ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 94156
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley
Family name

ชื่อวงศ์

RUTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 5856
Collected date

วันที่เก็บ

14 Dec 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1.5 m high in dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

37    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 30006 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley Tongsuk Jarungthaisilp 1
2. 32019 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley Pranee Palee 959
3. 35041 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley W. Pongamornkul 1845
4. 35042 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley W. Pongamornkul 1846
5. 36070 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley Jatupol K. 08-411
6. 47279 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley Chusie KY92
7. 52482 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley Yin-Jiantao 1285
8. 64347 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley W. Pongamornkul 2896
9. 65938 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley K. Srithi 117
10. 66372 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley W. Pongamornkul & Pongsri 3157
11. 74010 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley K. Khwan 118
12. 74443 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley Zhou-Shishun 8454
13. 78326 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley V. Nguanchoo 245
14. 83078 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley W. Pongamornkul 4613
15. 83096 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley W. Pongamornkul 4631
16. 84043 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley W. Pongamornkul 4829
17. 85706 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley W. Pongamornkul 5047
18. 86911 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley C. Glamwaewwong 204/58
19. 90365 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-287
20. 90704 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley N. Muangyen 966
21. 91024 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley N. Muangyen 1034
22. 92538 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley W. Pongamornkul 5341
23. 92578 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley W. Pongamornkul 5381
24. 93397 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley Alisa Narai 09
25. 93589 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5772
26. 95044 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley Chusie & Khwanruethai Kamfachuea PNK003
27. 95011 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley Kamonrat Panta 008
28. 95742 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley W. Pongamornkul 6026
29. 98442 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-322
30. 98797 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-274
31. 101172 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley W. Pongamornkul 6193
32. 101698 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley W. Pongamornkul 6239
33. 105770 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley Pimsiri PN034
34. 107353 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-116
35. 107008 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 720
36. 111259 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-207
37. 111508 Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-031

ปิด

QR code