ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 9696
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 9696
Collected date

วันที่เก็บ

31 Oct 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Christian Puff
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1223 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau W. Nanakorn et al. 1223
2. 7384 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau W. Nanakorn et al. 7384
3. 9792 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau W. Nanakorn et al. 9792
4. 16197 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau S. Intamusik 65
5. 16252 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau C. Puff 990911.1.2
6. 17351 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau M. Norsaengsri 903
7. 20886 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau P. Suksathan 3003
8. 21321 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau P. Srisanga 2172
9. 28013 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau S. Watthana 1967
10. 71581 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1118
11. 72545 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay & S. Suddee 5259
12. 75678 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau W. Tanming 566
13. 75743 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau W. Pongamornkul 4328
14. 75927 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094681
15. 83825 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau P. Phaosrichai 211
16. 84842 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau S. Watthana & W. La-ongsri 3920
17. 85009 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau S. Watthana 3859
18. 86328 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau M. Wongnak s.n.
19. 86653 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau W. Tanming 876
20. 92755 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau N. Muangyen 1325
21. 93455 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau S. Daoh 17
22. 100854 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau P. Phaosrichai 581
23. 111541 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-064
24. 111577 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-100
25. 111582 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-105
26. 135102 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A. Rau T. Choopan et al. 2021-210

ปิด

QR code