ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 93006
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Syzygium cumini (L.) Skeels
Family name

ชื่อวงศ์

MYRTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Phrasklob
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

D. Argyriou 253
Collected date

วันที่เก็บ

31 Apr 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Pranom Chantaranothai
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree. Exposure: semi-shaded. Habitat: semi-evergreen short forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Preah Vihear, Cambodia
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

75    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 284 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Nanakorn et al. 284
2. 410 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Nanakorn et al. 410
3. 433 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Nanakorn et al. 433
4. 453 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Nanakorn et al. 453
5. 6238 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Nanakorn et al. 6238
6. 8923 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Nanakorn et al. 8923
7. 8979 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Nanakorn et al. 8979
8. 9031 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Nanakorn et al. 9031
9. 10844 Syzygium cumini (L.) Skeels S. Watthana 97
10. 14268 Syzygium cumini (L.) Skeels Morokot 094
11. 14285 Syzygium cumini (L.) Skeels M. Norsaengsri 856
12. 19118 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Nanakorn et al. 19118
13. 24035 Syzygium cumini (L.) Skeels C. Glamwaewwong 637
14. 24756 Syzygium cumini (L.) Skeels K. Kertsawang 259
15. 27874 Syzygium cumini (L.) Skeels K. Wangwasit 050615-17
16. 29613 Syzygium cumini (L.) Skeels M. Norsaengsri 2697
17. 29457 Syzygium cumini (L.) Skeels C. Glamwaewwong 1304
18. 30228 Syzygium cumini (L.) Skeels K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070323-4
19. 34442 Syzygium cumini (L.) Skeels Warintorn K. 08-272
20. 34993 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Pongamornkul 1797
21. 34994 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Pongamornkul 1798
22. 45509 Syzygium cumini (L.) Skeels N. Romkham 159
23. 47224 Syzygium cumini (L.) Skeels Chusie KY96
24. 53272 Syzygium cumini (L.) Skeels M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7740
25. 54728 Syzygium cumini (L.) Skeels P. Tritorea 511
26. 56422 Syzygium cumini (L.) Skeels Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051343
27. 56894 Syzygium cumini (L.) Skeels M. Norsaengsri & S. Mattapha 9204
28. 59654 Syzygium cumini (L.) Skeels T. Khambai 65
29. 59693 Syzygium cumini (L.) Skeels T. Khambai 104
30. 66354 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Pongamornkul 3394
31. 72902 Syzygium cumini (L.) Skeels M. Norsaengsri 11019
32. 73114 Syzygium cumini (L.) Skeels M. Norsaengsri 11282
33. 73229 Syzygium cumini (L.) Skeels M. Norsaengsri 11401
34. 73729 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Pongamornkul 04139
35. 73929 Syzygium cumini (L.) Skeels M. Norsaengsri 11459
36. 74008 Syzygium cumini (L.) Skeels K. Khwan 113
37. 74696 Syzygium cumini (L.) Skeels Zhou-Shishun 8172
38. 74816 Syzygium cumini (L.) Skeels Zhou-Shishun 8331
39. 79087 Syzygium cumini (L.) Skeels P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-282
40. 79136 Syzygium cumini (L.) Skeels P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-331
41. 81377 Syzygium cumini (L.) Skeels M. Norsaengsri 12172
42. 82062 Syzygium cumini (L.) Skeels M. Norsaengsri 12095
43. 83103 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Pongamornkul 4638
44. 86315 Syzygium cumini (L.) Skeels M. Wongnak 407
45. 87637 Syzygium cumini (L.) Skeels Saensouk et al. 23
46. 88590 Syzygium cumini (L.) Skeels N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 441
47. 89208 Syzygium cumini (L.) Skeels N. Muangyen 797
48. 89215 Syzygium cumini (L.) Skeels N. Muangyen 804
49. 90720 Syzygium cumini (L.) Skeels N. Muangyen 982
50. 92551 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Pongamornkul 5354
51. 101123 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Pongamornkul 6144
52. 101266 Syzygium cumini (L.) Skeels N. Muangyen AKN 010
53. 105455 Syzygium cumini (L.) Skeels C. Maknoi 6798
54. 106981 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 692
55. 110942 Syzygium cumini (L.) Skeels K. Kertsawang 4512
56. 115164 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 699
57. 118024 Syzygium cumini (L.) Skeels C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-394
58. 119027 Syzygium cumini (L.) Skeels K. Inthamma 615
59. 122100 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1433
60. 124656 Syzygium cumini (L.) Skeels N. Muangyen 3233
61. 125418 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Pongamornkul 7161
62. 125695 Syzygium cumini (L.) Skeels K. Punchay 498
63. 126214 Syzygium cumini (L.) Skeels Kazumi Fujikawa, Kenji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053223
64. 127850 Syzygium cumini (L.) Skeels Natdanai Pan-in 226
65. 127863 Syzygium cumini (L.) Skeels Natdanai Pan-in 239
66. 128032 Syzygium cumini (L.) Skeels K. Inthamma 868
67. 128082 Syzygium cumini (L.) Skeels K. Inthamma 941
68. 128091 Syzygium cumini (L.) Skeels K. Inthamma 950
69. 128115 Syzygium cumini (L.) Skeels K. Inthamma 974
70. 130926 Syzygium cumini (L.) Skeels S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1199
71. 131068 Syzygium cumini (L.) Skeels P. Srisanga 4633
72. 132677 Syzygium cumini (L.) Skeels A. Nuammee 555
73. 134794 Syzygium cumini (L.) Skeels T. Choopan et al. 2020-275
74. 139201 Syzygium cumini (L.) Skeels Monthon Norsaengsri, Lamthai Sasnok 12938
75. 139638 Syzygium cumini (L.) Skeels T. Choopan et al. 2020-131

ปิด

QR code