ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 93359
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Celastrus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CELASTRACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Samosorn 15
Collected date

วันที่เก็บ

27 Apr 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

32    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8753 Celastrus sp. P. Thongson 15
2. 17694 Celastrus sp. P. Srisanga 1473
3. 27899 Celastrus sp. K. Wangwasit 050615-45
4. 37740 Celastrus sp. J.F. Maxwell 06-727
5. 46053 Celastrus sp. C. Maknoi 3748
6. 46055 Celastrus sp. C. Maknoi 3750
7. 47202 Celastrus sp. Chusie KY139
8. 54489 Celastrus sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6988
9. 56484 Celastrus sp. Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051410
10. 58486 Celastrus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9521
11. 60836 Celastrus sp. Ling Shein Man 087127
12. 61246 Celastrus sp. Ling Shein Man 087943
13. 63338 Celastrus sp. Li-Jianwu 914
14. 63463 Celastrus sp. M. Norsaengsri 6719
15. 71638 Celastrus sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091079
16. 72878 Celastrus sp. M. Norsaengsri 10995
17. 73150 Celastrus sp. M. Norsaengsri 11320
18. 74772 Celastrus sp. W. Pongamornkul 04246
19. 75552 Celastrus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094493
20. 78063 Celastrus sp. W. Pongamornkul 4408
21. 79633 Celastrus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097302
22. 79634 Celastrus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097351
23. 79635 Celastrus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097396
24. 79636 Celastrus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097397
25. 79637 Celastrus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097439
26. 79638 Celastrus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097750
27. 79639 Celastrus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097802
28. 80455 Celastrus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-270
29. 83168 Celastrus sp. W. Pongamornkul 4704
30. 92842 Celastrus sp. D. Argyriou 622
31. 104930 Celastrus sp. C. Maknoi 6087
32. 111734 Celastrus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-254

ปิด

QR code