ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 91224
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta
Family name

ชื่อวงศ์

COSTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3662
Collected date

วันที่เก็บ

26 Aug 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Pimtida Niamngon
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 1 m high on limestone. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phayao, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1000
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

56    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 200 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Nanakorn et al. 200
2. 1641 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Nanakorn et al. 1641
3. 3553 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Nanakorn et al. 3553
4. 3955 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Nanakorn et al. 3955
5. 4131 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Nanakorn et al. 4131
6. 5333 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Nanakorn et al. 5333
7. 11732 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Nanakorn et al. 11732
8. 14264 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Morakot 88
9. 19168 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Saemyarm 115
10. 23823 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta K. Kertsawang 55
11. 28403 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-22
12. 29689 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta C. Maknoi 968
13. 29733 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta C. Maknoi 1012
14. 31854 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta C. Maknoi 1584
15. 33366 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Jatupol K. 07-147
16. 35135 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Pongamornkul 2213
17. 38284 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta P. Wessumritt 261
18. 39041 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Pongamornkul 2386
19. 40278 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta C. Maknoi 2640
20. 43005 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Zhou Shi-shun 3008
21. 44472 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Zhou Shi-shun 2933
22. 45001 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Piyawan Winichainan HN1080
23. 45788 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta D. Khrueasan s.n.
24. 46185 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta N. Romkham 273
25. 46830 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta M. Tanaros 302
26. 47320 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Chusie KY495
27. 53313 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7979
28. 56181 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta M. Norsaengsri 5752
29. 62758 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1183
30. 66204 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Pongamornkul 3237
31. 67347 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta M. Norsaengsri & R. Insea 8170
32. 68273 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta C. Maknoi 4377
33. 70668 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Khin Myo Htwe 032883
34. 70820 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 026
35. 75348 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095047
36. 76248 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta C. Maknoi 7098
37. 78175 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta V. Nguanchoo 424
38. 78870 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta N. Muangyen 114
39. 83443 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Ubonwan Upho UBON 1326
40. 84309 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Khattiyot 400
41. 84397 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta K. Kertsawang 3251
42. 87316 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-158
43. 87232 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-075
44. 89323 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Pongamornkul 5423
45. 92758 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta N. Muangyen 1328
46. 93341 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Monocot Botany at KU 22
47. 96416 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Mahasarakham University 99
48. 109685 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta Pheerawhat Rujisitthiyanont 45006
49. 111653 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-176
50. 112761 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta N. Muangyen 2248
51. 116278 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6930
52. 117117 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta N. Muangyen 2384
53. 117205 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta N. Muangyen 2472
54. 128120 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta K. Inthamma 979
55. 139057 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 366
56. 139166 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 481

ปิด

QR code