ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 93821
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clematis subumbellata Kurz
Family name

ชื่อวงศ์

RANUNCULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021828
Collected date

วันที่เก็บ

12 Jan 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mandalay, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

49    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 366 Clematis subumbellata Kurz W. Nanakorn et al. 366
2. 2941 Clematis subumbellata Kurz W. Nanakorn et al. 2941
3. 5673 Clematis subumbellata Kurz W. Nanakorn et al. 5673
4. 8795 Clematis subumbellata Kurz W. Nanakorn et al. 8795
5. 13009 Clematis subumbellata Kurz Thon s.n.
6. 13637 Clematis subumbellata Kurz P. Suksathan 1403
7. 16453 Clematis subumbellata Kurz P. Suksathan 2126
8. 18414 Clematis subumbellata Kurz P. Suksathan 2741
9. 22770 Clematis subumbellata Kurz C. Glamwaewwong 131
10. 23852 Clematis subumbellata Kurz C. Glamwaewwong 548
11. 31301 Clematis subumbellata Kurz P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2976
12. 34824 Clematis subumbellata Kurz J.F. Maxwell 08-48
13. 46436 Clematis subumbellata Kurz W. Pongamornkul 2511
14. 48624 Clematis subumbellata Kurz M. Norsaengsri & N. Tathana 7375
15. 49123 Clematis subumbellata Kurz S. Watthana 3386
16. 51472 Clematis subumbellata Kurz M. Norsaengsri & N. Tathana 7542
17. 50950 Clematis subumbellata Kurz S. Watthana 3683
18. 52880 Clematis subumbellata Kurz Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1525
19. 56148 Clematis subumbellata Kurz M. Norsaengsri & N. Tathana 8918
20. 56344 Clematis subumbellata Kurz M. Norsaengsri & N. Tathana 8981
21. 56913 Clematis subumbellata Kurz M. Norsaengsri & N. Tathana 9223
22. 59279 Clematis subumbellata Kurz Li-Jianwu 230
23. 65411 Clematis subumbellata Kurz W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2624
24. 68478 Clematis subumbellata Kurz C. Maknoi 4581
25. 70097 Clematis subumbellata Kurz W. Pongamornkul 3717
26. 73031 Clematis subumbellata Kurz M. Norsaengsri 10812
27. 78849 Clematis subumbellata Kurz P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-127
28. 80575 Clematis subumbellata Kurz P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-390
29. 81889 Clematis subumbellata Kurz M. Norsaengsri 11923
30. 82833 Clematis subumbellata Kurz W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2699
31. 83241 Clematis subumbellata Kurz W. Pongamornkul 4776
32. 84074 Clematis subumbellata Kurz W. Pongamornkul 4860
33. 89598 Clematis subumbellata Kurz W. Pongamornkul 5617
34. 90176 Clematis subumbellata Kurz C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-99
35. 90443 Clematis subumbellata Kurz C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-365
36. 90534 Clematis subumbellata Kurz C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-455
37. 98160 Clematis subumbellata Kurz C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-040
38. 98225 Clematis subumbellata Kurz C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-105
39. 98395 Clematis subumbellata Kurz C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-275
40. 98521 Clematis subumbellata Kurz C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-401
41. 101800 Clematis subumbellata Kurz P. Panyadee & W. Pongamornkul 107
42. 106015 Clematis subumbellata Kurz W. Pongamornkul 6491
43. 107260 Clematis subumbellata Kurz C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-017
44. 107434 Clematis subumbellata Kurz C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-202
45. 108365 Clematis subumbellata Kurz W. Pongamornkul 6573
46. 112263 Clematis subumbellata Kurz P. Panyadee 191
47. 114231 Clematis subumbellata Kurz W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-047
48. 114404 Clematis subumbellata Kurz W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4747
49. 129345 Clematis subumbellata Kurz Akharasit Bunsongthae 206

ปิด

QR code