ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 92054
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Globba sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Saengvirotjanapat 632
Collected date

วันที่เก็บ

13 Jun 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Made from living specimen, accession number 20130756A. Collected from Ban Mae Na, Road to Mae Taman Headwaters Station. Chiang Dao district, Chiang Mai province, 19ก 19' 44.97" N, 98ก55' 30.47" E, 28 July 2013.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Alcohol
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

271    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6835 Globba sp. W. Nanakorn et al. 6835
2. 9276 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9276
3. 9279 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9279
4. 9288 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9288
5. 9613 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9613
6. 11801 Globba sp. S. Sasrirat 6
7. 13325 Globba sp. McDonald et al. 5692
8. 14685 Globba sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 897
9. 15135 Globba sp. S. Watthana 535
10. 18493 Globba sp. P. Suksathan 2820
11. 20192 Globba sp. C. Maknoi T98
12. 19426 Globba sp. P. Suksathan 2674
13. 19474 Globba sp. P. Suksathan 2722
14. 20932 Globba sp. P. Srisanga 1944
15. 21376 Globba sp. S. Watthana 1384
16. 23234 Globba sp. C. Glamwaewwong 255
17. 23160 Globba sp. P. Srisanga 2540
18. 25707 Globba sp. C. Maknoi 244
19. 25733 Globba sp. C. Maknoi 270
20. 25748 Globba sp. C. Maknoi 285
21. 25764 Globba sp. C. Maknoi 301
22. 25765 Globba sp. C. Maknoi 302
23. 27744 Globba sp. C. Maknoi 930
24. 27764 Globba sp. C. Maknoi 345
25. 27831 Globba sp. C. Maknoi 947
26. 28037 Globba sp. S. Watthana & S. Pumicong 1990
27. 29374 Globba sp. P. Suksathan 2367
28. 29687 Globba sp. C. Maknoi 966
29. 29712 Globba sp. C. Maknoi 991
30. 29717 Globba sp. C. Maknoi 996
31. 30493 Globba sp. P. Suksathan 4213
32. 30600 Globba sp. P. Suksathan 4220
33. 30987 Globba sp. K. Kertsawang 693
34. 31416 Globba sp. K. Kertsawang 880
35. 31381 Globba sp. K. Kertsawang 845
36. 31397 Globba sp. K. Kertsawang 861
37. 31585 Globba sp. A. Keratikornkol 374
38. 31715 Globba sp. C. Maknoi 1673
39. 31733 Globba sp. C. Maknoi 1691
40. 32322 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2398
41. 32324 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2400
42. 32327 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2404
43. 36803 Globba sp. P. Suksathan 4547
44. 36841 Globba sp. P. Suksathan 4584
45. 36842 Globba sp. P. Suksathan 4585
46. 36846 Globba sp. P. Suksathan 4589
47. 38554 Globba sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2326
48. 38043 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3878
49. 38046 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3892
50. 38064 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3928
51. 38129 Globba sp. M. Norsaengsri 4002
52. 38130 Globba sp. M. Norsaengsri 4003
53. 38839 Globba sp. C. Maknoi 2509
54. 38771 Globba sp. C. Maknoi 2442
55. 38778 Globba sp. C. Maknoi 2448
56. 38781 Globba sp. C. Maknoi 2451
57. 40264 Globba sp. C. Maknoi 2626
58. 40265 Globba sp. C. Maknoi 2627
59. 40836 Globba sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6056
60. 41120 Globba sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5569
61. 45098 Globba sp. M. Tanaros 500
62. 45105 Globba sp. M. Tanaros 507
63. 45945 Globba sp. C. Maknoi 3860
64. 45973 Globba sp. C. Maknoi 3885
65. 47972 Globba sp. M. Norsaengsri 7141
66. 48201 Globba sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 005
67. 49218 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52102
68. 49690 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38087
69. 50560 Globba sp. S. Watthana 3475
70. 50306 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52223
71. 50756 Globba sp. S. Watthana 3483
72. 50778 Globba sp. S. Watthana 3507
73. 53063 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7636
74. 53314 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7980
75. 53382 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8055
76. 53384 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8057
77. 53399 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8076
78. 53713 Globba sp. M. Norsaengsri 5969
79. 53958 Globba sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8070
80. 54448 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6896
81. 54471 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6947
82. 54498 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 7007
83. 54839 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1832
84. 57113 Globba sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 228
85. 59512 Globba sp. Romklao Botanical Garden 0118/2553
86. 59526 Globba sp. Romklao Botanical Garden 0132/2553
87. 58550 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9585
88. 58647 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9682
89. 58652 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9687
