ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 92063
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Globba sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Saengvirotjanapat 642
Collected date

วันที่เก็บ

13 Jun 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Made from living specimens. Accession number 20130622B. Collected from Lumnam-Pai WS, 30 Km. from Pangmapha district on 30 May 2013.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

289    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6835 Globba sp. W. Nanakorn et al. 6835
2. 9613 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9613
3. 9276 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9276
4. 9279 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9279
5. 9288 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9288
6. 13325 Globba sp. McDonald et al. 5692
7. 11801 Globba sp. S. Sasrirat 6
8. 14685 Globba sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 897
9. 15135 Globba sp. S. Watthana 535
10. 15656 Globba sp. P. Suksathan 1739
11. 18033 Globba sp. P. Srisanga 1586
12. 18493 Globba sp. P. Suksathan 2820
13. 19474 Globba sp. P. Suksathan 2722
14. 19424 Globba sp. P. Suksathan 2672
15. 19426 Globba sp. P. Suksathan 2674
16. 20192 Globba sp. C. Maknoi T98
17. 20818 Globba sp. P. Suksathan 2936
18. 20932 Globba sp. P. Srisanga 1944
19. 20937 Globba sp. P. Srisanga 1949
20. 21376 Globba sp. S. Watthana 1384
21. 21652 Globba sp. P. Suksathan 3040
22. 23234 Globba sp. C. Glamwaewwong 255
23. 23160 Globba sp. P. Srisanga 2540
24. 25707 Globba sp. C. Maknoi 244
25. 25733 Globba sp. C. Maknoi 270
26. 25748 Globba sp. C. Maknoi 285
27. 25764 Globba sp. C. Maknoi 301
28. 25765 Globba sp. C. Maknoi 302
29. 27637 Globba sp. C. Maknoi 823
30. 27744 Globba sp. C. Maknoi 930
31. 27764 Globba sp. C. Maknoi 345
32. 27831 Globba sp. C. Maknoi 947
33. 28037 Globba sp. S. Watthana & S. Pumicong 1990
34. 29374 Globba sp. P. Suksathan 2367
35. 29687 Globba sp. C. Maknoi 966
36. 29712 Globba sp. C. Maknoi 991
37. 29717 Globba sp. C. Maknoi 996
38. 30361 Globba sp. C. Maknoi 1500
39. 30493 Globba sp. P. Suksathan 4213
40. 30600 Globba sp. P. Suksathan 4220
41. 30987 Globba sp. K. Kertsawang 693
42. 31381 Globba sp. K. Kertsawang 845
43. 31397 Globba sp. K. Kertsawang 861
44. 31416 Globba sp. K. Kertsawang 880
45. 31585 Globba sp. A. Keratikornkol 374
46. 31687 Globba sp. C. Maknoi 1645
47. 31715 Globba sp. C. Maknoi 1673
48. 31733 Globba sp. C. Maknoi 1691
49. 32322 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2398
50. 32324 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2400
51. 32327 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2404
52. 36803 Globba sp. P. Suksathan 4547
53. 36841 Globba sp. P. Suksathan 4584
54. 36842 Globba sp. P. Suksathan 4585
55. 36846 Globba sp. P. Suksathan 4589
56. 38043 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3878
57. 38046 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3892
58. 38064 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3928
59. 38129 Globba sp. M. Norsaengsri 4002
60. 38130 Globba sp. M. Norsaengsri 4003
61. 38554 Globba sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2326
62. 38771 Globba sp. C. Maknoi 2442
63. 38778 Globba sp. C. Maknoi 2448
64. 38781 Globba sp. C. Maknoi 2451
65. 38839 Globba sp. C. Maknoi 2509
66. 38895 Globba sp. C. Maknoi 2565
67. 40264 Globba sp. C. Maknoi 2626
68. 40265 Globba sp. C. Maknoi 2627
69. 40836 Globba sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6056
70. 41120 Globba sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5569
71. 45098 Globba sp. M. Tanaros 500
72. 45104 Globba sp. M. Tanaros 506
73. 45105 Globba sp. M. Tanaros 507
74. 45218 Globba sp. D. Khrueasan MS319
75. 45278 Globba sp. Pooma, R., Phattarahirankanok K. 6312
76. 45973 Globba sp. C. Maknoi 3885
77. 45985 Globba sp. C. Maknoi 3897
78. 45945 Globba sp. C. Maknoi 3860
79. 47972 Globba sp. M. Norsaengsri 7141
80. 48005 Globba sp. M. Norsaengsri 7173
81. 48201 Globba sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 005
82. 49218 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52102
83. 49690 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38087
84. 50306 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52223
85. 50560 Globba sp. S. Watthana 3475
86. 50778 Globba sp. S. Watthana 3507
87. 50756 Globba sp. S. Watthana 3483
88. 53063 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7636
89. 53382 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8055
90. 53384 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8057
91. 53399 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8076
92. 53314 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7980
93. 53713 Globba sp. M. Norsaengsri 5969
94. 53714 Globba sp. M. Norsaengsri 5970
95. 53958 Globba sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8070
96. 54769 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1762
97. 54448 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6896
98. 54471 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6947
