ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 90546
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crotalaria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-467
Collected date

วันที่เก็บ

15 Mar 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 2 m high. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

79    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7669 Crotalaria sp. W. Nanakorn et al. 7669
2. 7702 Crotalaria sp. W. Nanakorn et al. 7702
3. 21215 Crotalaria sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2089
4. 28895 Crotalaria sp. W. Nanakorn et al. 28895
5. 28903 Crotalaria sp. W. Nanakorn et al. 28903
6. 29780 Crotalaria sp. C. Maknoi 1101
7. 31964 Crotalaria sp. C. Maknoi 1126
8. 33347 Crotalaria sp. Jatupol K. 07-128
9. 34116 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 2041
10. 35410 Crotalaria sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8228
11. 51319 Crotalaria sp. M. Norsaengsri 2767
12. 51326 Crotalaria sp. M. Norsaengsri 2774
13. 51336 Crotalaria sp. M. Norsaengsri 2784
14. 53764 Crotalaria sp. C. Maknoi 3045
15. 53765 Crotalaria sp. C. Maknoi 3046
16. 53885 Crotalaria sp. C. Maknoi 3167
17. 62371 Crotalaria sp. Romklao Botanical Garden 0311/2554
18. 70436 Crotalaria sp. C. Maknoi 3303
19. 70979 Crotalaria sp. Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Trias-Blasi & Mr. Phitak 222
20. 71455 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 3895
21. 73794 Crotalaria sp. P. Phaosrichai 35
22. 81318 Crotalaria sp. C. Maknoi 7500
23. 90167 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-90
24. 90241 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-164
25. 90251 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-174
26. 90284 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-207
27. 90430 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-352
28. 91991 Crotalaria sp. K. Kertsawang 3556
29. 92604 Crotalaria sp. P. Phaosrichai 322
30. 93586 Crotalaria sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5769
31. 94147 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 5847
32. 94148 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 5848
33. 94154 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 5854
34. 94187 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 5887
35. 94304 Crotalaria sp. N. Muangyen 1432
36. 94392 Crotalaria sp. N. Muangyen 1519
37. 95444 Crotalaria sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5106
38. 95536 Crotalaria sp. N. Muangyen 1733
39. 95730 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 6014
40. 96163 Crotalaria sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4348
41. 96173 Crotalaria sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4358
42. 96178 Crotalaria sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4363
43. 98157 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-037
44. 98470 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-350
45. 98825 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-302
46. 100843 Crotalaria sp. P. Phaosrichai 570
47. 100906 Crotalaria sp. Identifies project group 6-1
48. 101726 Crotalaria sp. P. Panyadee & W. Pongamornkul 005
49. 104323 Crotalaria sp. S. Kamonnate 893
50. 104838 Crotalaria sp. C. Maknoi 5714
51. 104900 Crotalaria sp. C. Maknoi 6056
52. 104933 Crotalaria sp. C. Maknoi 6090
53. 105097 Crotalaria sp. C. Maknoi 6287
54. 105145 Crotalaria sp. C. Maknoi 6336
55. 105172 Crotalaria sp. C. Maknoi 6408
56. 105175 Crotalaria sp. C. Maknoi 6411
57. 105179 Crotalaria sp. C. Maknoi 6415
58. 105323 Crotalaria sp. T. Khambai 229
59. 105918 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 6394
60. 106003 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 6479
61. 107571 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-358
62. 108477 Crotalaria sp. T. Choopan et al. 2018-64
63. 108490 Crotalaria sp. T. Choopan et al. 2017-41
64. 109788 Crotalaria sp. TLBG 103
65. 110800 Crotalaria sp. N. Muangyen 2013
66. 110992 Crotalaria sp. K. Kertsawang 4561
67. 111078 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-027
68. 111155 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-103
69. 111353 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-301
70. 111401 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-349
71. 111446 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-394
72. 111529 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-052
73. 111603 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-126
74. 111604 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-127
75. 111606 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-129
76. 111720 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-240
77. 111773 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-293
78. 111774 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-294
79. 111786 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-306

ปิด

QR code