90. 59184 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9721
91. 59803 Globba sp. C. Pitaksantipap 37
92. 60190 Globba sp. M. Norsaengsri 6025
93. 62545 Globba sp. Romklao Botanical Garden 0485/2555
94. 63923 Globba sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9942
95. 62714 Globba sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1138
96. 63156 Globba sp. Li-Jianwu 856
97. 63856 Globba sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9874
98. 64510 Globba sp. W. Pongamornkul 3059
99. 64994 Globba sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida, Kittisak Phoutthavong, Somdy Oudomsack JSL 1734
100. 66792 Globba sp. M. Norsaengsri 10390
101. 66812 Globba sp. M. Norsaengsri 10410
102. 66870 Globba sp. W. Pongamornkul 3453
103. 67606 Globba sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 873
104. 67800 Globba sp. M. Norsaengsri 10480
105. 67820 Globba sp. M. Norsaengsri 10500
106. 67847 Globba sp. M. Norsaengsri 10527
107. 68164 Globba sp. C. Maknoi 4269
108. 68657 Globba sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3021
109. 69933 Globba sp. P. Suksathan 5038
110. 69937 Globba sp. P. Suksathan 5066
111. 69939 Globba sp. P. Suksathan 5071
112. 69940 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 600
113. 69942 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 602
114. 69945 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 605
115. 69946 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 606
116. 69947 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 607
117. 69948 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 608
118. 69949 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 609
119. 69950 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 610
120. 69951 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 611
121. 69952 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 612
122. 69953 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 613
123. 69955 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 615
124. 69957 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 617
125. 69964 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 43
126. 69967 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 624
127. 70043 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2588
128. 70062 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2614
129. 70063 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2619
130. 70073 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2629
131. 70076 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2635
132. 70079 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2639
133. 70453 Globba sp. C. Maknoi 3320
134. 70475 Globba sp. C. Maknoi 3342
135. 70500 Globba sp. C. Maknoi 3367
136. 70501 Globba sp. C. Maknoi 3368
137. 71491 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1028
138. 72701 Globba sp. C. Maknoi 4936
139. 72733 Globba sp. C. Maknoi 4968
140. 72764 Globba sp. C. Maknoi 4999
141. 73080 Globba sp. M. Norsaengsri 11248
142. 73944 Globba sp. M. Norsaengsri 11474
143. 75250 Globba sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2427
144. 75465 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095131
145. 75789 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094679
146. 76261 Globba sp. C. Maknoi 7111
147. 76380 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094294
148. 76613 Globba sp. C. Maknoi 7182
149. 76635 Globba sp. C. Maknoi 7204
150. 76636 Globba sp. C. Maknoi 7205
151. 78061 Globba sp. W. Pongamornkul 4406
152. 80657 Globba sp. W. Pongamornkul 4514
153. 83800 Globba sp. P. Phaosrichai 186
154. 83807 Globba sp. P. Phaosrichai 193
155. 83841 Globba sp. P. Phaosrichai 227
156. 84334 Globba sp. W. Khattiyot 425
157. 84369 Globba sp. W. Khattiyot 460
158. 84380 Globba sp. W. Khattiyot 471
159. 85133 Globba sp. P. Phaosrichai 242
160. 85136 Globba sp. P. Phaosrichai 245
161. 85162 Globba sp. P. Phaosrichai 271
162. 85494 Globba sp. C. Maknoi 8193
163. 86045 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-049
164. 86067 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-071
165. 86179 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-183
166. 86517 Globba sp. W. Tanming 969
167. 86599 Globba sp. W. Tanming 822
168. 86627 Globba sp. W. Tanming 850
169. 86660 Globba sp. W. Tanming 883
170. 86661 Globba sp. W. Tanming 884
171. 86910 Globba sp. C. Glamwaewwong 203/58
172. 86955 Globba sp. C. Glamwaewwong 248/58
173. 87117 Globba sp. P. Phaosrichai 295
174. 87129 Globba sp. P. Phaosrichai 307
175. 87238 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-081
176. 87413 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-255
177. 87495 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-337
178. 90950 Globba sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5903
179. 92057 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 636
180. 92058 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 637
181. 92078 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 657
182. 92086 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 666
