ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 90532
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Justicia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Acanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 453
Collected date

วันที่เก็บ

14 Mar 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1 m high. Flower white-brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

464
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

120    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7526 Justicia sp. W. Nanakorn et al. 7526
2. 8641 Justicia sp. W. Nanakorn et al. 8641
3. 9482 Justicia sp. W. Nanakorn et al. 9482
4. 10200 Justicia sp. W. Nanakorn et al. 10200
5. 10203 Justicia sp. W. Nanakorn et al. 10203
6. 12077 Justicia sp. S. Sasrirat s.n.
7. 28354 Justicia sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 250804 30
8. 29768 Justicia sp. C. Maknoi 1089
9. 29942 Justicia sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri, C. Lakoet 70322 20
10. 33160 Justicia sp. Warintorn K. 08 144
11. 35695 Justicia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8545
12. 37860 Justicia sp. M. Norsaengsri 3826
13. 47809 Justicia sp. S. Sawangsawat, W. Boonchai 236
14. 48266 Justicia sp. M. Norsaengsri 6509
15. 51004 Justicia sp. M. Norsaengsri 5356
16. 50879 Justicia sp. S. Watthana 3611
17. 51344 Justicia sp. M. Norsaengsri 2792
18. 51695 Justicia sp. W. La-ongsri, N. Romkham 1370
19. 53009 Justicia sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7579
20. 53079 Justicia sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7652
21. 54362 Justicia sp. T. Yingkhachorn 40
22. 55010 Justicia sp. Sawai, Rob 884
23. 56133 Justicia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8903
24. 56159 Justicia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8929
25. 56374 Justicia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9011
26. 60064 Justicia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2225
27. 61791 Justicia sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86958
28. 64467 Justicia sp. W. Pongamornkul 3016
29. 65680 Justicia sp. M. Norsaengsri 10170
30. 65867 Justicia sp. K. Srithi 635
31. 65877 Justicia sp. K. Srithi 637
32. 65879 Justicia sp. K. Srithi 637
33. 66258 Justicia sp. W. Pongamornkul 3296
34. 66333 Justicia sp. W. Pongamornkul 3373
35. 66340 Justicia sp. W. Pongamornkul 3380
36. 67984 Justicia sp. C. Lakoet 365
37. 71277 Justicia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 986
38. 73478 Justicia sp. C. Lakoet 638
39. 75663 Justicia sp. W. Tanming 551
40. 77603 Justicia sp. M. Norsaengsri 11531
41. 80118 Justicia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97662
42. 83220 Justicia sp. W. Pongamornkul 4755
43. 83375 Justicia sp. W. La-ongsri, S. Watthana 2754
44. 86486 Justicia sp. W. Tanming 938
45. 87628 Justicia sp. Saensouk et al. 14
46. 88838 Justicia sp. C. Maknoi 8439
47. 88869 Justicia sp. C. Maknoi 8470
48. 89035 Justicia sp. N. Muangyen 626
49. 89372 Justicia sp. W. Pongamornkul 5472
50. 89697 Justicia sp. W. Pongamornkul 5683
51. 90988 Justicia sp. N. Muangyen 998
52. 95521 Justicia sp. N. Muangyen 1718
53. 98175 Justicia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 55
54. 98358 Justicia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 238
55. 106216 Justicia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 672
56. 106797 Justicia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 517
57. 106906 Justicia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 617
58. 107438 Justicia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 207
59. 108360 Justicia sp. W. Pongamornkul 6568
60. 112850 Justicia sp. K. Kertsawang 3680
61. 113612 Justicia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 313
62. 113669 Justicia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 370
63. 115681 Justicia sp. K. Wangwasit 180124 37
64. 115654 Justicia sp. K. Wangwasit 180124 10
65. 116246 Justicia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6898
66. 116272 Justicia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6924
67. 116361 Justicia sp. N. Boonruang 40
68. 116661 Justicia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 284
69. 116793 Justicia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 416
70. 117034 Justicia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 227
71. 117109 Justicia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 302
72. 117252 Justicia sp. N. Muangyen 2519
73. 117898 Justicia sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 268
74. 118003 Justicia sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 373
75. 118063 Justicia sp. N. Pan-in 23
76. 118564 Justicia sp. K. Kertsawang 3870
77. 121901 Justicia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1236
78. 120514 Justicia sp. W. Tanming SP 20
79. 120664 Justicia sp. N. Muangyen 2647
80. 121278 Justicia sp. N. Boonruang 339
81. 121449 Justicia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1069
82. 121860 Justicia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1195
83. 121872 Justicia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1207
84. 121955 Justicia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1290
85. 121959 Justicia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1294
86. 123449 Justicia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 443
87. 125308 Justicia sp. W. Pongamornkul 7051
88. 125489 Justicia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, W. Khattiyot 616
89. 126874 Justicia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4116
90. 126898 Justicia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4140
91. 127489 Justicia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5998
92. 129455 Justicia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4313
93. 129564 Justicia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4422
94. 129689 Justicia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4547
95. 130875 Justicia sp. Suchada Wongpakam, Wasana Kamkuan 20
96. 130893 Justicia sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1166
97. 131013 Justicia sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1286
98. 131204 Justicia sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang, U. Thongnak 4554
99. 132338 Justicia sp. W. Pongamornkul 7464
100. 133151 Justicia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3115
101. 133224 Justicia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 1012
102. 133262 Justicia sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1050
103. 134515 Justicia sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3148
104. 134524 Justicia sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3157
105. 134570 Justicia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3205
106. 136005 Justicia sp. W. Pongamornkul 7967
107. 136006 Justicia sp. W. Pongamornkul 7968
108. 136576 Justicia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3601
109. 138401 Justicia sp. K. Inthamma 1677
110. 139580 Justicia sp. T. Choopan et al. 2022 8
111. 139721 Justicia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3963
112. 141286 Justicia sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 4101
113. 141289 Justicia sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 4104
114. 141321 Justicia sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4136
115. 141854 Justicia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3840
116. 142061 Justicia sp. W. Pongamornkul 8561
117. 142391 Justicia sp. W. Pongamornkul 8692
118. 142440 Justicia sp. W. Pongamornkul 8741
119. 142641 Justicia sp. C. Maknoi et al. 5046
120. 142730 Justicia sp. C. Maknoi et al. 5309

ปิด

QR code