ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 9494
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan
Family name

ชื่อวงศ์

CUCURBITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 9494
Collected date

วันที่เก็บ

31 Aug 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

W.J.J.O. de Wilde & Duyfjes
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climbers with tendrils. Flowers dark red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

49    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 107 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Nanakorn et al. 107
2. 788 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Nanakorn et al. 788
3. 1437 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Nanakorn et al. 1437
4. 4116 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Nanakorn et al. 4116
5. 4651 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Nanakorn et al. 4651
6. 5334 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Nanakorn et al. 5334
7. 11375 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan P. Thongson 35
8. 12025 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Pongamornkul 312
9. 11710 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Pongamornkul 258
10. 15382 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 556
11. 19160 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Saemyarm 103
12. 20923 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan P. Srisanga 1935
13. 23818 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan C. Glamwaewwong 521
14. 33291 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan Jatupol K. 07-072
15. 36059 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan Jatupol K. 08-400
16. 37334 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan J.F. Maxwell 06-746
17. 37723 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan J.F. Maxwell 06-669
18. 40338 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan C. Maknoi 2709
19. 45776 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan D. Khrueasan MS769
20. 47157 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan Chusie KY71
21. 47949 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan M. Norsaengsri 7117
22. 48524 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan M. Norsaengsri & N. Tathana 7275
23. 48571 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan M. Norsaengsri & N. Tathana 7322
24. 51041 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Pongamornkul 2647
25. 51466 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan M. Norsaengsri & N. Tathana 7536
26. 55059 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan M. Norsaengsri & N. Tathana 8361
27. 56587 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan P. Suksathan with Wilde, W.J.J.O de; Wilde-Duyfies, B.B.de 5330
28. 58812 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan Zhou-Shishun 2414
29. 67103 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Pongamornkul 3685
30. 68650 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3014
31. 71834 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan B. Pantarod 113
32. 73435 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan C. Lakoet 0593
33. 75655 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Tanming 543
34. 78110 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Pongamornkul 4455
35. 78166 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan V. Nguanchoo 400
36. 80233 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-49
37. 80291 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-107
38. 87388 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-230
39. 91730 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3707
40. 92433 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3906
41. 92453 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3926
42. 95207 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-246
43. 94982 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan Kamonrat Panta 030
44. 95369 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4181
45. 102410 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan V. Nguanchoo 647
46. 104136 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan S. Kamonnate 797
47. 115376 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 911
48. 117380 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 966
49. 123145 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-139

ปิด

QR code