ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 92465
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3937
Collected date

วันที่เก็บ

25 Nov 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 1 m high in dry evergreen forest. Flower purple. Pod tomentose.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

71    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 178 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Nanakorn et al. 178
2. 2377 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Nanakorn et al. 2377
3. 2462 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Nanakorn et al. 2462
4. 4730 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Nanakorn et al. 4730
5. 4735 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Nanakorn et al. 4735
6. 7698 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Nanakorn et al. 7698
7. 7960 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Nanakorn et al. 7960
8. 12813 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Serm 42
9. 14261 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Morakot 079
10. 17276 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi P. Suksathan 2585
11. 18189 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi M. Norsaengsri 960
12. 18849 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 559
13. 34230 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 2154
14. 35533 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8359
15. 41830 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi P. Wessumritt & M. Norsaengsri 119
16. 42988 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Zhou Shi-shun 3217
17. 43037 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Zhou Shi-shun 3307
18. 47248 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Chusie KY240
19. 48120 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Boonprakop 0129
20. 49799 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi M. Norsaengsri 6318
21. 51164 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 2770
22. 53972 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Sawai 928
23. 53973 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi P. Chantaranothai et al. 798
24. 53974 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi C. Leeratiwong 98-57
25. 53975 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Sawai 450
26. 55164 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi S. Mattapha Sawai s.n.
27. 55165 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi P. Chantaranothai et al. s.n.
28. 59361 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Zhou-Shishun 3217
29. 62778 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi M. Norsaengsri 9990
30. 65264 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi K. Srithi 224
31. 66326 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 3366
32. 67017 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 3599
33. 69875 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 025246
34. 71900 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi J. Towaranonte s.n.
35. 72325 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095458
36. 73422 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi C. Lakoet 0580
37. 77717 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi M. Norsaengsri 11636
38. 80210 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-26
39. 80227 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-43
40. 82893 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi M. Norsaengsri 12277
41. 83553 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Ubonwan Upho UBON 406
42. 84173 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 4959
43. 89037 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi N. Muangyen 628
44. 89359 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 5459
45. 93104 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi N. Turreira-Garcia 167
46. 93507 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi T. Pingyot 30
47. 94196 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 5896
48. 94584 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3953
49. 95575 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 5937
50. 96854 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi C. Glamwaewwong 370/60
51. 102646 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi V. Nguanchoo 936
52. 105314 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi T. Khambai 220
53. 107369 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-134
54. 109777 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi TLBG 021
55. 114295 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4497
56. 116208 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6860
57. 116253 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6905
58. 116502 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-126
59. 116597 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-220
60. 116710 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-333
61. 116750 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-373
62. 120768 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi N. Muangyen 2750
63. 121913 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1248
64. 121467 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1087
65. 121921 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1256
66. 122270 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9295
67. 122444 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9473
68. 122494 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9557
69. 125898 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Henrik Balslev (AAU) with Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya & Tanatkrit Trongdechakraiwut 9722
70. 126602 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9961
71. 129119 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2666

ปิด

QR code