ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 93064
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Baccaurea ramiflora Lour.
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Phneav
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

D. Argyriou 118
Collected date

วันที่เก็บ

31 Apr 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree. Exposure: close. Habitat: deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Preah Vihear, Cambodia
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

62    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 364 Baccaurea ramiflora Lour. W. Nanakorn et al. 364
2. 605 Baccaurea ramiflora Lour. W. Nanakorn et al. 605
3. 606 Baccaurea ramiflora Lour. W. Nanakorn et al. 606
4. 5980 Baccaurea ramiflora Lour. W. Nanakorn et al. 5980
5. 6177 Baccaurea ramiflora Lour. W. Nanakorn et al. 6177
6. 9017 Baccaurea ramiflora Lour. W. Nanakorn et al. 9017
7. 9470 Baccaurea ramiflora Lour. W. Nanakorn et al. 9470
8. 9481 Baccaurea ramiflora Lour. W. Nanakorn et al. 9481
9. 11221 Baccaurea ramiflora Lour. S. Watthana 139
10. 13856 Baccaurea ramiflora Lour. P. Srisanga 559
11. 14238 Baccaurea ramiflora Lour. Morakot 30
12. 24757 Baccaurea ramiflora Lour. K. Kertsawang 267
13. 24884 Baccaurea ramiflora Lour. C. Glamwaewwong 880
14. 28295 Baccaurea ramiflora Lour. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-22
15. 28319 Baccaurea ramiflora Lour. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220804-30(1)
16. 28466 Baccaurea ramiflora Lour. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-26
17. 29932 Baccaurea ramiflora Lour. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-10
18. 30194 Baccaurea ramiflora Lour. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-65
19. 32024 Baccaurea ramiflora Lour. Pranee Palee 965
20. 36221 Baccaurea ramiflora Lour. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3433
21. 36954 Baccaurea ramiflora Lour. P. Srisanga 3170
22. 39854 Baccaurea ramiflora Lour. M. Norsaengsri 4961
23. 41203 Baccaurea ramiflora Lour. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5592
24. 42174 Baccaurea ramiflora Lour. Wang Hong 6395
25. 43374 Baccaurea ramiflora Lour. D. Khrueasan MS-156
26. 44314 Baccaurea ramiflora Lour. S. Gardner & P. Tippayasri ST1413
27. 44329 Baccaurea ramiflora Lour. P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1520
28. 44926 Baccaurea ramiflora Lour. Piyawan Winichainan HN1106
29. 47172 Baccaurea ramiflora Lour. Chusie KY209
30. 51768 Baccaurea ramiflora Lour. M. Norsaengsri & N. Tathana 7822
31. 51850 Baccaurea ramiflora Lour. M. Norsaengsri & N. Tathana 7905
32. 56109 Baccaurea ramiflora Lour. M. Norsaengsri & N. Tathana 8879
33. 56135 Baccaurea ramiflora Lour. M. Norsaengsri & N. Tathana 8905
34. 56354 Baccaurea ramiflora Lour. M. Norsaengsri & N. Tathana 8991
35. 56930 Baccaurea ramiflora Lour. M. Norsaengsri & N. Tathana 9240
36. 59254 Baccaurea ramiflora Lour. M. Norsaengsri & N. Tathana 9791
37. 59599 Baccaurea ramiflora Lour. T. Khambai 10
38. 73967 Baccaurea ramiflora Lour. K. Khwan 017
39. 74729 Baccaurea ramiflora Lour. Zhou-Shishun 8187
40. 74887 Baccaurea ramiflora Lour. Zhou-Shishun 8376
41. 74983 Baccaurea ramiflora Lour. C. Maknoi 6629
42. 76664 Baccaurea ramiflora Lour. S. Sakuna 3
43. 79032 Baccaurea ramiflora Lour. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-228
44. 82248 Baccaurea ramiflora Lour. M. Norsaengsri 12252
45. 84822 Baccaurea ramiflora Lour. K. Kertsawang 2308
46. 85127 Baccaurea ramiflora Lour. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3363
47. 90809 Baccaurea ramiflora Lour. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3417
48. 90811 Baccaurea ramiflora Lour. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3419
49. 92846 Baccaurea ramiflora Lour. D. Argyriou 618
50. 92851 Baccaurea ramiflora Lour. N. Turreira Garcia 613
51. 93036 Baccaurea ramiflora Lour. N. Turreira-Garcia 213
52. 93533 Baccaurea ramiflora Lour. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5716
53. 105517 Baccaurea ramiflora Lour. C. Maknoi 6860
54. 105790 Baccaurea ramiflora Lour. Pimsiri PN060
55. 110427 Baccaurea ramiflora Lour. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5545
56. 114146 Baccaurea ramiflora Lour. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-396
57. 121051 Baccaurea ramiflora Lour. N. Muangyen 3033
58. 121133 Baccaurea ramiflora Lour. N. Muangyen 3115
59. 124657 Baccaurea ramiflora Lour. N. Muangyen 3234
60. 127778 Baccaurea ramiflora Lour. Sukanya K45
61. 131127 Baccaurea ramiflora Lour. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2318
62. 131436 Baccaurea ramiflora Lour. Chusie Trisonthi BD 19

ปิด

QR code