ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 93415
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Globba sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Wongnak 173
Collected date

วันที่เก็บ

19 Aug 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 60 cm high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

600
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

259    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6835 Globba sp. W. Nanakorn et al. 6835
2. 9276 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9276
3. 9279 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9279
4. 9288 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9288
5. 9613 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9613
6. 11801 Globba sp. S. Sasrirat 6
7. 13325 Globba sp. McDonald et al. 5692
8. 15135 Globba sp. S. Watthana 535
9. 18493 Globba sp. P. Suksathan 2820
10. 19474 Globba sp. P. Suksathan 2722
11. 20192 Globba sp. C. Maknoi T98
12. 20932 Globba sp. P. Srisanga 1944
13. 21376 Globba sp. S. Watthana 1384
14. 22869 Globba sp. C. Glamwaewwong 177
15. 22952 Globba sp. C. Glamwaewwong 201
16. 23160 Globba sp. P. Srisanga 2540
17. 23234 Globba sp. C. Glamwaewwong 255
18. 25748 Globba sp. C. Maknoi 285
19. 25707 Globba sp. C. Maknoi 244
20. 25764 Globba sp. C. Maknoi 301
21. 25765 Globba sp. C. Maknoi 302
22. 27744 Globba sp. C. Maknoi 930
23. 27764 Globba sp. C. Maknoi 345
24. 27831 Globba sp. C. Maknoi 947
25. 28037 Globba sp. S. Watthana & S. Pumicong 1990
26. 29374 Globba sp. P. Suksathan 2367
27. 29687 Globba sp. C. Maknoi 966
28. 29712 Globba sp. C. Maknoi 991
29. 30987 Globba sp. K. Kertsawang 693
30. 30493 Globba sp. P. Suksathan 4213
31. 30600 Globba sp. P. Suksathan 4220
32. 31381 Globba sp. K. Kertsawang 845
33. 31397 Globba sp. K. Kertsawang 861
34. 31416 Globba sp. K. Kertsawang 880
35. 31585 Globba sp. A. Keratikornkol 374
36. 31715 Globba sp. C. Maknoi 1673
37. 31733 Globba sp. C. Maknoi 1691
38. 32324 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2400
39. 32327 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2404
40. 36803 Globba sp. P. Suksathan 4547
41. 36841 Globba sp. P. Suksathan 4584
42. 36842 Globba sp. P. Suksathan 4585
43. 36846 Globba sp. P. Suksathan 4589
44. 38043 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3878
45. 38046 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3892
46. 38064 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3928
47. 38129 Globba sp. M. Norsaengsri 4002
48. 38130 Globba sp. M. Norsaengsri 4003
49. 38554 Globba sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2326
50. 38778 Globba sp. C. Maknoi 2448
51. 38781 Globba sp. C. Maknoi 2451
52. 40264 Globba sp. C. Maknoi 2626
53. 40265 Globba sp. C. Maknoi 2627
54. 40836 Globba sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6056
55. 41120 Globba sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5569
56. 45098 Globba sp. M. Tanaros 500
57. 45105 Globba sp. M. Tanaros 507
58. 45945 Globba sp. C. Maknoi 3860
59. 45973 Globba sp. C. Maknoi 3885
60. 47972 Globba sp. M. Norsaengsri 7141
61. 48201 Globba sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 005
62. 49218 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52102
63. 49690 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38087
64. 50306 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52223
65. 50560 Globba sp. S. Watthana 3475
66. 50756 Globba sp. S. Watthana 3483
67. 50778 Globba sp. S. Watthana 3507
68. 53063 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7636
69. 53314 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7980
70. 53382 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8055
71. 53384 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8057
72. 53399 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8076
73. 53713 Globba sp. M. Norsaengsri 5969
74. 54471 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6947
75. 54498 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 7007
76. 54839 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1832
77. 57113 Globba sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 228
78. 58550 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9585
79. 58647 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9682
80. 59184 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9721
81. 59512 Globba sp. Romklao Botanical Garden 0118/2553
82. 59803 Globba sp. C. Pitaksantipap 37
83. 60190 Globba sp. M. Norsaengsri 6025
84. 62714 Globba sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1138
85. 63156 Globba sp. Li-Jianwu 856
86. 64510 Globba sp. W. Pongamornkul 3059
87. 64994 Globba sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida, Kittisak Phoutthavong, Somdy Oudomsack JSL 1734
88. 66792 Globba sp. M. Norsaengsri 10390
89. 66812 Globba sp. M. Norsaengsri 10410
90. 66870 Globba sp. W. Pongamornkul 3453
91. 67606 Globba sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 873
92. 67800 Globba sp. M. Norsaengsri 10480
93. 67820 Globba sp. M. Norsaengsri 10500
94. 67847 Globba sp. M. Norsaengsri 10527
95. 68657 Globba sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3021
96. 69933 Globba sp. P. Suksathan 5038
97. 69937 Globba sp. P. Suksathan 5066
98. 69939 Globba sp. P. Suksathan 5071
99. 69940 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 600
100. 69945 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 605
101. 69946 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 606
102. 69947 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 607
103. 69948 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 608
104. 69949 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 609
105. 69950 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 610
106. 69952 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 612
107. 69953 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 613
108. 69955 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 615
109. 69957 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 617
110. 69964 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 43
111. 69967 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 624
112. 70043 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2588
113. 70073 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2629
114. 70076 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2635
115. 70079 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2639
116. 70453 Globba sp. C. Maknoi 3320
117. 70475 Globba sp. C. Maknoi 3342
118. 70500 Globba sp. C. Maknoi 3367
119. 70501 Globba sp. C. Maknoi 3368
120. 71491 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1028
121. 72701 Globba sp. C. Maknoi 4936
122. 72764 Globba sp. C. Maknoi 4999
123. 72733 Globba sp. C. Maknoi 4968
124. 73080 Globba sp. M. Norsaengsri 11248
125. 73944 Globba sp. M. Norsaengsri 11474
126. 75250 Globba sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2427
127. 75465 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095131
128. 75789 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094679
129. 76636 Globba sp. C. Maknoi 7205
130. 76380 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094294
131. 80657 Globba sp. W. Pongamornkul 4514
132. 83800 Globba sp. P. Phaosrichai 186
133. 83807 Globba sp. P. Phaosrichai 193
134. 85133 Globba sp. P. Phaosrichai 242
135. 85136 Globba sp. P. Phaosrichai 245
136. 85494 Globba sp. C. Maknoi 8193
