ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 92937
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vatica odorata (Griff.) Symington
Family name

ชื่อวงศ์

DIPTEROCARPACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Chrormas
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

D. Argyriou 27
Collected date

วันที่เก็บ

31 Apr 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree. Exposure: semi-shaded. Habitat: Sralao (lagerstroemia) forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Preah Vihear, Cambodia
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

6    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 44743 Vatica odorata (Griff.) Symington S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2514
2. 44758 Vatica odorata (Griff.) Symington S. Gardner, S. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1555
3. 45299 Vatica odorata (Griff.) Symington R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3496
4. 45312 Vatica odorata (Griff.) Symington R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3407
5. 93159 Vatica odorata (Griff.) Symington N. Turreira-Garcia 385SP
6. 93281 Vatica odorata (Griff.) Symington D. Argyriou 558

ปิด

QR code