ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 92399
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Desmodium oblongum Wall. ex Benth.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3872
Collected date

วันที่เก็บ

24 Nov 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1.5 m high in mixed-deciduous forest. Flower purple with white standard petal.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

383
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

70    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 944 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 944
2. 1914 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 1914
3. 2467 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 2467
4. 5309 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 5309
5. 5096 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 5096
6. 5368 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 5368
7. 7844 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 7844
8. 9928 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 9928
9. 9930 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. S. Watthana 3
10. 9828 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 9828
11. 10110 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 33
12. 21293 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. P. Srisanga 2144
13. 22220 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. P. Srisanga 2280
14. 33079 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Warintorn K. 07-063
15. 35005 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 1809
16. 35343 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8152
17. 42803 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6268
18. 44952 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Piyawan Winichainan HN1190
19. 45055 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. M. Tanaros 457
20. 45638 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. D. Khrueasan MS822
21. 47242 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Chusie KY167
22. 51181 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 2787
23. 60548 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Ling Shein Man 088128
24. 60748 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Law Shein 088290
25. 61387 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Law Shein 086383
26. 62142 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. D. Khrueasan MS541
27. 62143 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. D. Khrueasan MS565
28. 62879 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. C. Lakoet 215
29. 63415 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Li-Jianwu 422
30. 64192 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2594
31. 66312 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 3351
32. 68375 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. C. Maknoi 4478
33. 70981 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Trias-Blasi & Mr. Phitak 225
34. 71357 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 3797
35. 71442 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 3882
36. 71984 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. N. Muangyen 0076
37. 72950 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. M. Norsaengsri 10731
38. 73257 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. C. Lakoet 0415
39. 74327 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Zhou-Shishun 7817
40. 77745 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. M. Norsaengsri 11664
41. 78144 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 4489
42. 78153 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 4498
43. 79311 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Tanming 753
44. 81242 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. C. Maknoi 7424
45. 88467 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. N. Muangyen 319
46. 89249 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. C. Maknoi 4043
47. 88230 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 5236
48. 88272 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 5278
49. 92473 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3945
50. 93444 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. S. Daoh 6
51. 94575 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. N. Muangyen 1701
52. 94171 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 5871
53. 96005 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. P. Phaosrichai 403
54. 96884 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. C. Glamwaewwong 400/60
55. 101284 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. N. Muangyen AKN 035
56. 101729 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. P. Panyadee & W. Pongamornkul 008
57. 103917 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Kanokwan Seemasee 74
58. 105861 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Pimsiri PN097
59. 106008 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 6484
60. 109858 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. TLBG 300
61. 116255 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6907
62. 120624 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. N. Muangyen 2607
63. 120735 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. N. Muangyen 2717
64. 120762 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. N. Muangyen 2744
65. 122372 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9211
66. 122378 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9217
67. 125262 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 7005
68. 125266 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. W. Pongamornkul 7009
69. 125593 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. N. Muangyen 3673
70. 129215 Desmodium oblongum Wall. ex Benth. Akharasit Bunsongthae 31

ปิด

QR code