ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 92659
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vernonia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-050
Collected date

วันที่เก็บ

6 Jul 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest, roadsides. Herb. Flower purple-pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

177    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2916 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 2916
2. 5337 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 5337
3. 5683 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 5683
4. 5760 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 5760
5. 5858 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 5858
6. 6015 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 6015
7. 6033 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 6033
8. 6156 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 6156
9. 8306 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 8306
10. 8415 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 8415
11. 8629 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 8629
12. 8925 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 8925
13. 9823 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 9823
14. 10100 Vernonia sp. W. Pongamornkul 23
15. 10191 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 10191
16. 10277 Vernonia sp. W. Pongamornkul 48
17. 13029 Vernonia sp. W. Pongamornkul 391
18. 12288 Vernonia sp. W. Pongamornkul 343
19. 12812 Vernonia sp. Serm 41
20. 13062 Vernonia sp. P. Srisanga 458
21. 17354 Vernonia sp. M. Norsaengsri 906
22. 16067 Vernonia sp. P. Suksathan s.n.
23. 16438 Vernonia sp. P. Suksathan 2111
24. 16635 Vernonia sp. P. Srisanga 1229
25. 18239 Vernonia sp. M. Norsaengsri 1010
26. 18804 Vernonia sp. W. Nanakorn 1125
27. 21451 Vernonia sp. M. Norsaengsri 1696
28. 22715 Vernonia sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2447
29. 22754 Vernonia sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2486
30. 22800 Vernonia sp. C. Glamwaewwong 161
31. 23053 Vernonia sp. C. Glamwaewwong 219
32. 23296 Vernonia sp. W. Pongamornkul 942
33. 23612 Vernonia sp. P. Srisanga 2621
34. 23614 Vernonia sp. P. Srisanga 2623
35. 23861 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 23861
36. 23897 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 23897
37. 27531 Vernonia sp. C. Maknoi 718
38. 28294 Vernonia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-21(2)
39. 33376 Vernonia sp. Jatupol K. 07-157
40. 31252 Vernonia sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2927
41. 32838 Vernonia sp. N. Muangyen 154
42. 34149 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2074
43. 34150 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2075
44. 34152 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2077
45. 34157 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2082
46. 34163 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2088
47. 34286 Vernonia sp. W. Pongamornkul 1644
48. 34287 Vernonia sp. W. Pongamornkul 1646
49. 36341 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2288
50. 36781 Vernonia sp. P. Suksathan 4525
51. 37228 Vernonia sp. C. Maknoi 2109
52. 38070 Vernonia sp. S. Watthana 2771
53. 38087 Vernonia sp. S. Watthana & A. Keratikorkul 2864
54. 37786 Vernonia sp. M. Norsaengsri 3741
55. 37789 Vernonia sp. M. Norsaengsri 3744
56. 37791 Vernonia sp. M. Norsaengsri 3746
57. 38341 Vernonia sp. P. Srisanga & P. Suksathan 3274
58. 38584 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2434
59. 38615 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2465
60. 38618 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2468
61. 42548 Vernonia sp. S. Bunwong 357
62. 42562 Vernonia sp. S. Bunwong 385
63. 42564 Vernonia sp. S. Bunwong 388
64. 42976 Vernonia sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4570
65. 45239 Vernonia sp. D. Khrueasan MS-18
66. 46513 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2588
67. 46528 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2603
68. 48145 Vernonia sp. W. Boonprakop 0118
69. 49237 Vernonia sp. Tatemi Shimizu, Fumihiro Konta, Tem Smitinand, Thawatchai Wongprasert & Bunnak Sangkhachand T-29229
70. 49238 Vernonia sp. Tatemi Shimizu, Fumihiro Konta, Tem Smitinand, Thawatchai Wongprasert & Bunnak Sangkhachand T-29269
71. 49910 Vernonia sp. M. Norsaengsri 6430
72. 49921 Vernonia sp. M. Norsaengsri 6441
73. 50414 Vernonia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33720
74. 50912 Vernonia sp. S. Watthana 3645
75. 51166 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2772
76. 51798 Vernonia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7852
77. 52812 Vernonia sp. C. Maknoi 2981
78. 52953 Vernonia sp. C. Maknoi 3950
79. 53761 Vernonia sp. C. Maknoi 3042
80. 53821 Vernonia sp. C. Maknoi 3102
81. 53846 Vernonia sp. C. Maknoi 3128
82. 54203 Vernonia sp. M. Norsaengsri 5984
83. 55717 Vernonia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8517
84. 56190 Vernonia sp. M. Norsaengsri 5761
85. 57934 Vernonia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9036
86. 58077 Vernonia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9829
87. 59110 Vernonia sp. Yin-Jiantao 1962
88. 59308 Vernonia sp. Li-Jianwu 268
89. 59716 Vernonia sp. S. Klongngern 11
