ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 93472
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amomum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Natcha Sutjaritjai ZB196
Collected date

วันที่เก็บ

26 Apr 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Trang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

92    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 10887 Amomum sp. W. Nanakorn et al. 10887
2. 15639 Amomum sp. P. Suksathan 1723
3. 20620 Amomum sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipatส 1519
4. 25680 Amomum sp. C. Maknoi 217
5. 27334 Amomum sp. P. Kumphet sn. 20
6. 27742 Amomum sp. C. Maknoi 928
7. 29412 Amomum sp. P. Suksathan 3887
8. 29740 Amomum sp. C. Maknoi 1019
9. 30352 Amomum sp. C. Maknoi 1491
10. 30353 Amomum sp. C. Maknoi 1492
11. 30423 Amomum sp. P. Suksathan 4123
12. 30452 Amomum sp. P. Suksathan 4173
13. 30472 Amomum sp. P. Suksathan 4192
14. 30657 Amomum sp. P. Suksathan 4277
15. 30972 Amomum sp. K. Kertsawang 678
16. 31125 Amomum sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2800
17. 31126 Amomum sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2801
18. 31492 Amomum sp. C. Maknoi 1614
19. 31833 Amomum sp. C. Maknoi 1552
20. 32326 Amomum sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2403
21. 34064 Amomum sp. W. Pongamornkul 1989
22. 34069 Amomum sp. W. Pongamornkul 1994
23. 35766 Amomum sp. C. Maknoi 1698
24. 38460 Amomum sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2232
25. 38972 Amomum sp. W. Pongamornkul 2317
26. 46178 Amomum sp. N. Romkham 266
27. 45376 Amomum sp. N. Romkham 26
28. 45528 Amomum sp. N. Romkham 178
29. 51864 Amomum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7919
30. 62127 Amomum sp. D. Khrueasan MS691
31. 65797 Amomum sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10290
32. 66075 Amomum sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10319
33. 68879 Amomum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089522
34. 68723 Amomum sp. M. Norsaengsri 10634
35. 70437 Amomum sp. C. Maknoi 3304
36. 70438 Amomum sp. C. Maknoi 3305
37. 72475 Amomum sp. P. Phaosrichai 33
38. 73696 Amomum sp. W. Pongamornkul 04106
39. 73871 Amomum sp. P. Phaosrichai 113
40. 73872 Amomum sp. P. Phaosrichai 114
41. 74211 Amomum sp. P. Phaosrichai 183
42. 74325 Amomum sp. P. Phaosrichai 184
43. 74744 Amomum sp. W. Pongamornkul 04218
44. 74754 Amomum sp. W. Pongamornkul 04228
45. 78121 Amomum sp. W. Pongamornkul 4466
46. 78248 Amomum sp. V. Nguanchoo 479
47. 78997 Amomum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-193
48. 80785 Amomum sp. K. Phoutthavong et al. 523
49. 81407 Amomum sp. M. Norsaengsri 12202
50. 82872 Amomum sp. M. Norsaengsri 12256
51. 83045 Amomum sp. M. Norsaengsri 12429
52. 84184 Amomum sp. W. Pongamornkul 4970
53. 85521 Amomum sp. C. Maknoi 8220
54. 85697 Amomum sp. W. Pongamornkul 5038
55. 89507 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB177
56. 89518 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB183
57. 89590 Amomum sp. W. Pongamornkul 5609
58. 92049 Amomum sp. S. Saengvirotjanapat 627
59. 92593 Amomum sp. P. Phaosrichai 311
60. 92594 Amomum sp. P. Phaosrichai 312
61. 92595 Amomum sp. P. Phaosrichai 313
62. 92598 Amomum sp. P. Phaosrichai 316
63. 93375 Amomum sp. Aomtip petbanna 06
64. 93461 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB178
65. 93463 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB181
66. 93464 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB182
67. 93465 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB183
68. 95737 Amomum sp. W. Pongamornkul 6021
69. 97050 Amomum sp. P. Phaosrichai 434
70. 98701 Amomum sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-178
71. 101068 Amomum sp. W. Pongamornkul 6089
72. 101070 Amomum sp. W. Pongamornkul 6091
73. 101071 Amomum sp. W. Pongamornkul 6092
74. 104701 Amomum sp. C. Maknoi 5576
75. 104850 Amomum sp. C. Maknoi 5726
76. 107001 Amomum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 713
77. 107018 Amomum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 730
78. 107179 Amomum sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 6
79. 107180 Amomum sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 7
80. 107185 Amomum sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 12
81. 107205 Amomum sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 32
82. 107206 Amomum sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 33
83. 112287 Amomum sp. Buasroi Mala 22
84. 113714 Amomum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-415
85. 112649 Amomum sp. N. Muangyen 2136
86. 112785 Amomum sp. N. Muangyen 2272
87. 112815 Amomum sp. N. Muangyen 2302
88. 113915 Amomum sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-165
89. 114106 Amomum sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-356
90. 117094 Amomum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-287
91. 117935 Amomum sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-305
92. 120583 Amomum sp. N. Muangyen 2349

ปิด

QR code