99. 54496 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 7005
100. 54498 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 7007
101. 54839 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1832
102. 57113 Globba sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 228
103. 58550 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9585
104. 58647 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9682
105. 58652 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9687
106. 59184 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9721
107. 59512 Globba sp. Romklao Botanical Garden 0118/2553
108. 59526 Globba sp. Romklao Botanical Garden 0132/2553
109. 59803 Globba sp. C. Pitaksantipap 37
110. 60190 Globba sp. M. Norsaengsri 6025
111. 62545 Globba sp. Romklao Botanical Garden 0485/2555
112. 62714 Globba sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1138
113. 63156 Globba sp. Li-Jianwu 856
114. 63856 Globba sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9874
115. 63923 Globba sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9942
116. 64510 Globba sp. W. Pongamornkul 3059
117. 64994 Globba sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida, Kittisak Phoutthavong, Somdy Oudomsack JSL 1734
118. 65073 Globba sp. K. Srithi 670
119. 65098 Globba sp. K. Srithi 672
120. 66792 Globba sp. M. Norsaengsri 10390
121. 66812 Globba sp. M. Norsaengsri 10410
122. 66870 Globba sp. W. Pongamornkul 3453
123. 67606 Globba sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 873
124. 67800 Globba sp. M. Norsaengsri 10480
125. 67820 Globba sp. M. Norsaengsri 10500
126. 67847 Globba sp. M. Norsaengsri 10527
127. 68164 Globba sp. C. Maknoi 4269
128. 68657 Globba sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3021
129. 69933 Globba sp. P. Suksathan 5038
130. 69937 Globba sp. P. Suksathan 5066
131. 69938 Globba sp. P. Suksathan 5067
132. 69939 Globba sp. P. Suksathan 5071
133. 69940 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 600
134. 69941 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 601
135. 69942 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 602
136. 69945 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 605
137. 69946 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 606
138. 69947 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 607
139. 69948 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 608
140. 69949 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 609
141. 69950 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 610
142. 69951 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 611
143. 69952 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 612
144. 69953 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 613
145. 69955 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 615
146. 69957 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 617
147. 69964 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 43
148. 69967 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 624
149. 70043 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2588
150. 70062 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2614
151. 70063 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2619
152. 70073 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2629
153. 70076 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2635
154. 70079 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2639
155. 70453 Globba sp. C. Maknoi 3320
156. 70475 Globba sp. C. Maknoi 3342
157. 70492 Globba sp. C. Maknoi 3359
158. 70500 Globba sp. C. Maknoi 3367
159. 70501 Globba sp. C. Maknoi 3368
160. 71491 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1028
161. 72701 Globba sp. C. Maknoi 4936
162. 72733 Globba sp. C. Maknoi 4968
163. 72736 Globba sp. C. Maknoi 4971
164. 72764 Globba sp. C. Maknoi 4999
165. 73080 Globba sp. M. Norsaengsri 11248
166. 73882 Globba sp. P. Phaosrichai 124
167. 73944 Globba sp. M. Norsaengsri 11474
168. 75250 Globba sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2427
169. 75465 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095131
170. 75717 Globba sp. W. Pongamornkul 4302
171. 75789 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094679
172. 76261 Globba sp. C. Maknoi 7111
173. 76380 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094294
174. 76613 Globba sp. C. Maknoi 7182
175. 76635 Globba sp. C. Maknoi 7204
176. 76636 Globba sp. C. Maknoi 7205
177. 78061 Globba sp. W. Pongamornkul 4406
178. 80657 Globba sp. W. Pongamornkul 4514
179. 81419 Globba sp. M. Norsaengsri 12214
180. 83800 Globba sp. P. Phaosrichai 186
181. 83807 Globba sp. P. Phaosrichai 193
182. 83841 Globba sp. P. Phaosrichai 227
183. 83845 Globba sp. P. Phaosrichai 231
184. 84334 Globba sp. W. Khattiyot 425
185. 84369 Globba sp. W. Khattiyot 460
186. 84380 Globba sp. W. Khattiyot 471
187. 84828 Globba sp. S. Watthana 3906
188. 84911 Globba sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3991
189. 85133 Globba sp. P. Phaosrichai 242
190. 85136 Globba sp. P. Phaosrichai 245
191. 85162 Globba sp. P. Phaosrichai 271
192. 85303 Globba sp. C. Maknoi 7951
