ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 93453
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm.
Family name

ชื่อวงศ์

ERICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Dao rai
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Daoh 15
Collected date

วันที่เก็บ

26 Oct 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dipterocarp forest. Small tree ca. 3 m high. Sepals pale green. Petals white. Anthers yellowish-brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

867
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

58    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 344 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 344
2. 1242 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 1242
3. 4104 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 4104
4. 5682 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 5682
5. 6244 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 6244
6. 6780 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. S. Watthana & P. Srisanga 13
7. 6909 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 6909
8. 9710 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 9710
9. 8188 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 8188
10. 9546 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 9546
11. 10198 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Nanakorn et al. 10198
12. 11770 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Serm 97
13. 12303 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Pongamornkul 358
14. 14214 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Morakot 002
15. 15454 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. S. Watthana. P. Suksathan & G. Argent 640
16. 15516 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. M. Wongnak 68
17. 18501 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. P. Suksathan 2829
18. 23606 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. P. Srisanga 2615
19. 29148 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. C. Maknoi 654
20. 29498 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. C. Glamwaewwong 1356
21. 30738 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. S. Watthana 2431
22. 35509 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8333
23. 45060 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. M. Tanaros 462
24. 60868 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ling Shein Man 087091
25. 61423 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Law Shein 088333
26. 61498 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ling Shein Man 087612
27. 62032 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ling Shein Man 087454
28. 62844 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. M. Norsaengsri 10056
29. 64481 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Pongamornkul 3030
30. 69905 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053117
31. 71791 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091015
32. 73275 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. C. Lakoet 0433
33. 75994 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095424
34. 76302 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094923
35. 76386 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094304
36. 76528 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094077
37. 76662 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. S. Sakuna 1
38. 78726 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Chika Mouri, Khin Myo Htwe, Ling Shing Maung, Hung Maung & Aung Thay 050037
39. 78727 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ling Shein Man 052086
40. 78728 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ling Shein Man 052100
41. 78729 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ling Shein Man 055201
42. 78730 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shein 090490
43. 78731 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shein 090753
44. 78732 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092614
45. 78791 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Ling Shein Mang 093066
46. 79274 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. P. Chantaranothai et al. s.n.
47. 80349 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-164
48. 83678 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. S. Bunma s.n.
49. 82538 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097257
50. 82887 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. M. Norsaengsri 12271
51. 87048 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. C. Glamwaewwong 341/58
52. 87248 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-091
53. 96026 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. P. Phaosrichai 424
54. 106420 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 875
55. 106863 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 574
56. 107283 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-041
57. 108333 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. W. Pongamornkul 6541
58. 111768 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W. Sm. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-288

ปิด

QR code