ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 92797
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Smilax sp.
Family name

ชื่อวงศ์

SMILACACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Porprus
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

D. Argyriou 672
Collected date

วันที่เก็บ

31 Apr 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree. Exposure: open. Habitat: semi-evergreen short forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Stung Treng, Cambodia
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

36    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 414 Smilax sp. W. Nanakorn et al. 414
2. 27342 Smilax sp. P. Kumphet sn. 26
3. 30304 Smilax sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1259
4. 31016 Smilax sp. K. Kertsawang 722
5. 37064 Smilax sp. P. Suksathan 4633
6. 48712 Smilax sp. K. Iwatsuki, G. Murata & H.G. Gutierrez P-803
7. 52697 Smilax sp. C. Maknoi 2866
8. 52769 Smilax sp. C. Maknoi 2938
9. 53803 Smilax sp. C. Maknoi 3084
10. 62126 Smilax sp. D. Khrueasan MS411
11. 70409 Smilax sp. C. Maknoi 3276
12. 70431 Smilax sp. C. Maknoi 3298
13. 70447 Smilax sp. C. Maknoi 3314
14. 79247 Smilax sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-442
15. 84413 Smilax sp. K. Kertsawang 3267
16. 91945 Smilax sp. K. Kertsawang 3510
17. 98605 Smilax sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-082
18. 98799 Smilax sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-276
19. 107543 Smilax sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-328
20. 110099 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 972
21. 111199 Smilax sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-147
22. 111250 Smilax sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-198
23. 112744 Smilax sp. N. Muangyen 2231
24. 112957 Smilax sp. K. Kertsawang 3795
25. 114095 Smilax sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-345
26. 114915 Smilax sp. T. Choopan et al. 2018-180
27. 115148 Smilax sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 683
28. 115149 Smilax sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 684
29. 116158 Smilax sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6810
30. 116241 Smilax sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6893
31. 118506 Smilax sp. K. Kertsawang 3812
32. 118086 Smilax sp. N. Pan-in 046
33. 118104 Smilax sp. N. Pan-in 064
34. 118309 Smilax sp. K. Inthamma 197
35. 118812 Smilax sp. K. Inthamma 391
36. 119007 Smilax sp. K. Inthamma 594

ปิด

QR code