ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 91891
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mycetia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 1259
Collected date

วันที่เก็บ

26 Jul 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 50-60 cm high in dry evergreen forest. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

610
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

97    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9244 Mycetia sp. W. Nanakorn et al. 9244
2. 9261 Mycetia sp. P. Thongson 63
3. 10980 Mycetia sp. Serm 60
4. 11349 Mycetia sp. W. Pongamornkul 126
5. 18784 Mycetia sp. W. Nanakorn 636
6. 19383 Mycetia sp. C. Glamwaewwong 14
7. 20415 Mycetia sp. P. Thongson 160
8. 20420 Mycetia sp. P. Thongson 165
9. 22167 Mycetia sp. P. Srisanga 2227
10. 22183 Mycetia sp. P. Srisanga 2243
11. 22187 Mycetia sp. P. Srisanga 2247
12. 22610 Mycetia sp. S. Watthana 1716
13. 29720 Mycetia sp. C. Maknoi 999
14. 29743 Mycetia sp. C. Maknoi 1064
15. 35860 Mycetia sp. C. Maknoi 1792
16. 38909 Mycetia sp. C. Maknoi 2579
17. 38910 Mycetia sp. C. Maknoi 2580
18. 42465 Mycetia sp. Wang Hong 8294
19. 43028 Mycetia sp. Zhou Shi-shun 3274
20. 45671 Mycetia sp. D. Khrueasan MS316
21. 47962 Mycetia sp. M. Norsaengsri 7130
22. 52925 Mycetia sp. Yin-Jiantao 1390
23. 61193 Mycetia sp. Ling Shein Man 088002
24. 61589 Mycetia sp. Ling Shein Man 087224
25. 65242 Mycetia sp. Varalee Viraporn 43
26. 65009 Mycetia sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Udone Souvannakhoummane; Kittisak Phoutthavong OS 6238
27. 66572 Mycetia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2832
28. 68811 Mycetia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089637
29. 71570 Mycetia sp. W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1107
30. 72937 Mycetia sp. M. Norsaengsri 10718
31. 73481 Mycetia sp. C. Lakoet 0641
32. 73490 Mycetia sp. C. Lakoet 0650
33. 73814 Mycetia sp. P. Phaosrichai 55
34. 74861 Mycetia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10843
35. 75131 Mycetia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2321
36. 75642 Mycetia sp. W. Tanming 530
37. 76382 Mycetia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094297
38. 77547 Mycetia sp. M. Norsaengsri 10927
39. 81875 Mycetia sp. M. Norsaengsri 11909
40. 81829 Mycetia sp. M. Norsaengsri 11863
41. 85455 Mycetia sp. C. Maknoi 8154
42. 85822 Mycetia sp. M. Norsaengsri 12475
43. 85833 Mycetia sp. M. Norsaengsri 12486
44. 88303 Mycetia sp. W. Pongamornkul 5309
45. 88323 Mycetia sp. N. Muangyen 175
46. 88500 Mycetia sp. N. Muangyen 352
47. 89173 Mycetia sp. N. Muangyen 764
48. 90469 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-391
49. 90474 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-396
50. 90576 Mycetia sp. N. Muangyen 839
51. 90650 Mycetia sp. N. Muangyen 912
52. 90788 Mycetia sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3396
53. 91082 Mycetia sp. N. Muangyen 1092
54. 91870 Mycetia sp. N. Muangyen 1238
55. 92645 Mycetia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-036
56. 94485 Mycetia sp. N. Muangyen 1612
57. 95114 Mycetia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-153
58. 97392 Mycetia sp. QBG. Staff s.n.
59. 98264 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-144
60. 101080 Mycetia sp. W. Pongamornkul 6101
61. 104474 Mycetia sp. T. Khambai 497
62. 105120 Mycetia sp. C. Maknoi 6310
63. 113585 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-286
64. 113587 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-288
65. 113224 Mycetia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3918
66. 113444 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-145
67. 113604 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-305
68. 113625 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-326
69. 113969 Mycetia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-219
70. 113974 Mycetia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-224
71. 113989 Mycetia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-239
72. 114007 Mycetia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-257
73. 116950 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-142
74. 116823 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-015
75. 116825 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-017
76. 116828 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-020
77. 116921 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-113
78. 120588 Mycetia sp. N. Muangyen 2354
79. 120719 Mycetia sp. N. Muangyen 2701
80. 122672 Mycetia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-142
81. 122722 Mycetia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-192
82. 122741 Mycetia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-211
83. 122799 Mycetia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-269
84. 123377 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-371
85. 123393 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-387
86. 123639 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-176
87. 123740 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-277
88. 123831 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-368
89. 131500 Mycetia sp. Chusie Trisonthi BD 82.1
90. 134560 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3195
91. 136413 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3438
92. 136418 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3443
93. 136498 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3523
94. 138955 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3834
95. 138996 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3875
96. 139681 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3923
97. 139734 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3976

ปิด

QR code