ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 91758
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire
Family name

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 1126
Collected date

วันที่เก็บ

26 Jun 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in mixed-deciduous forest. Flower pinkish-white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

536
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

102    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 853 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Nanakorn et al. 853
2. 869 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Nanakorn et al. 869
3. 3294 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Nanakorn et al. 3294
4. 3687 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Nanakorn et al. 3687
5. 9573 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Nanakorn et al. 9573
6. 11294 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Nanakorn et al. 11294
7. 11462 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Pongamornkul 186
8. 11686 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Pongamornkul 234
9. 12298 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Pongamornkul 353
10. 14661 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 873
11. 17508 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Boonchai 8
12. 20910 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire P. Srisanga 1922
13. 28488 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-17
14. 30198 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-73
15. 32038 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Pranee Palee 982
16. 38515 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi & P. Srisanga 2287
17. 40837 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6057
18. 41452 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire M. Norsaengsri 5657
19. 45200 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire D. Khrueasan MS48
20. 47990 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire M. Norsaengsri 7158
21. 51082 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Pongamornkul 2688
22. 52842 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Yin-Jiantao 1741
23. 53285 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7753
24. 53416 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8095
25. 56720 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1910
26. 58394 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire M. Norsaengsri & N. Tathana 9429
27. 59710 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire S. Klongngern 05
28. 63481 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire M. Norsaengsri 6739
29. 63852 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9870
30. 65897 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire K. Srithi 227
31. 68003 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Lakoet 0384
32. 69015 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 637
33. 69559 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Zhou-Shishun 7064
34. 69715 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire V. Nguanchoo 271
35. 71150 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Suan Luang Rama IX Training student s.n.
36. 71297 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Pongamornkul 3737
37. 71546 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1083
38. 71937 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Ratchuporn Spanuchat s.n.
39. 72763 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi 4998
40. 75086 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2534
41. 77708 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire M. Norsaengsri 11627
42. 81180 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi 7362
43. 82332 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire S. Watthana 4321
44. 84348 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Khattiyot 439
45. 86029 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-033
46. 86903 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Glamwaewwong 196/58
47. 87251 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-094
48. 91788 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire N. Muangyen 1156
49. 92014 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire K. Kertsawang 3579
50. 92428 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3901
51. 92633 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-024
52. 93575 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5758
53. 95273 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4085
54. 98508 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-388
55. 98563 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-040
56. 98925 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-402
57. 100766 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-369
58. 101262 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire N. Muangyen AKN 005
59. 101667 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Pongamornkul 6208
60. 102580 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire V. Nguanchoo 838
61. 106815 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 535
62. 106949 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 660
63. 110063 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 936
64. 110790 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire N. Muangyen 2003
65. 111536 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-059
66. 111092 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-040
67. 111330 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-278
68. 112469 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1246
69. 113393 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-94
70. 113839 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-089
71. 114873 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire T. Choopan et al. 2017-8
72. 115217 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 752
73. 115336 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 871
74. 115381 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 916
75. 115487 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1379
76. 116052 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire K. Wangwasit 180912-43
77. 117566 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1658
78. 117807 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-177
79. 118785 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire N. Boonruang 0135
80. 121920 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1255
81. 122619 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-090
82. 123102 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-96
83. 123189 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-183
84. 123738 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-275
85. 126984 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1715
86. 127171 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1902
87. 133023 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2987
88. 134393 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2743
89. 134183 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Martin van de Bult 1872
90. 134213 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire P. Srisanga, W. Khattiyot, S. Chantabun 3647
91. 135729 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire W. Pongamornkul 7697
92. 136656 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Aung San 103741
93. 136657 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Yo El 103653
94. 137573 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire K. Inthamma 1157
95. 137616 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire K. Inthamma 1200
96. 137628 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire K. Inthamma 1212
97. 138121 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3015
98. 138346 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire K. Inthamma 1622
99. 138409 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire K. Inthamma 1685
100. 139176 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 495
101. 140270 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100199
102. 140271 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100289

ปิด

QR code