ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 93019
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Spondias pinnata (L.f.) Kurz
Family name

ชื่อวงศ์

ANACARDIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Mkark
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

D. Argyriou 234
Collected date

วันที่เก็บ

31 Apr 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree. Exposure: open. Habitat: Sralao' (lagerstroemia) forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Preah Vihear, Cambodia
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

64    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 188 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Nanakorn et al. 188
2. 1475 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Nanakorn et al. 1475
3. 6019 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Nanakorn et al. 6019
4. 8203 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Nanakorn et al. 8203
5. 10833 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Sucheera s.n.
6. 18654 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Srisanga 1814
7. 27327 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Kumphet sn. 13
8. 27305 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Nanakorn et al. 27305
9. 28245 Spondias pinnata (L.f.) Kurz K. Kertsawang 545
10. 30054 Spondias pinnata (L.f.) Kurz S. Chongko 617
11. 30890 Spondias pinnata (L.f.) Kurz J.F. Maxwell 07-401
12. 33359 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Jatupol K. 07-140
13. 36053 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Jatupol K. 08-394
14. 39124 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Jatupol K. 08-473
15. 42862 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi & M. Tanaros 3437
16. 44716 Spondias pinnata (L.f.) Kurz S. Gardner & P. Tippayasri ST1193
17. 44719 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1664
18. 44911 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Piyawan Winichainan HN1020
19. 45537 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Romkham 187
20. 45342 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 3534
21. 45384 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Romkham 34
22. 45836 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 3652
23. 45899 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 3812
24. 46061 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 3756
25. 46172 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Romkham 260
26. 47061 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 3551
27. 53294 Spondias pinnata (L.f.) Kurz M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7762
28. 55178 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Chantaranothai et al. s.n.
29. 56207 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Pavlos Georgiadis 473
30. 66936 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Pongamornkul 3518
31. 68150 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 627
32. 68560 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2924
33. 68601 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2965
34. 70587 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020430
35. 75307 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094988
36. 76860 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Tanming 634
37. 79160 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-355
38. 80498 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-313
39. 80578 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3080
40. 80579 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3081
41. 81101 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 7282
42. 81331 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 7513
43. 84290 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Khattiyot 381
44. 84540 Spondias pinnata (L.f.) Kurz K. Kertsawang 3392
45. 85297 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 7945
46. 86008 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-012
47. 86205 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-209
48. 90442 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-364
49. 90641 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Muangyen 904
50. 90778 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3386
51. 91890 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Muangyen 1258
52. 92790 Spondias pinnata (L.f.) Kurz D. Argyriou 684
53. 93095 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Turreira-Garcia 157
54. 106393 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 848
55. 108353 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Pongamornkul 6561
56. 108657 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5261
57. 110349 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5466
58. 110508 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5624
59. 110567 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5682
60. 110589 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5704
61. 111693 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-216
62. 116627 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-250
63. 121033 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Muangyen 3015
64. 121561 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Boonruang 0465

ปิด

QR code