ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 92944
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Trorsek
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

D. Argyriou 19
Collected date

วันที่เก็บ

31 Apr 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree. Exposure: semi-shaded. Habitat: Sralao (lagerstroemia) forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Preah Vihear, Cambodia
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

49    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 114 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz W. Nanakorn et al. 114
2. 592 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz W. Nanakorn et al. 592
3. 6254 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz W. Nanakorn et al. 6254
4. 10826 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz S. Watthana 90
5. 23981 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz K. Kertsawang 167
6. 30249 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070323-26
7. 34486 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz Warintorn K. 08-317
8. 34513 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz Warintorn K. 08-344
9. 40659 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz C. Maknoi 3171
10. 41337 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz V.D. Buchkin, N.A. Bokal s.n.
11. 41658 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz Chhang Phourin 5011
12. 43307 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz Phakhawat Thaweepworades 001
13. 43784 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0062
14. 50624 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz P. Wessumritt & W. Boonchai 108
15. 76219 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz C. Maknoi 6765
16. 83285 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz C. Maknoi 7802
17. 83925 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz S. Sawangsawat 639
18. 84007 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz M. Pinyosak & P. Wessumritt 294
19. 84645 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz K. Kertsawang 3426
20. 84805 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz K. Kertsawang 2291
21. 87758 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz Saensouk et al. 144
22. 89849 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz N. Muangyen 822
23. 89199 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz Napassawan Paojumroon 1
24. 90673 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz N. Muangyen 935
25. 92872 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz D. Argyriou 94
26. 93079 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz N. Turreira-Garcia 133
27. 93165 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz N. Turreira-Garcia 381SP
28. 93358 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz S. Samosorn 12
29. 94918 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz D. Argyriou 432
30. 96672 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz C. Glamwaewwong 188/60
31. 102014 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz K. Kertsawang 4278
32. 110930 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz K. Kertsawang 4500
33. 111989 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee & Kittiyut Punchai (Photographer) 9147
34. 112014 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9121
35. 112095 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai & Butapha Kongkeow 9033
36. 112115 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9012
37. 114945 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz T. Choopan et al. 2017-159
38. 115369 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 904
39. 117714 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-084
40. 122027 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1361
41. 122287 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9312
42. 122290 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9315
43. 122347 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9372
44. 122417 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9266
45. 122477 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9539
46. 125940 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz Henrik Balslev (AAU) with Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya & Tanatkrit Trongdechakraiwut 9765
47. 131912 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 101
48. 134113 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3578
49. 137443 Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz K. Kertsawang 2697

ปิด

QR code