ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 92600
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zingiber sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai 318
Collected date

วันที่เก็บ

26 Jul 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Perennial herb about 3 m high. Flower pale yellow-dot brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

806
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Alcohol
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

202    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4687 Zingiber sp. W. Nanakorn et al. 4687
2. 4931 Zingiber sp. S. Watthana & M. Norsaengsri 102
3. 9285 Zingiber sp. W. Nanakorn et al. 9285
4. 11583 Zingiber sp. Sucheera s.n.
5. 11588 Zingiber sp. Sucheera s.n.
6. 15667 Zingiber sp. P. Suksathan 1750.1
7. 17282 Zingiber sp. P. Suksathan 2591
8. 17844 Zingiber sp. S. Watthana 736
9. 18206 Zingiber sp. M. Norsaengsri 977
10. 18133 Zingiber sp. P. Srisanga 1686
11. 18241 Zingiber sp. M. Norsaengsri 1012
12. 18318 Zingiber sp. M. Norsaengsri 1091
13. 18320 Zingiber sp. M. Norsaengsri 1093
14. 19170 Zingiber sp. W. Saemyarm 117
15. 20376 Zingiber sp. P. Thongson 121
16. 20186 Zingiber sp. C. Maknoi T92
17. 21574 Zingiber sp. P. Suksathan s.n.
18. 21576 Zingiber sp. P. Suksathan s.n.
19. 21001 Zingiber sp. M. Norsaengsri 1574
20. 21080 Zingiber sp. M. Norsaengsri 1653
21. 21097 Zingiber sp. C. Maknoi 164
22. 21106 Zingiber sp. C. Maknoi 173
23. 21393 Zingiber sp. S. Watthana 1400
24. 21394 Zingiber sp. S. Watthana 1401
25. 21470 Zingiber sp. M. Norsaengsri 1715
26. 24175 Zingiber sp. C. Glamwaewwong 710
27. 25726 Zingiber sp. C. Maknoi 263
28. 25752 Zingiber sp. C. Maknoi 289
29. 25763 Zingiber sp. C. Maknoi 300
30. 25802 Zingiber sp. C. Maknoi 338
31. 27766 Zingiber sp. C. Maknoi 348
32. 27835 Zingiber sp. C. Maknoi 951
33. 28334 Zingiber sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 230804-15
34. 28149 Zingiber sp. S. Watthana & S. Pumicong 2139
35. 29694 Zingiber sp. C. Maknoi 973
36. 29713 Zingiber sp. C. Maknoi 992
37. 29716 Zingiber sp. C. Maknoi 995
38. 30131 Zingiber sp. S. Watthana 2402
39. 30297 Zingiber sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1252
40. 30360 Zingiber sp. C. Maknoi 1499
41. 30424 Zingiber sp. P. Suksathan 4338
42. 30727 Zingiber sp. S. Watthana 2419
43. 30729 Zingiber sp. S. Watthana 2421
44. 30734 Zingiber sp. S. Watthana 2427
45. 31127 Zingiber sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2802
46. 31556 Zingiber sp. C. Maknoi 1524
47. 31573 Zingiber sp. A. Keratikornkol 361
48. 31658 Zingiber sp. C. Maknoi 1033
49. 31844 Zingiber sp. C. Maknoi 1567
50. 31867 Zingiber sp. C. Maknoi 1600
51. 33285 Zingiber sp. Jatupol K. 07-066
52. 33334 Zingiber sp. Jatupol K. 07-115
53. 33412 Zingiber sp. Jatupol K. 08-193
54. 35253 Zingiber sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8046
55. 35077 Zingiber sp. W. Pongamornkul 1881
56. 35078 Zingiber sp. W. Pongamornkul 1882
57. 35082 Zingiber sp. W. Pongamornkul 1886
58. 35251 Zingiber sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8044
59. 35336 Zingiber sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8144
60. 35561 Zingiber sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8390
61. 35638 Zingiber sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8476
62. 35752 Zingiber sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8610
63. 35902 Zingiber sp. Jatupol K. 08-243
64. 35903 Zingiber sp. Jatupol K. 08-244
65. 35911 Zingiber sp. Jatupol K. 08-252
66. 35922 Zingiber sp. Jatupol K. 08-263
67. 36080 Zingiber sp. Jatupol K. 08-421
68. 36816 Zingiber sp. P. Triboun s.n.
