ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 91143
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ostodes paniculata Blume
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3510
Collected date

วันที่เก็บ

26 Jun 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 8 m high with red latex by stream in evergreen forest. Fruit brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phayao, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

768
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

51    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 295 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 295
2. 641 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 641
3. 6072 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 6072
4. 6168 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 6168
5. 6669 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 6669
6. 6904 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 6904
7. 8881 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 8881
8. 8892 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 8892
9. 9054 Ostodes paniculata Blume P. Thongson 28
10. 9719 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 9719
11. 10884 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 10884
12. 13839 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga 542
13. 14017 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga & S. Watthana 683
14. 14549 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 761
15. 14618 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 830
16. 15331 Ostodes paniculata Blume W. Pongamornkul, S. Watthana & R. Panya 438
17. 18620 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga 1780
18. 17026 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga 1343
19. 17863 Ostodes paniculata Blume W. Pongamornkul 514
20. 18090 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga 1643
21. 18542 Ostodes paniculata Blume P. Suksathan 2869
22. 21168 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga & C. Maknoi 2042
23. 22746 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2478
24. 22801 Ostodes paniculata Blume C. Glamwaewwong 162
25. 28333 Ostodes paniculata Blume Y. Ochiai & S. Yokoyama 230804-10
26. 28923 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 28923
27. 31082 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2757
28. 31669 Ostodes paniculata Blume C. Maknoi 1044
29. 37706 Ostodes paniculata Blume J.F. Maxwell 06-651
30. 49787 Ostodes paniculata Blume M. Norsaengsri 6306
31. 51794 Ostodes paniculata Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 7848
32. 52531 Ostodes paniculata Blume W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1610
33. 54825 Ostodes paniculata Blume W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1818
34. 56160 Ostodes paniculata Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 8930
35. 59239 Ostodes paniculata Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 9776
36. 61593 Ostodes paniculata Blume Ling Shein Man 087220
37. 61864 Ostodes paniculata Blume Ling Shein Man 087282
38. 67683 Ostodes paniculata Blume Jatupol K. 950
39. 69682 Ostodes paniculata Blume V. Nguanchoo 221
40. 69745 Ostodes paniculata Blume Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe 090403
41. 71787 Ostodes paniculata Blume Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091009
42. 73601 Ostodes paniculata Blume W. Pongamornkul 04011
43. 73709 Ostodes paniculata Blume W. Pongamornkul 04119
44. 75546 Ostodes paniculata Blume Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094499
45. 75995 Ostodes paniculata Blume Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095344
46. 79702 Ostodes paniculata Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097766
47. 80766 Ostodes paniculata Blume K. Phoutthavong et al. 544
48. 81978 Ostodes paniculata Blume M. Norsaengsri 12011
49. 87067 Ostodes paniculata Blume C. Glamwaewwong 360/58
50. 90805 Ostodes paniculata Blume W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3413
51. 98633 Ostodes paniculata Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-110

ปิด

QR code