ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 1002
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rubus alceifolius Poir
Family name

ชื่อวงศ์

ROSACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 1002
Collected date

วันที่เก็บ

3 Jun 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub in evergreen forest. Leaves hirsute on beneath, inflorescence panicle, panicle; flower yellowish white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

39    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 17624 Rubus alceifolius Poir P. Srisanga 1403
2. 31895 Rubus alceifolius Poir Pranee Palee 903
3. 35032 Rubus alceifolius Poir W. Pongamornkul 1836
4. 44216 Rubus alceifolius Poir S. Gardner ST2678
5. 46454 Rubus alceifolius Poir W. Pongamornkul 2529
6. 47262 Rubus alceifolius Poir Chusie KY402
7. 52537 Rubus alceifolius Poir W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1618
8. 60003 Rubus alceifolius Poir W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2163
9. 62278 Rubus alceifolius Poir Romklao Botanical Garden 0565/2555
10. 71896 Rubus alceifolius Poir J. Towaranonte s.n.
11. 71961 Rubus alceifolius Poir Ratchuporn Spanuchat s.n.
12. 81429 Rubus alceifolius Poir M. Norsaengsri 12224
13. 84852 Rubus alceifolius Poir S. Watthana & W. La-ongsri 3930
14. 86190 Rubus alceifolius Poir C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-194
15. 85877 Rubus alceifolius Poir M. Norsaengsri 12530
16. 86116 Rubus alceifolius Poir C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-120
17. 87442 Rubus alceifolius Poir C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-284
18. 88375 Rubus alceifolius Poir N. Muangyen 227
19. 88432 Rubus alceifolius Poir N. Muangyen 284
20. 91873 Rubus alceifolius Poir N. Muangyen 1241
21. 95043 Rubus alceifolius Poir Chusie & Khwanruethai Kamfachuea PNK088
22. 98299 Rubus alceifolius Poir C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-179
23. 98543 Rubus alceifolius Poir C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-020
24. 98650 Rubus alceifolius Poir C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-127
25. 102417 Rubus alceifolius Poir V. Nguanchoo 654
26. 102592 Rubus alceifolius Poir V. Nguanchoo 852
27. 102676 Rubus alceifolius Poir V. Nguanchoo 967
28. 103653 Rubus alceifolius Poir Wattana Tanming; Majjedah, Z.; N.H.H. Quynh; S. Sothyroth & Ling, C.Y. 1-08
29. 105850 Rubus alceifolius Poir Pimsiri PN036
30. 115342 Rubus alceifolius Poir W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 877
31. 117377 Rubus alceifolius Poir W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 963
32. 117682 Rubus alceifolius Poir C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-052
33. 117803 Rubus alceifolius Poir C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-173
34. 118009 Rubus alceifolius Poir C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-379
35. 122673 Rubus alceifolius Poir W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-143
36. 124481 Rubus alceifolius Poir Natdanai Pan-in PSD034
37. 129200 Rubus alceifolius Poir Akharasit Bunsongthae 8
38. 131155 Rubus alceifolius Poir W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2346
39. 132050 Rubus alceifolius Poir W. Thammarong, S. Yokyo & K. Sompong 2859

ปิด

QR code