69. 39065 Zingiber sp. W. Pongamornkul 2410
70. 39066 Zingiber sp. W. Pongamornkul 2411
71. 39119 Zingiber sp. Jatupol K. 08-468
72. 45212 Zingiber sp. D. Khrueasan MS855
73. 45214 Zingiber sp. D. Khrueasan MS798
74. 45215 Zingiber sp. D. Khrueasan MS843
75. 45216 Zingiber sp. D. Khrueasan MS756
76. 45984 Zingiber sp. C. Maknoi 3896
77. 47038 Zingiber sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 259
78. 48214 Zingiber sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 019
79. 50354 Zingiber sp. Shunsuke Tsugaru T-61667
80. 50782 Zingiber sp. S. Watthana 3500
81. 52432 Zingiber sp. M. Norsaengsri 1615
82. 52502 Zingiber sp. Yin-Jiantao 1317
83. 53315 Zingiber sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7981
84. 53349 Zingiber sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8016
85. 53379 Zingiber sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8051
86. 54503 Zingiber sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 7014
87. 54449 Zingiber sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6897
88. 55422 Zingiber sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8410
89. 56957 Zingiber sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2042
90. 58397 Zingiber sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9432
91. 59515 Zingiber sp. Romklao Botanical Garden 0121/2553
92. 62027 Zingiber sp. Ling Shein Man 087464
93. 62560 Zingiber sp. Romklao Botanical Garden 0500/2555
94. 62726 Zingiber sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1150
95. 63883 Zingiber sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9901
96. 63894 Zingiber sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9912
97. 67822 Zingiber sp. M. Norsaengsri 10502
98. 67824 Zingiber sp. M. Norsaengsri 10504
99. 67835 Zingiber sp. M. Norsaengsri 10515
100. 67850 Zingiber sp. M. Norsaengsri 10530
101. 68653 Zingiber sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3017
102. 69929 Zingiber sp. P. Suksathan 5003
103. 70048 Zingiber sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2595
104. 70049 Zingiber sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2596
105. 70507 Zingiber sp. C. Maknoi 3374
106. 71427 Zingiber sp. W. Pongamornkul 3867
107. 73122 Zingiber sp. M. Norsaengsri 11291
108. 73798 Zingiber sp. P. Phaosrichai 39
109. 73848 Zingiber sp. P. Phaosrichai 90
110. 73855 Zingiber sp. P. Phaosrichai 97
111. 73861 Zingiber sp. P. Phaosrichai 103
112. 73869 Zingiber sp. P. Phaosrichai 111
113. 74753 Zingiber sp. W. Pongamornkul 04227
114. 76442 Zingiber sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094345
115. 79128 Zingiber sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-323
116. 82205 Zingiber sp. P. Phaosrichai 138
117. 83234 Zingiber sp. W. Pongamornkul 4769
118. 83812 Zingiber sp. P. Phaosrichai 198
119. 83839 Zingiber sp. P. Phaosrichai 225
120. 83840 Zingiber sp. P. Phaosrichai 226
121. 83846 Zingiber sp. P. Phaosrichai 232
122. 83851 Zingiber sp. P. Phaosrichai 237
123. 83853 Zingiber sp. P. Phaosrichai 239
124. 84346 Zingiber sp. W. Khattiyot 437
125. 85020 Zingiber sp. S. Watthana 3883
126. 85134 Zingiber sp. P. Phaosrichai 243
127. 85135 Zingiber sp. P. Phaosrichai 244
128. 85141 Zingiber sp. P. Phaosrichai 250
129. 85149 Zingiber sp. P. Phaosrichai 258
130. 85150 Zingiber sp. P. Phaosrichai 259
131. 85151 Zingiber sp. P. Phaosrichai 260
132. 85152 Zingiber sp. P. Phaosrichai 261
133. 85153 Zingiber sp. P. Phaosrichai 262
134. 85156 Zingiber sp. P. Phaosrichai 265
135. 85181 Zingiber sp. P. Phaosrichai 290
136. 85526 Zingiber sp. C. Maknoi 8225
137. 85696 Zingiber sp. W. Pongamornkul 5037
138. 85840 Zingiber sp. M. Norsaengsri 12493