183. 92087 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 667
184. 92097 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 677
185. 92099 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 679
186. 92103 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 685
187. 92105 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 687
188. 92117 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 768
189. 93415 Globba sp. M. Wongnak 173
190. 93491 Globba sp. Natcha Sutjaritjai ZB231
191. 93558 Globba sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5741
192. 96286 Globba sp. Prince of Songkla University 02
193. 96289 Globba sp. Prince of Songkla University 05
194. 96410 Globba sp. Mahasarakham University 93
195. 96412 Globba sp. Mahasarakham University 95
196. 96680 Globba sp. C. Glamwaewwong 196/60
197. 96695 Globba sp. C. Glamwaewwong 211/60
198. 96698 Globba sp. C. Glamwaewwong 214/60
199. 96707 Globba sp. C. Glamwaewwong 223/60
200. 97066 Globba sp. P. Phaosrichai 450
201. 97102 Globba sp. P. Phaosrichai 486
202. 100832 Globba sp. P. Phaosrichai 559
203. 100726 Globba sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-329
204. 100932 Globba sp. C. Maknoi 490
205. 100934 Globba sp. C. Maknoi 492
206. 104157 Globba sp. S. Kamonnate 780
207. 104236 Globba sp. S. Kamonnate 800
208. 104861 Globba sp. C. Maknoi 5737
209. 104659 Globba sp. C. Maknoi 5892
210. 104671 Globba sp. C. Maknoi 5907
211. 104690 Globba sp. C. Maknoi 5565
212. 104744 Globba sp. C. Maknoi 5619
213. 104763 Globba sp. C. Maknoi 5639
214. 104975 Globba sp. C. Maknoi 6133
215. 104980 Globba sp. C. Maknoi 6138
216. 105573 Globba sp. C. Maknoi 7001
217. 105636 Globba sp. C. Maknoi 7064
218. 105648 Globba sp. C. Maknoi 7076
219. 105748 Globba sp. C. Maknoi 6941
220. 105924 Globba sp. W. Pongamornkul 6400
221. 107082 Globba sp. C. Maknoi 4847
222. 107095 Globba sp. C. Maknoi 4862
223. 107208 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 35
224. 107212 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 39
225. 107215 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 42
226. 107222 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 49
227. 107233 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 60
228. 110057 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 930
229. 109817 Globba sp. TLBG 191
230. 110154 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1027
231. 110212 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1085
232. 110888 Globba sp. N. Muangyen 2104
233. 111266 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-214
234. 112778 Globba sp. N. Muangyen 2265
235. 112813 Globba sp. N. Muangyen 2300
236. 113261 Globba sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3954
237. 113845 Globba sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-095
238. 114577 Globba sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4926
239. 114572 Globba sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4921
240. 114739 Globba sp. Thitiporn Pingyot 264
241. 115468 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1360
242. 115491 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1383
243. 115497 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1389
244. 115498 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1390
245. 115603 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1495
246. 115841 Globba sp. K. Wangwasit 180426-2
247. 117503 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1595
248. 117161 Globba sp. N. Muangyen 2428
249. 117438 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1530
250. 117439 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1531
251. 117449 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1541
252. 117564 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1656
253. 117565 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1657
254. 117582 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1674
255. 117868 Globba sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-238
256. 117938 Globba sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-308
257. 118879 Globba sp. K. Inthamma 457
258. 118890 Globba sp. K. Inthamma 468
259. 118908 Globba sp. K. Inthamma 486
260. 118939 Globba sp. K. Inthamma 526
261. 121678 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1739
262. 121686 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1747
263. 121743 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1803
264. 121810 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1870
265. 123209 Globba sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-203
266. 123227 Globba sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-221
267. 123292 Globba sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-286
268. 123669 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-206
269. 123712 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-249
270. 123730 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-267
271. 123807 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-344

ปิด

QR code