ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 93049
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dimocarpus longan Lour.
Family name

ชื่อวงศ์

SAPINDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Meanprey
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

D. Argyriou 102
Collected date

วันที่เก็บ

31 Apr 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree. Exposure: open. Habitat: evergreen dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Preah Vihear, Cambodia
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 445 Dimocarpus longan Lour. W. Nanakorn et al. 445
2. 1001 Dimocarpus longan Lour. W. Nanakorn et al. 1001
3. 8773 Dimocarpus longan Lour. W. Nanakorn et al. 8773
4. 9493 Dimocarpus longan Lour. W. Nanakorn et al. 9493
5. 25319 Dimocarpus longan Lour. C. Glamwaewwong 1155
6. 33396 Dimocarpus longan Lour. Jatupol K. 08-177
7. 37103 Dimocarpus longan Lour. Soraya Raveewan 1
8. 43990 Dimocarpus longan Lour. S. Gardner & P. Sidisunthon ST2870
9. 52598 Dimocarpus longan Lour. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1683
10. 73087 Dimocarpus longan Lour. M. Norsaengsri 11255
11. 73706 Dimocarpus longan Lour. W. Pongamornkul 04116
12. 75037 Dimocarpus longan Lour. M. Norsaengsri 11082
13. 85105 Dimocarpus longan Lour. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3340
14. 92947 Dimocarpus longan Lour. D. Argyriou 16
15. 93120 Dimocarpus longan Lour. N. Turreira-Garcia 183
16. 93911 Dimocarpus longan Lour. Mu Mu Aung, Law Shine & Aung Htay 092265
17. 94950 Dimocarpus longan Lour. D. Argyriou 468
18. 94971 Dimocarpus longan Lour. N. Turreira-Garcia 493
19. 95213 Dimocarpus longan Lour. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-252
20. 101353 Dimocarpus longan Lour. Jittiporn Thasaniyakorn s.n.
21. 105452 Dimocarpus longan Lour. C. Maknoi 6795
22. 105634 Dimocarpus longan Lour. C. Maknoi 7062
23. 109630 Dimocarpus longan Lour. Jittiporn Tassaniyakorn s.n.
24. 115774 Dimocarpus longan Lour. K. Wangwasit 180322-24
25. 117977 Dimocarpus longan Lour. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-347

ปิด

QR code