ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 90941
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Globba pendula Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5953
Collected date

วันที่เก็บ

6 Aug 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb to 40 cm tall. Leaves mid green above and beneath. All flower parts pale orange. Anther awns 2. Fruits pale purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nakhon Phanom, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

180
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

19    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7296 Globba pendula Roxb. W. Nanakorn et al. 7296
2. 7546 Globba pendula Roxb. W. Nanakorn et al. 7546
3. 12980 Globba pendula Roxb. K. Larsen 45792
4. 14874 Globba pendula Roxb. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 416
5. 20023 Globba pendula Roxb. C. Maknoi 72
6. 20098 Globba pendula Roxb. C. Maknoi T4
7. 20108 Globba pendula Roxb. C. Maknoi T14
8. 20114 Globba pendula Roxb. C. Maknoi T20
9. 20128 Globba pendula Roxb. C. Maknoi T34
10. 20130 Globba pendula Roxb. C. Maknoi T36
11. 20157 Globba pendula Roxb. C. Maknoi T62
12. 20177 Globba pendula Roxb. C. Maknoi T83
13. 21655 Globba pendula Roxb. P. Suksathan 3043
14. 25710 Globba pendula Roxb. C. Maknoi 247
15. 31558 Globba pendula Roxb. C. Maknoi 1561
16. 31559 Globba pendula Roxb. C. Maknoi 1535
17. 31813 Globba pendula Roxb. C. Maknoi 1526
18. 90921 Globba pendula Roxb. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5939
19. 108609 Globba pendula Roxb. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5211

ปิด

QR code