137. 86045 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-049
138. 86067 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-071
139. 86179 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-183
140. 86517 Globba sp. W. Tanming 969
141. 86599 Globba sp. W. Tanming 822
142. 86627 Globba sp. W. Tanming 850
143. 86660 Globba sp. W. Tanming 883
144. 86661 Globba sp. W. Tanming 884
145. 86910 Globba sp. C. Glamwaewwong 203/58
146. 86955 Globba sp. C. Glamwaewwong 248/58
147. 87117 Globba sp. P. Phaosrichai 295
148. 87129 Globba sp. P. Phaosrichai 307
149. 87238 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-081
150. 87413 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-255
151. 90950 Globba sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5903
152. 92054 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 632
153. 92057 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 636
154. 92058 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 637
155. 92078 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 657
156. 92086 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 666
157. 92087 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 667
158. 92097 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 677
159. 92099 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 679
160. 92103 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 685
161. 92105 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 687
162. 92117 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 768
163. 93491 Globba sp. Natcha Sutjaritjai ZB231
164. 93558 Globba sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5741
165. 96410 Globba sp. Mahasarakham University 93
166. 96412 Globba sp. Mahasarakham University 95
167. 96286 Globba sp. Prince of Songkla University 02
168. 96289 Globba sp. Prince of Songkla University 05
169. 96680 Globba sp. C. Glamwaewwong 196/60
170. 96695 Globba sp. C. Glamwaewwong 211/60
171. 96698 Globba sp. C. Glamwaewwong 214/60
172. 96707 Globba sp. C. Glamwaewwong 223/60
173. 97102 Globba sp. P. Phaosrichai 486
174. 100726 Globba sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-329
175. 100832 Globba sp. P. Phaosrichai 559
176. 100932 Globba sp. C. Maknoi 490
177. 104157 Globba sp. S. Kamonnate 780
178. 104236 Globba sp. S. Kamonnate 800
179. 104659 Globba sp. C. Maknoi 5892
180. 104671 Globba sp. C. Maknoi 5907
181. 104690 Globba sp. C. Maknoi 5565
182. 104744 Globba sp. C. Maknoi 5619
183. 104980 Globba sp. C. Maknoi 6138
184. 105748 Globba sp. C. Maknoi 6941
185. 105924 Globba sp. W. Pongamornkul 6400
186. 107095 Globba sp. C. Maknoi 4862
187. 107208 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 35
188. 107212 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 39
189. 107215 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 42
190. 107222 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 49
191. 110154 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1027
192. 109817 Globba sp. TLBG 191
193. 110057 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 930
194. 110212 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1085
195. 111266 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-214
196. 112778 Globba sp. N. Muangyen 2265
197. 112813 Globba sp. N. Muangyen 2300
198. 113261 Globba sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3954
199. 114572 Globba sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4921
200. 114577 Globba sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4926
201. 113845 Globba sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-095
202. 114739 Globba sp. Thitiporn Pingyot 264
203. 115468 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1360
204. 115497 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1389
205. 115498 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1390
206. 115603 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1495
207. 115841 Globba sp. K. Wangwasit 180426-2
208. 117438 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1530
209. 117439 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1531
210. 117449 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1541
211. 117503 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1595
212. 117564 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1656
213. 117565 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1657
214. 117582 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1674
215. 117868 Globba sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-238
216. 117938 Globba sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-308
217. 118879 Globba sp. K. Inthamma 457
218. 118890 Globba sp. K. Inthamma 468
219. 118908 Globba sp. K. Inthamma 486
220. 118939 Globba sp. K. Inthamma 526
221. 121678 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1739
222. 121686 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1747
223. 121743 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1803
224. 121810 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1870
225. 123209 Globba sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-203
226. 123227 Globba sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-221
227. 123292 Globba sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-286
228. 123669 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-206
229. 123712 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-249
230. 123730 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-267
231. 123807 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-344
232. 125320 Globba sp. W. Pongamornkul 7063
233. 126010 Globba sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9859
234. 127037 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1768
235. 127256 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1891
236. 127306 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1941
237. 127367 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1999
238. 127509 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2009
239. 127591 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2558
240. 127601 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2568
241. 128486 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2287
242. 128488 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2289
243. 128493 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2294
244. 128496 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2297
245. 128499 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2300
246. 128261 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2062
247. 128294 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2095
248. 128304 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2105
249. 128322 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2123
250. 128337 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2138
251. 128338 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2139
252. 128413 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2214
253. 128426 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2227
254. 128445 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2246
255. 128454 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2255
256. 128481 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2282
257. 129046 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2485
258. 129365 Globba sp. Akharasit Bunsongthae 235
259. 129590 Globba sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4448

ปิด

QR code