ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 92343
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob.
Family name

ชื่อวงศ์

LAURACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Khin Myo Htwe 032566
Collected date

วันที่เก็บ

24 Jul 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mandalay, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

60    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 283 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Nanakorn et al. 283
2. 1573 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Nanakorn et al. 1573
3. 3342 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Nanakorn et al. 3342
4. 3317 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Nanakorn et al. 3317
5. 9161 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Nanakorn et al. 9161
6. 14341 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Pongamornkul, P. Kumphet & S. Watthana 247
7. 24781 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. K. Kertsawang 337
8. 24958 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. C. Glamwaewwong 933
9. 25112 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. C. Glamwaewwong 1062
10. 25518 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. K. Wangwasit 051102.2
11. 28029 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. S. Watthana 1982
12. 30023 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. S. Chongko 582
13. 30544 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. J.F. Maxwell 09-87
14. 30903 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. K. Wangwasit & C. Lakoet 070528-10
15. 31988 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Pranee Palee 906
16. 33083 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Warintorn K. 07-067
17. 34936 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Pongamornkul 1740
18. 37556 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. J.F. Maxwell 06-377
19. 38254 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. P. Wessumritt 220
20. 39047 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Pongamornkul 2392
21. 40094 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. M. Norsaengsri 5200
22. 41669 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Chhang Phourin 5026
23. 43150 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. J.F. Maxwell 09-254
24. 49485 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. T. Shimizu & A. Nalamphoon T-7823
25. 51813 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. M. Norsaengsri & N. Tathana 7868
26. 52663 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1749
27. 53515 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Yin-Jiantao 1700
28. 54827 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1820
29. 55512 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. S. Mattapha s.n.
30. 55513 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Kesornbua 98
31. 58305 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. M. Norsaengsri 5318
32. 63952 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 157
33. 64171 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2573
34. 65306 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. K. Srithi 75
35. 68504 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3076
36. 68555 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2919
37. 68743 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. M. Norsaengsri 10654
38. 68815 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089641
39. 70191 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. P. Wessumrit & S. Sawangsawat 139
40. 70197 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. P. Wessumrit & S. Sawangsawat 203
41. 70639 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Khin Myo Htwe 023958
42. 71376 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. Pongamornkul 3816
43. 75428 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095075
44. 75776 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094660
45. 76415 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094403
46. 82010 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. M. Norsaengsri 12043
47. 83952 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. S. Sawangsawat 666
48. 87857 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. R. Suksathan 2016111-09
49. 90000 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. T. Pingyot 014
50. 90822 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3431
51. 94808 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Chusie & K. Srithi PK082
52. 95665 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Chusie & Trithip Sukho SJ105
53. 97565 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. P. Chantaranothai et al. 1147
54. 101061 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. D. Khrueasan 26
55. 103541 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Kasan and Sarayut 002
56. 108580 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5182
57. 109205 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. S.T.Chiu 05373
58. 110515 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5631
59. 114607 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4956
60. 114916 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. T. Choopan et al. 2018-179

ปิด

QR code