ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 93168
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Careya arborea Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

Lecythidaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Kondaul
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Turreira-Garcia 379
Collected date

วันที่เก็บ

31 Apr 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree. Exposure: open. Habitat: deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

37    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 624 Careya arborea Roxb. W. Nanakorn et al. 624
2. 11580 Careya arborea Roxb. Sucheera s.n.
3. 29204 Careya arborea Roxb. S. Watthana 2203
4. 34384 Careya arborea Roxb. Warintorn K. 08 213
5. 38375 Careya arborea Roxb. C. Maknoi, P. Srisanga 2147
6. 40040 Careya arborea Roxb. M. Norsaengsri 5145
7. 40478 Careya arborea Roxb. S. Thampitak 6
8. 46630 Careya arborea Roxb. M. Norsaengsri 3601
9. 46649 Careya arborea Roxb. M. Norsaengsri 3620
10. 53862 Careya arborea Roxb. C. Maknoi 3144
11. 58954 Careya arborea Roxb. Li-Jianwu 543
12. 60108 Careya arborea Roxb. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2269
13. 62655 Careya arborea Roxb. M. Pinyosak 220
14. 66218 Careya arborea Roxb. W. Pongamornkul 3256
15. 67199 Careya arborea Roxb. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 712
16. 67548 Careya arborea Roxb. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 814
17. 71378 Careya arborea Roxb. W. Pongamornkul 3818
18. 73221 Careya arborea Roxb. M. Norsaengsri 11393
19. 74731 Careya arborea Roxb. W. Pongamornkul 4205
20. 76228 Careya arborea Roxb. C. Maknoi 6774
21. 79175 Careya arborea Roxb. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 370
22. 83139 Careya arborea Roxb. W. Pongamornkul 4674
23. 92345 Careya arborea Roxb. Khin Myo Htwe 31353
24. 92915 Careya arborea Roxb. D. Argyriou 49
25. 93160 Careya arborea Roxb. N. Turreira-Garcia 385
26. 93354 Careya arborea Roxb. S. Samosorn 5
27. 94970 Careya arborea Roxb. D. Argyriou 492
28. 94809 Careya arborea Roxb. Chusie, K. Srithi PK 80
29. 97022 Careya arborea Roxb. C. Maknoi 5462
30. 110411 Careya arborea Roxb. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5529
31. 115052 Careya arborea Roxb. K. Phromnoi 3
32. 120944 Careya arborea Roxb. N. Muangyen 2926
33. 125741 Careya arborea Roxb. K. Punchay 673
34. 135071 Careya arborea Roxb. T. Choopan et al. 2021 57
35. 139871 Careya arborea Roxb. Phoe La Pyae 30
36. 140536 Careya arborea Roxb. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100192
37. 142869 Careya arborea Roxb. C. Maknoi et al. 5916

ปิด

QR code