ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 9572
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Colona floribunda (Kurz) Craib
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 9572
Collected date

วันที่เก็บ

1 Sep 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

58    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 22 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Nanakorn et al. 022
2. 4121 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Nanakorn et al. 4121
3. 5358 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Nanakorn et al. 5358
4. 5826 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Nanakorn et al. 5826
5. 7091 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Nanakorn et al. 7091
6. 7383 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Nanakorn et al. 7383
7. 7635 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Nanakorn et al. 7635
8. 8000 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Nanakorn et al. 8000
9. 9864 Colona floribunda (Kurz) Craib S. Watthana, S. Siriphum 024
10. 10461 Colona floribunda (Kurz) Craib P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 120
11. 12943 Colona floribunda (Kurz) Craib Prachit et al. 10
12. 14532 Colona floribunda (Kurz) Craib S. Watthana 321
13. 18772 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Nanakorn 569
14. 25825 Colona floribunda (Kurz) Craib Bot. KU 2006.22
15. 29492 Colona floribunda (Kurz) Craib C. Glamwaewwong 1353
16. 35360 Colona floribunda (Kurz) Craib Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8171
17. 37950 Colona floribunda (Kurz) Craib M. Norsaengsri & C. Lakoet 2795
18. 37938 Colona floribunda (Kurz) Craib M. Norsaengsri & C. Lakoet 2772
19. 47307 Colona floribunda (Kurz) Craib Chusie KY407
20. 48358 Colona floribunda (Kurz) Craib K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-10361
21. 48555 Colona floribunda (Kurz) Craib M. Norsaengsri & N. Tathana 7306
22. 48793 Colona floribunda (Kurz) Craib Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38716
23. 48908 Colona floribunda (Kurz) Craib Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52623
24. 49042 Colona floribunda (Kurz) Craib Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai T-17051
25. 49066 Colona floribunda (Kurz) Craib Gen Murata, Kunio Iwatsuki, Chamlong Phengklai & Charal Charamphol s.n.
26. 50146 Colona floribunda (Kurz) Craib Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38349
27. 52124 Colona floribunda (Kurz) Craib D.J. Middleton & P. Triboun 4831
28. 52929 Colona floribunda (Kurz) Craib Yin-Jiantao 1416
29. 59519 Colona floribunda (Kurz) Craib Romklao Botanical Garden 0125/2553
30. 59575 Colona floribunda (Kurz) Craib Romklao Botanical Garden 0181/2554
31. 61566 Colona floribunda (Kurz) Craib Ling Shein Man 087045
32. 61717 Colona floribunda (Kurz) Craib Ling Shein Man 087594
33. 62720 Colona floribunda (Kurz) Craib W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1144
34. 64070 Colona floribunda (Kurz) Craib M. Norsaengsri & P. Thongson 7019
35. 64143 Colona floribunda (Kurz) Craib W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2545
36. 68738 Colona floribunda (Kurz) Craib M. Norsaengsri 10649
37. 69899 Colona floribunda (Kurz) Craib Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053069
38. 73434 Colona floribunda (Kurz) Craib C. Lakoet 0592
39. 74937 Colona floribunda (Kurz) Craib C. Maknoi 6583
40. 76233 Colona floribunda (Kurz) Craib C. Maknoi 7083
41. 74930 Colona floribunda (Kurz) Craib C. Maknoi 6576
42. 76634 Colona floribunda (Kurz) Craib C. Maknoi 7203
43. 78050 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Pongamornkul 4395
44. 80987 Colona floribunda (Kurz) Craib Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097088
45. 81217 Colona floribunda (Kurz) Craib C. Maknoi 7399
46. 84376 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Khattiyot 467
47. 86589 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Tanming 813
48. 87329 Colona floribunda (Kurz) Craib C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-171
49. 88400 Colona floribunda (Kurz) Craib N. Muangyen 252
50. 88447 Colona floribunda (Kurz) Craib N. Muangyen 299
51. 88536 Colona floribunda (Kurz) Craib N. Muangyen 388
52. 89153 Colona floribunda (Kurz) Craib N. Muangyen 744
53. 91691 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-101
54. 105070 Colona floribunda (Kurz) Craib C. Maknoi 6259
55. 115787 Colona floribunda (Kurz) Craib K. Wangwasit 180322-37
56. 116161 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6813
57. 121657 Colona floribunda (Kurz) Craib N. Boonruang & W. La-ongsri 0560
58. 123616 Colona floribunda (Kurz) Craib C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-152

ปิด

QR code