ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 92285
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Shorea roxburghii G.Don
Family name

ชื่อวงศ์

DIPTEROCARPACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa & A. Maeda 022531
Collected date

วันที่เก็บ

13 Mar 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

In dry dipterocarp forest. Tree 15 m; leaves, inflorescence and calyx red; flower bud pale green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

39    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 393 Shorea roxburghii G.Don W. Nanakorn et al. 393
2. 10671 Shorea roxburghii G.Don S. Watthana 75
3. 10838 Shorea roxburghii G.Don Chanita 6
4. 10898 Shorea roxburghii G.Don S. Watthana 119
5. 8689 Shorea roxburghii G.Don W. Nanakorn et al. 8689
6. 14248 Shorea roxburghii G.Don Morakot 46
7. 24888 Shorea roxburghii G.Don C. Glamwaewwong 884
8. 28844 Shorea roxburghii G.Don W. Nanakorn et al. 28844
9. 28861 Shorea roxburghii G.Don W. Nanakorn et al. 28861
10. 27823 Shorea roxburghii G.Don K. Kertsawang 572
11. 28224 Shorea roxburghii G.Don K. Kertsawang 583
12. 28918 Shorea roxburghii G.Don W. Nanakorn et al. 28918
13. 29274 Shorea roxburghii G.Don S. Watthana 2273
14. 29307 Shorea roxburghii G.Don S. Watthana 2306
15. 32238 Shorea roxburghii G.Don J.F. Maxwell 06-147
16. 34660 Shorea roxburghii G.Don M. Norsaengsri 3295
17. 40135 Shorea roxburghii G.Don M. Norsaengsri 5240
18. 41914 Shorea roxburghii G.Don P. Wessumritt 351
19. 42694 Shorea roxburghii G.Don Jatupol K. 10-520
20. 44929 Shorea roxburghii G.Don Piyawan Winichainan HN1098
21. 44639 Shorea roxburghii G.Don ST2937
22. 44737 Shorea roxburghii G.Don S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0253
23. 52367 Shorea roxburghii G.Don M. Pinyosak & P. Wessumritt 86
24. 53787 Shorea roxburghii G.Don C. Maknoi 3068
25. 67201 Shorea roxburghii G.Don Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 714
26. 72056 Shorea roxburghii G.Don W. Pongamornkul 03936
27. 84141 Shorea roxburghii G.Don W. Pongamornkul 4927
28. 87754 Shorea roxburghii G.Don Saensouk et al. 140
29. 92916 Shorea roxburghii G.Don D. Argyriou 48
30. 92966 Shorea roxburghii G.Don D. Argyriou 296
31. 93032 Shorea roxburghii G.Don N. Turreira-Garcia 219
32. 93158 Shorea roxburghii G.Don D. Argyriou 386
33. 93171 Shorea roxburghii G.Don N. Turreira-Garcia 377SP
34. 94827 Shorea roxburghii G.Don Chusie & K. Srithi PK056
35. 101347 Shorea roxburghii G.Don Jittiporn Thasaniyakorn s.n.
36. 106323 Shorea roxburghii G.Don P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 778
37. 109624 Shorea roxburghii G.Don Jittiporn Tassaniyakorn s.n.
38. 110497 Shorea roxburghii G.Don W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5613
39. 112856 Shorea roxburghii G.Don K. Kertsawang 3694

ปิด

QR code