139. 86051 Zingiber sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-055
140. 86178 Zingiber sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-182
141. 86460 Zingiber sp. M. Wongnak s.n.
142. 86469 Zingiber sp. W. Tanming 921
143. 86598 Zingiber sp. W. Tanming 821
144. 86805 Zingiber sp. C. Glamwaewwong 099/58
145. 86909 Zingiber sp. C. Glamwaewwong 202/58
146. 87337 Zingiber sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-179
147. 87391 Zingiber sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-233
148. 89371 Zingiber sp. W. Pongamornkul 5471
149. 89509 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB178
150. 89513 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB181
151. 89517 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB182
152. 89526 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB185
153. 89535 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB040
154. 89543 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB170
155. 89563 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB035
156. 89565 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB168
157. 91210 Zingiber sp. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3648
158. 92769 Zingiber sp. N. Muangyen 1339
159. 93470 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB194
160. 93499 Zingiber sp. Natcha Sutjaritjai ZB239
161. 94456 Zingiber sp. N. Muangyen 1583
162. 97069 Zingiber sp. P. Phaosrichai 453
163. 97070 Zingiber sp. P. Phaosrichai 454
164. 97073 Zingiber sp. P. Phaosrichai 457
165. 97049 Zingiber sp. P. Phaosrichai 433
166. 97396 Zingiber sp. QBG. Staff s.n.
167. 98559 Zingiber sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-036
168. 98700 Zingiber sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-177
169. 100846 Zingiber sp. P. Phaosrichai 573
170. 100896 Zingiber sp. P. Phaosrichai 621
171. 101750 Zingiber sp. P. Panyadee & W. Pongamornkul 037
172. 101796 Zingiber sp. P. Panyadee & W. Pongamornkul 102
173. 103857 Zingiber sp. Romklao Botanical Garden 206/50
174. 104622 Zingiber sp. C. Maknoi 5766
175. 104688 Zingiber sp. C. Maknoi 5563
176. 104609 Zingiber sp. C. Maknoi 5753
177. 105058 Zingiber sp. C. Maknoi 6247
178. 105104 Zingiber sp. C. Maknoi 6294
179. 106223 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 679
180. 107231 Zingiber sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 58
181. 107444 Zingiber sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-215
182. 110253 Zingiber sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5370
183. 110151 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1024
184. 110152 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1025
185. 110534 Zingiber sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5650
186. 112648 Zingiber sp. N. Muangyen 2135
187. 113890 Zingiber sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-140
188. 115475 Zingiber sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1367
189. 116024 Zingiber sp. K. Wangwasit 180912-13
190. 116049 Zingiber sp. K. Wangwasit 180912-39
191. 116059 Zingiber sp. K. Wangwasit 180912-50
192. 116080 Zingiber sp. K. Wangwasit 180913-14
193. 116105 Zingiber sp. K. Wangwasit 180914-17
194. 116112 Zingiber sp. K. Wangwasit 180914-24
195. 116117 Zingiber sp. K. Wangwasit 180914-29
196. 116252 Zingiber sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6904
197. 116329 Zingiber sp. N. Boonruang 0007
198. 117198 Zingiber sp. N. Muangyen 2465
199. 117626 Zingiber sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 1718
200. 118345 Zingiber sp. K. Inthamma 233
201. 118721 Zingiber sp. N. Boonruang 0070
202. 118902 Zingiber sp. K. Inthamma 480

ปิด

QR code