ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 93780
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Passiflora foetida L.
Family name

ชื่อวงศ์

PASSIFLORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J. Murata, N. Tanaka, M. Miyake, T. Ooi, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020955
Collected date

วันที่เก็บ

28 Oct 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Nobuyuki Tanaka
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

68    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1420 Passiflora foetida L. W. Nanakorn et al. 1420
2. 1751 Passiflora foetida L. W. Nanakorn et al. 1751
3. 3408 Passiflora foetida L. W. Nanakorn et al. 3408
4. 6538 Passiflora foetida L. W. Nanakorn et al. 6538
5. 7202 Passiflora foetida L. W. Nanakorn et al. 7202
6. 7333 Passiflora foetida L. W. Nanakorn et al. 7333
7. 11687 Passiflora foetida L. W. Pongamornkul 235
8. 15748 Passiflora foetida L. M. Norsaengsri 860
9. 23239 Passiflora foetida L. C. Glamwaewwong 260
10. 28369 Passiflora foetida L. Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-10(1)
11. 28492 Passiflora foetida L. Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-21
12. 30220 Passiflora foetida L. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-1-1
13. 30915 Passiflora foetida L. K. Wangwasit & C. Lakoet 070529-9
14. 31035 Passiflora foetida L. K. Kertsawang 741
15. 37240 Passiflora foetida L. C. Maknoi 2354
16. 39713 Passiflora foetida L. M. Norsaengsri 4820
17. 42868 Passiflora foetida L. C. Maknoi & M. Tanaros 3443
18. 46329 Passiflora foetida L. M. Norsaengsri 3323.1
19. 46803 Passiflora foetida L. M. Tanaros 204
20. 47387 Passiflora foetida L. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 58
21. 53829 Passiflora foetida L. C. Maknoi 3110
22. 55077 Passiflora foetida L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8379
23. 57668 Passiflora foetida L. C. Maknoi 4085
24. 58401 Passiflora foetida L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9436
25. 59529 Passiflora foetida L. Romklao Botanical Garden 0135/2553
26. 59821 Passiflora foetida L. Romklao Botanical Garden 0212/2554
27. 62620 Passiflora foetida L. W. Pongamornkul 2873
28. 62893 Passiflora foetida L. C. Lakoet 229
29. 63560 Passiflora foetida L. M. Norsaengsri & P. Thongson 6632
30. 63974 Passiflora foetida L. M. Pinyosak & P. Wessumritt 41
31. 66516 Passiflora foetida L. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3335
32. 66809 Passiflora foetida L. M. Norsaengsri 10407
33. 67574 Passiflora foetida L. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 841
34. 68109 Passiflora foetida L. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 585
35. 71498 Passiflora foetida L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1035
36. 72691 Passiflora foetida L. C. Maknoi 4926
37. 75916 Passiflora foetida L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095256
38. 76153 Passiflora foetida L. C. Maknoi 6699
39. 86110 Passiflora foetida L. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-114
40. 87082 Passiflora foetida L. C. Glamwaewwong 375/58
41. 87181 Passiflora foetida L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-024
42. 91752 Passiflora foetida L. N. Muangyen 1120
43. 91784 Passiflora foetida L. N. Muangyen 1152
44. 91901 Passiflora foetida L. N. Muangyen 1269
45. 92652 Passiflora foetida L. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-043
46. 95904 Passiflora foetida L. N. Muangyen 1860
47. 98551 Passiflora foetida L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-028
48. 98575 Passiflora foetida L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-052
49. 98924 Passiflora foetida L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-401
50. 102165 Passiflora foetida L. K. Kertsawang 4429
51. 102100 Passiflora foetida L. K. Kertsawang 4364
52. 102684 Passiflora foetida L. V. Nguanchoo 975
53. 108555 Passiflora foetida L. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5157
54. 110214 Passiflora foetida L. W. La-ongsri with T. Pingyot, S. Satata & P. Tatiya 5302
55. 110051 Passiflora foetida L. P. Panyadee 135
56. 110577 Passiflora foetida L. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5692
57. 110809 Passiflora foetida L. N. Muangyen 2022
58. 110922 Passiflora foetida L. K. Kertsawang 4492
59. 111153 Passiflora foetida L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-101
60. 111304 Passiflora foetida L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-252
61. 111325 Passiflora foetida L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-273
62. 111391 Passiflora foetida L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-339
63. 111641 Passiflora foetida L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-164
64. 111651 Passiflora foetida L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-174
65. 112693 Passiflora foetida L. N. Muangyen 2180
66. 113121 Passiflora foetida L. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6726
67. 113194 Passiflora foetida L. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3888
68. 117731 Passiflora foetida L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-101

ปิด

QR code