Mar 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 3 m high. Flower green. Fruits red when mature.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1194
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

30    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 16481 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. P. Suksathan 2154
2. 41264 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. S. Watthana 3262
3. 55869 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. J.F. Maxwell 11-85
4. 60861 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Ling Shein Man 087099
5. 62035 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087451
6. 64550 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. W. Pongamornkul 3099
7. 65763 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. M. Norsaengsri 10255
8. 72970 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. M. Norsaengsri 10751
9. 75998 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095350
10. 77885 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. M. Norsaengsri 11147
11. 78663 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Mu Mu Aung, Law Shine & Aung Htay 092300
12. 78664 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092579
13. 78665 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Ling Shein Mang 093080
14. 78666 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Ling Shein Mang 096054
15. 78667 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Ling Shein Mang 096056
16. 80683 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. W. Pongamornkul 4540
17. 82380 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5734
18. 82397 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097693
19. 82398 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097920
20. 83252 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. W. Pongamornkul 4787
21. 85755 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. W. Pongamornkul et al. 5095
22. 88256 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. W. Pongamornkul 5262
23. 89999 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. T. Pingyot 013
24. 90492 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-414
25. 92754 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. N. Muangyen 1324
26. 98123 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-004
27. 111727 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-247
28. 111730 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-250
29. 128270 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2071
30. 128283 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2084

ปิด

QR code