ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 92305
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kazumi Fujikawa 035988
Collected date

วันที่เก็บ

27 May 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Flowers creamy white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mandalay, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

120
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

54    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 756 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt W. Nanakorn et al. 756
2. 1340 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt W. Nanakorn et al. 1340
3. 6537 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt W. Nanakorn et al. 6537
4. 9132 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt W. Nanakorn et al. 9132
5. 9801 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt W. Nanakorn et al. 9801
6. 11276 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt W. Pongamornkul 121
7. 12745 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt K. Larsen et al. 45328
8. 15358 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt W. Pongamornkul & R. Panya WP465
9. 18355 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt S. Watthana et al. 866
10. 19173 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt W. Saemyarm 121
11. 31901 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt Pranee Palee 939
12. 32047 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt Pranee Palee 1003
13. 32299 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt J.F. Maxwell 06-478
14. 32370 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt J.F. Maxwell 06-682
15. 34317 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt W. Pongamornkul 1676
16. 34318 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt W. Pongamornkul 1677
17. 37551 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt J.F. Maxwell 06-372
18. 38753 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt S. Watthana 2983
19. 41686 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt J.F. Maxwell 09-165
20. 46038 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt C. Maknoi 3733
21. 47079 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt C. Maknoi 3569
22. 48539 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt M. Norsaengsri & N. Tathana 7290
23. 51874 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt M. Norsaengsri & N. Tathana 7929
24. 58385 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt K. Chanta 33
25. 62015 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt Ling Shein Man 087515
26. 66168 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt W. Pongamornkul 3202
27. 66422 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt W. Pongamornkul 3414
28. 66556 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3376
29. 66998 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt W. Pongamornkul 3580
30. 67026 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt W. Pongamornkul 3608
31. 68818 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089651
32. 69460 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt Zhou-Shishun 6990
33. 69836 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt N. Tanaka, T. Sugawara, S. Kobayashi, T. Toma, T. Akiyama & K. Watanabe 031071
34. 73787 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt W. Pongamornkul 04197
35. 75970 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094310
36. 78965 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-161
37. 82045 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt M. Norsaengsri 12078
38. 83966 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt M. Pinyosak 257
39. 86200 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-204
40. 86711 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt W. Tanming 1006
41. 91093 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt N. Muangyen 1103
42. 91777 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt N. Muangyen 1145
43. 92688 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-079
44. 92705 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-096
45. 96070 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4254
46. 98590 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-067
47. 98699 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-176
48. 98756 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-233
49. 108906 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt C.M.Wang & H.M.Lin 03360
50. 111555 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-078
51. 115180 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 715
52. 115182 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 717
53. 118770 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt N. Boonruang 0120
54. 120538 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt W. Tanming SP44

ปิด

QR code