ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 9572
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Colona floribunda (Kurz) Craib
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 9572
Collected date

วันที่เก็บ

1 Sep 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

65    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 22 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Nanakorn et al. 022
2. 4121 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Nanakorn et al. 4121
3. 5358 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Nanakorn et al. 5358
4. 5826 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Nanakorn et al. 5826
5. 7635 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Nanakorn et al. 7635
6. 7091 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Nanakorn et al. 7091
7. 7383 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Nanakorn et al. 7383
8. 8000 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Nanakorn et al. 8000
9. 9864 Colona floribunda (Kurz) Craib S. Watthana, S. Siriphum 024
10. 10461 Colona floribunda (Kurz) Craib P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 120
11. 12943 Colona floribunda (Kurz) Craib Prachit et al. 10
12. 14532 Colona floribunda (Kurz) Craib S. Watthana 321
13. 18772 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Nanakorn 569
14. 25825 Colona floribunda (Kurz) Craib Bot. KU 2006.22
15. 29492 Colona floribunda (Kurz) Craib C. Glamwaewwong 1353
16. 35360 Colona floribunda (Kurz) Craib Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8171
17. 37938 Colona floribunda (Kurz) Craib M. Norsaengsri & C. Lakoet 2772
18. 37950 Colona floribunda (Kurz) Craib M. Norsaengsri & C. Lakoet 2795
19. 47307 Colona floribunda (Kurz) Craib Chusie KY407
20. 48358 Colona floribunda (Kurz) Craib K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-10361
21. 48555 Colona floribunda (Kurz) Craib M. Norsaengsri & N. Tathana 7306
22. 48793 Colona floribunda (Kurz) Craib Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38716
23. 48908 Colona floribunda (Kurz) Craib Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52623
24. 50146 Colona floribunda (Kurz) Craib Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38349
25. 49042 Colona floribunda (Kurz) Craib Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai T-17051
26. 49066 Colona floribunda (Kurz) Craib Gen Murata, Kunio Iwatsuki, Chamlong Phengklai & Charal Charamphol s.n.
27. 52124 Colona floribunda (Kurz) Craib D.J. Middleton & P. Triboun 4831
28. 52929 Colona floribunda (Kurz) Craib Yin-Jiantao 1416
29. 59289 Colona floribunda (Kurz) Craib Yin-Jiantao 1838
30. 59519 Colona floribunda (Kurz) Craib Romklao Botanical Garden 0125/2553
31. 59575 Colona floribunda (Kurz) Craib Romklao Botanical Garden 0181/2554
32. 61717 Colona floribunda (Kurz) Craib Ling Shein Man 087594
33. 61566 Colona floribunda (Kurz) Craib Ling Shein Man 087045
34. 62720 Colona floribunda (Kurz) Craib W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1144
35. 64070 Colona floribunda (Kurz) Craib M. Norsaengsri & P. Thongson 7019
36. 64143 Colona floribunda (Kurz) Craib W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2545
37. 68738 Colona floribunda (Kurz) Craib M. Norsaengsri 10649
38. 69899 Colona floribunda (Kurz) Craib Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053069
39. 73434 Colona floribunda (Kurz) Craib C. Lakoet 0592
40. 74930 Colona floribunda (Kurz) Craib C. Maknoi 6576
41. 74937 Colona floribunda (Kurz) Craib C. Maknoi 6583
42. 76233 Colona floribunda (Kurz) Craib C. Maknoi 7083
43. 76634 Colona floribunda (Kurz) Craib C. Maknoi 7203
44. 78050 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Pongamornkul 4395
45. 80987 Colona floribunda (Kurz) Craib Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097088
46. 81217 Colona floribunda (Kurz) Craib C. Maknoi 7399
47. 84376 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Khattiyot 467
48. 87329 Colona floribunda (Kurz) Craib C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-171
49. 86589 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Tanming 813
50. 88400 Colona floribunda (Kurz) Craib N. Muangyen 252
51. 88447 Colona floribunda (Kurz) Craib N. Muangyen 299
52. 88536 Colona floribunda (Kurz) Craib N. Muangyen 388
53. 89153 Colona floribunda (Kurz) Craib N. Muangyen 744
54. 91691 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-101
55. 105070 Colona floribunda (Kurz) Craib C. Maknoi 6259
56. 105432 Colona floribunda (Kurz) Craib T. Khambai 398
57. 115787 Colona floribunda (Kurz) Craib K. Wangwasit 180322-37
58. 116062 Colona floribunda (Kurz) Craib K. Wangwasit 180912-53
59. 116161 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6813
60. 121657 Colona floribunda (Kurz) Craib N. Boonruang & W. La-ongsri 0560
61. 123616 Colona floribunda (Kurz) Craib C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-152
62. 123148 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-142
63. 125581 Colona floribunda (Kurz) Craib N. Muangyen 3661
64. 135787 Colona floribunda (Kurz) Craib W. Pongamornkul 7755
65. 137034 Colona floribunda (Kurz) Craib Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung San 103474

ปิด

QR code