193. 85494 Globba sp. C. Maknoi 8193
194. 85593 Globba sp. C. Maknoi 8292
195. 85856 Globba sp. M. Norsaengsri 12509
196. 86045 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-049
197. 86067 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-071
198. 86179 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-183
199. 86230 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-234
200. 86313 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-317
201. 86599 Globba sp. W. Tanming 822
202. 86409 Globba sp. M. Wongnak 719
203. 86517 Globba sp. W. Tanming 969
204. 86627 Globba sp. W. Tanming 850
205. 86637 Globba sp. W. Tanming 860
206. 86660 Globba sp. W. Tanming 883
207. 86661 Globba sp. W. Tanming 884
208. 86910 Globba sp. C. Glamwaewwong 203/58
209. 86955 Globba sp. C. Glamwaewwong 248/58
210. 87117 Globba sp. P. Phaosrichai 295
211. 87129 Globba sp. P. Phaosrichai 307
212. 87236 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-079
213. 87238 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-081
214. 87413 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-255
215. 87495 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-337
216. 89296 Globba sp. C. Maknoi 8144
217. 90950 Globba sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5903
218. 92054 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 632
219. 92057 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 636
220. 92058 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 637
221. 92074 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 653
222. 92078 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 657
223. 92086 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 666
224. 92087 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 667
225. 92088 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 668
226. 92097 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 677
227. 92099 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 679
228. 92103 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 685
229. 92105 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 687
230. 92117 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 768
231. 92118 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 747
232. 92979 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 634
233. 93415 Globba sp. M. Wongnak 173
234. 93491 Globba sp. Natcha Sutjaritjai ZB231
235. 93558 Globba sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5741
236. 95274 Globba sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4086
237. 96695 Globba sp. C. Glamwaewwong 211/60
238. 96698 Globba sp. C. Glamwaewwong 214/60
239. 96286 Globba sp. Prince of Songkla University 02
240. 96289 Globba sp. Prince of Songkla University 05
241. 96410 Globba sp. Mahasarakham University 93
242. 96412 Globba sp. Mahasarakham University 95
243. 96634 Globba sp. C. Glamwaewwong 150/60
244. 96680 Globba sp. C. Glamwaewwong 196/60
245. 96707 Globba sp. C. Glamwaewwong 223/60
246. 97066 Globba sp. P. Phaosrichai 450
247. 97102 Globba sp. P. Phaosrichai 486
248. 97136 Globba sp. P. Phaosrichai 520
249. 100726 Globba sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-329
250. 100832 Globba sp. P. Phaosrichai 559
251. 100871 Globba sp. P. Phaosrichai 596
252. 100932 Globba sp. C. Maknoi 490
253. 100934 Globba sp. C. Maknoi 492
254. 104157 Globba sp. S. Kamonnate 780
255. 104236 Globba sp. S. Kamonnate 800
256. 104628 Globba sp. C. Maknoi 5772
257. 104649 Globba sp. C. Maknoi 5882
258. 104659 Globba sp. C. Maknoi 5892
259. 104671 Globba sp. C. Maknoi 5907
260. 104672 Globba sp. C. Maknoi 5908
261. 104690 Globba sp. C. Maknoi 5565
262. 104744 Globba sp. C. Maknoi 5619
263. 104763 Globba sp. C. Maknoi 5639
264. 104861 Globba sp. C. Maknoi 5737
265. 104975 Globba sp. C. Maknoi 6133
266. 104980 Globba sp. C. Maknoi 6138
267. 105573 Globba sp. C. Maknoi 7001
268. 105627 Globba sp. C. Maknoi 7055
269. 105636 Globba sp. C. Maknoi 7064
270. 105648 Globba sp. C. Maknoi 7076
271. 105748 Globba sp. C. Maknoi 6941
272. 105924 Globba sp. W. Pongamornkul 6400
273. 107082 Globba sp. C. Maknoi 4847
274. 107095 Globba sp. C. Maknoi 4862
275. 107208 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 35
276. 107212 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 39
277. 107215 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 42
278. 107222 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 49
279. 107225 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 52
280. 107233 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 60
281. 107237 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 64
282. 107238 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 65
283. 109817 Globba sp. TLBG 191
284. 110057 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 930
285. 110154 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1027
286. 110212 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1085
287. 110677 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1086
288. 110888 Globba sp. N. Muangyen 2104
289. 111266 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-214

ปิด

QR code