ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 94144
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Symplocos sp.
Family name

ชื่อวงศ์

SYMPLOCACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 5844
Collected date

วันที่เก็บ

14 Dec 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 4 m high in dry evergreen forest. Flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

77    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1824 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 1824
2. 2573 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 2573
3. 3591 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 3591
4. 5127 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 5127
5. 10690 Symplocos sp. Serm 24
6. 7939 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 7939
7. 7974 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 7974
8. 8304 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 8304
9. 8308 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 8308
10. 15584 Symplocos sp. M. Wongnak 136
11. 18236 Symplocos sp. M. Norsaengsri 1007
12. 18060 Symplocos sp. P. Srisanga 1613
13. 18064 Symplocos sp. P. Srisanga 1617
14. 18066 Symplocos sp. P. Srisanga 1619
15. 18086 Symplocos sp. P. Srisanga 1639
16. 18109 Symplocos sp. P. Srisanga 1662
17. 18142 Symplocos sp. P. Srisanga 1695
18. 18143 Symplocos sp. P. Srisanga 1696
19. 18722 Symplocos sp. P. Srisanga 1880
20. 19121 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 19121
21. 22734 Symplocos sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2466
22. 34092 Symplocos sp. W. Pongamornkul 2017
23. 36447 Symplocos sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3091
24. 37170 Symplocos sp. C. Maknoi 2052
25. 38421 Symplocos sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2193
26. 40977 Symplocos sp. K. Kertsawang 889
27. 41021 Symplocos sp. K. Kertsawang 945
28. 42511 Symplocos sp. Zhou Shi-shun 3726
29. 45895 Symplocos sp. C. Maknoi 3808
30. 48184 Symplocos sp. W. Boonprakop 0204
31. 49956 Symplocos sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros & C. Puff 6476
32. 52704 Symplocos sp. C. Maknoi 2873
33. 58033 Symplocos sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9135
34. 58134 Symplocos sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8667
35. 58824 Symplocos sp. Zhou-Shishun 3726
36. 59035 Symplocos sp. Li-Jianwu 339
37. 59397 Symplocos sp. Romklao Botanical Garden 0003/2553
38. 60085 Symplocos sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2246
39. 60507 Symplocos sp. Ling Shein Man 088177
40. 60539 Symplocos sp. Ling Shein Man 088136
41. 60712 Symplocos sp. Ling Shein Man 087849
42. 60715 Symplocos sp. Ling Shein Man 087842
43. 60998 Symplocos sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086579
44. 61034 Symplocos sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086733
45. 61620 Symplocos sp. Ling Shein Man 087187
46. 62079 Symplocos sp. D. Khrueasan MS-108
47. 62414 Symplocos sp. Romklao Botanical Garden 0354/2554
48. 62500 Symplocos sp. Romklao Botanical Garden 0440/2555
49. 64242 Symplocos sp. Li-Jianwu 1101
50. 65796 Symplocos sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10289
51. 66221 Symplocos sp. W. Pongamornkul 3259
52. 68069 Symplocos sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0336
53. 73276 Symplocos sp. C. Lakoet 0434
54. 72849 Symplocos sp. M. Norsaengsri 10962
55. 79089 Symplocos sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-284
56. 79176 Symplocos sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-371
57. 80658 Symplocos sp. W. Pongamornkul 4515
58. 80723 Symplocos sp. W. Pongamornkul 4580
59. 80963 Symplocos sp. Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097548
60. 80964 Symplocos sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097793
61. 81037 Symplocos sp. C. Maknoi 7218
62. 83210 Symplocos sp. W. Pongamornkul 4745
63. 84122 Symplocos sp. W. Pongamornkul 4908
64. 84709 Symplocos sp. K. Kertsawang 3490
65. 86355 Symplocos sp. M. Wongnak s.n.
66. 88271 Symplocos sp. W. Pongamornkul 5277
67. 95791 Symplocos sp. W. Pongamornkul 6075
68. 95948 Symplocos sp. P. Phaosrichai 346
69. 97028 Symplocos sp. C. Maknoi 5468
70. 98854 Symplocos sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-331
71. 100807 Symplocos sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-410
72. 101719 Symplocos sp. W. Pongamornkul 6260
73. 104480 Symplocos sp. T. Khambai 503
74. 105215 Symplocos sp. C. Maknoi 6451
75. 106012 Symplocos sp. W. Pongamornkul 6488
76. 106456 Symplocos sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 911
77. 113632 Symplocos sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-333

ปิด

QR code