90. 60692 Vernonia sp. Ling Shein Man 087871
91. 60883 Vernonia sp. Ling Shein Man 087251
92. 62252 Vernonia sp. Romklao Botanical Garden 0539/2555
93. 62418 Vernonia sp. Romklao Botanical Garden 0358/2554
94. 63837 Vernonia sp. P. Thongson 22
95. 65719 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10211
96. 65720 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10212
97. 66244 Vernonia sp. W. Pongamornkul 3282
98. 67778 Vernonia sp. M. Norsaengsri 5836
99. 68707 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10618
100. 70827 Vernonia sp. Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 035
101. 70830 Vernonia sp. Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 039
102. 70922 Vernonia sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5740
103. 71662 Vernonia sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091103
104. 72068 Vernonia sp. W. Pongamornkul 03948
105. 73021 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10802
106. 73024 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10805
107. 72773 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10879
108. 72774 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10880
109. 73744 Vernonia sp. W. Pongamornkul 04154
110. 74458 Vernonia sp. Zhou-Shishun 8432
111. 80383 Vernonia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-198
112. 80506 Vernonia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-321
113. 80642 Vernonia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3144
114. 80680 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4537
115. 80717 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4574
116. 80720 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4577
117. 81374 Vernonia sp. M. Norsaengsri 12169
118. 81591 Vernonia sp. C. Maknoi 651
119. 81691 Vernonia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11731
120. 83192 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4727
121. 82819 Vernonia sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2685
122. 83070 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4605
123. 83293 Vernonia sp. C. Maknoi 7810
124. 83316 Vernonia sp. C. Maknoi 7833
125. 83414 Vernonia sp. K. Wangwasit 050518-2
126. 83677 Vernonia sp. S. Bunma s.n.
127. 84029 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4815
128. 85939 Vernonia sp. K. Wangwasit 050316-3
129. 85941 Vernonia sp. K. Wangwasit 050318-10
130. 85944 Vernonia sp. K. Wangwasit 050518-2
131. 85949 Vernonia sp. K. Wangwasit 041122-17
132. 86321 Vernonia sp. M. Wongnak 368
133. 87310 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-152
134. 88457 Vernonia sp. N. Muangyen 309
135. 89055 Vernonia sp. N. Muangyen 646
136. 89104 Vernonia sp. N. Muangyen 695
137. 89324 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5424
138. 89453 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5553
139. 89654 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5640
140. 90182 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-105
141. 90539 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-460
142. 90260 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-183
143. 90300 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-223
144. 90335 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-258
145. 90467 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-389
146. 92505 Vernonia sp. L. Kamkom 020
147. 92605 Vernonia sp. P. Phaosrichai 323
148. 93449 Vernonia sp. S. Daoh 11
149. 93530 Vernonia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5713
150. 94653 Vernonia sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4022
151. 94136 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5836
152. 94394 Vernonia sp. N. Muangyen 1521
153. 94434 Vernonia sp. N. Muangyen 1561
154. 94602 Vernonia sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3971
155. 95308 Vernonia sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4120
156. 95021 Vernonia sp. Chusie & Trithip Sukho MRT004
157. 95547 Vernonia sp. N. Muangyen 1744
158. 95606 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5967
159. 95949 Vernonia sp. P. Phaosrichai 347
160. 97554 Vernonia sp. P. Chantaranothai et al. 1643
161. 97555 Vernonia sp. B. Bongcheewin s.n.
162. 98127 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-008
163. 98145 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-025
164. 98224 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-104
165. 98462 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-342
166. 98648 Vernonia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-125
167. 98654 Vernonia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-131
168. 105109 Vernonia sp. C. Maknoi 6299
169. 106204 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 660
170. 106414 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 869
171. 106465 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 920
172. 106785 Vernonia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 505
173. 106795 Vernonia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 515
174. 106814 Vernonia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 534
175. 110697 Vernonia sp. N. Muangyen 1903
176. 110876 Vernonia sp. N. Muangyen 2091
177. 113324 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-25

ปิด

QR code