ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 92291
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Antidesma acidum Retz.
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Khin Myo Htwe 023972
Collected date

วันที่เก็บ

11 Jun 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mandalay, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

78    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1278 Antidesma acidum Retz. W. Nanakorn et al. 1278
2. 3293 Antidesma acidum Retz. W. Nanakorn et al. 3293
3. 3421 Antidesma acidum Retz. W. Nanakorn et al. 3421
4. 3690 Antidesma acidum Retz. W. Nanakorn et al. 3690
5. 10926 Antidesma acidum Retz. Sucheera s.n.
6. 11792 Antidesma acidum Retz. W. Pongamornkul 287
7. 14287 Antidesma acidum Retz. M. Norsaengsri 858
8. 23940 Antidesma acidum Retz. C. Glamwaewwong 572
9. 23999 Antidesma acidum Retz. C. Glamwaewwong 610
10. 29504 Antidesma acidum Retz. C. Glamwaewwong 1361
11. 32134 Antidesma acidum Retz. S. Chongko 496
12. 33150 Antidesma acidum Retz. Warintorn K. 07-134
13. 34236 Antidesma acidum Retz. W. Pongamornkul 2160
14. 34326 Antidesma acidum Retz. S. Pumicong 1685
15. 34327 Antidesma acidum Retz. W. Pongamornkul 1686
16. 37558 Antidesma acidum Retz. J.F. Maxwell 06-379
17. 37516 Antidesma acidum Retz. J.F. Maxwell 06-334
18. 38380 Antidesma acidum Retz. C. Maknoi & P. Srisanga 2152
19. 39027 Antidesma acidum Retz. W. Pongamornkul 2372
20. 41123 Antidesma acidum Retz. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5572
21. 44374 Antidesma acidum Retz. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2719
22. 44375 Antidesma acidum Retz. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2890
23. 48039 Antidesma acidum Retz. M. Norsaengsri 7207
24. 48679 Antidesma acidum Retz. M. Norsaengsri s.n.
25. 53625 Antidesma acidum Retz. Yin-Jiantao 1685
26. 54785 Antidesma acidum Retz. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1778
27. 65488 Antidesma acidum Retz. K. Srithi 693
28. 66777 Antidesma acidum Retz. M. Norsaengsri 10375
29. 66779 Antidesma acidum Retz. M. Norsaengsri 10377
30. 70513 Antidesma acidum Retz. C. Maknoi 3380
31. 69577 Antidesma acidum Retz. Zhou-Shishun 7042
32. 70118 Antidesma acidum Retz. N. Muangyen 0005
33. 71342 Antidesma acidum Retz. W. Pongamornkul 3782
34. 72018 Antidesma acidum Retz. N. Muangyen 0109
35. 72756 Antidesma acidum Retz. C. Maknoi 4991
36. 73997 Antidesma acidum Retz. K. Khwan 094
37. 74133 Antidesma acidum Retz. Zhou-Shishun 7332
38. 75329 Antidesma acidum Retz. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095019
39. 75472 Antidesma acidum Retz. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095313
40. 75779 Antidesma acidum Retz. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094665
41. 86160 Antidesma acidum Retz. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-164
42. 86224 Antidesma acidum Retz. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-228
43. 86509 Antidesma acidum Retz. W. Tanming 961
44. 86978 Antidesma acidum Retz. C. Glamwaewwong 271/58
45. 87288 Antidesma acidum Retz. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-130
46. 87500 Antidesma acidum Retz. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-342
47. 88505 Antidesma acidum Retz. N. Muangyen 357
48. 92493 Antidesma acidum Retz. L. Kamkom 044
49. 93663 Antidesma acidum Retz. Rukarcha 73
50. 94355 Antidesma acidum Retz. N. Muangyen 1482
51. 94744 Antidesma acidum Retz. Pornthip Kanta 24
52. 95667 Antidesma acidum Retz. Chusie & K. Srithi TS117
53. 96442 Antidesma acidum Retz. Mahasarakham University 125
54. 103545 Antidesma acidum Retz. Kasan and Sarayut 006
55. 109964 Antidesma acidum Retz. TLBG 560
56. 114498 Antidesma acidum Retz. N. Muangyen 2050
57. 115045 Antidesma acidum Retz. Pattararat Wongman 011
58. 115219 Antidesma acidum Retz. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 754
59. 117183 Antidesma acidum Retz. N. Muangyen 2450
60. 123668 Antidesma acidum Retz. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-205
61. 124643 Antidesma acidum Retz. N. Muangyen 3220
62. 125363 Antidesma acidum Retz. W. Pongamornkul 7106
63. 125333 Antidesma acidum Retz. W. Pongamornkul 7076
64. 125624 Antidesma acidum Retz. N. Muangyen 3704
65. 126023 Antidesma acidum Retz. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9877
66. 126975 Antidesma acidum Retz. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1706
67. 127170 Antidesma acidum Retz. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1901
68. 127199 Antidesma acidum Retz. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1930
69. 127616 Antidesma acidum Retz. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2583
70. 128934 Antidesma acidum Retz. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2373
71. 129035 Antidesma acidum Retz. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2474
72. 132176 Antidesma acidum Retz. Martin van de Bult 1742
73. 132475 Antidesma acidum Retz. W. Pongamornkul 7317
74. 132539 Antidesma acidum Retz. W. Pongamornkul 7477
75. 132575 Antidesma acidum Retz. W. Pongamornkul 7512
76. 134178 Antidesma acidum Retz. Martin van de Bult 1865
77. 135838 Antidesma acidum Retz. W. Pongamornkul 7806
78. 137059 Antidesma acidum Retz. Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Prachaya Srisanga, Thant Shin 103231

ปิด

QR code