ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 94494
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Castanopsis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FAGACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 1621
Collected date

วันที่เก็บ

17 Jan 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 5-7 m high in dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1,300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

144    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8107 Castanopsis sp. W. Nanakorn et al. 8107
2. 14000 Castanopsis sp. P. Srisanga & S. Watthana 666
3. 14579 Castanopsis sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 791
4. 14650 Castanopsis sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 862
5. 15273 Castanopsis sp. P. Srisanga 988
6. 19030 Castanopsis sp. W. Nanakorn et al. 19030
7. 21000 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 1573
8. 21030 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 1603
9. 21040 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 1613
10. 21046 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 1619
11. 21313 Castanopsis sp. P. Srisanga 2164
12. 25063 Castanopsis sp. C. Glamwaewwong 913
13. 27310 Castanopsis sp. W. Nanakorn et al. 27310
14. 28949 Castanopsis sp. W. Nanakorn et al. 28949
15. 31148 Castanopsis sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2823
16. 35552 Castanopsis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8380
17. 35621 Castanopsis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8457
18. 40403 Castanopsis sp. C. Maknoi 2774
19. 43390 Castanopsis sp. D. Khrueasan MS542
20. 43394 Castanopsis sp. D. Khrueasan MS581
21. 43398 Castanopsis sp. D. Khrueasan MS-19
22. 45030 Castanopsis sp. M. Tanaros 432
23. 45074 Castanopsis sp. M. Tanaros 476
24. 45317 Castanopsis sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3454
25. 46112 Castanopsis sp. C. Maknoi 3807
26. 46575 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 3546
27. 49186 Castanopsis sp. Hiroshige Koyama T-61121
28. 49227 Castanopsis sp. Shunsuke Tsugaru T-61854
29. 50456 Castanopsis sp. Li-Jianwu Cx00009
30. 50479 Castanopsis sp. Li-Jianwu Cx00039
31. 53163 Castanopsis sp. Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1453
32. 54719 Castanopsis sp. S. Mattapha Sawai 372
33. 55391 Castanopsis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8348
34. 56642 Castanopsis sp. Puangpen et al. N625
35. 61684 Castanopsis sp. Ling Shein Man 087021
36. 63302 Castanopsis sp. Li-Jianwu 937
37. 63847 Castanopsis sp. P. Thongson 32
38. 64259 Castanopsis sp. Li-Jianwu 1074
39. 65601 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 10089
40. 66952 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 3534
41. 67797 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 10477
42. 68950 Castanopsis sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089508
43. 70369 Castanopsis sp. C. Maknoi 3236
44. 73014 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 10795
45. 72877 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 10994
46. 74848 Castanopsis sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10829
47. 75015 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 11060
48. 75016 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 11061
49. 75032 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 11077
50. 80351 Castanopsis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-166
51. 81402 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 12197
52. 82018 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 12051
53. 82021 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 12054
54. 83803 Castanopsis sp. P. Phaosrichai 189
55. 84119 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 4905
56. 84641 Castanopsis sp. K. Kertsawang 3422
57. 85684 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 5025
58. 87069 Castanopsis sp. C. Glamwaewwong 362/58
59. 86352 Castanopsis sp. M. Wongnak 476
60. 86369 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
61. 86370 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
62. 86371 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
63. 86373 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
64. 86375 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
65. 86376 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
66. 86450 Castanopsis sp. M. Wongnak 453
67. 86984 Castanopsis sp. C. Glamwaewwong 277/58
68. 89718 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 5704
69. 93418 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
70. 93421 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
71. 93422 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
72. 93423 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
73. 93425 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
74. 93427 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
75. 93428 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
76. 94429 Castanopsis sp. N. Muangyen 1556
77. 95982 Castanopsis sp. P. Phaosrichai 380
78. 95942 Castanopsis sp. P. Phaosrichai 340
79. 96024 Castanopsis sp. P. Phaosrichai 422
80. 96823 Castanopsis sp. C. Glamwaewwong 339/60
81. 98502 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-382
82. 98644 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-121
83. 98777 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-254
84. 98787 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-264
85. 98793 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-270
86. 98806 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-283
87. 101268 Castanopsis sp. N. Muangyen AKN 014
88. 104573 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 6350
89. 105427 Castanopsis sp. T. Khambai 393
90. 105925 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 6401
91. 107263 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-020
92. 107270 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-027
93. 107274 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-031
94. 110013 Castanopsis sp. TLBG 611
95. 111117 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-065
96. 111200 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-148
97. 111211 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-159
98. 111236 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-184
99. 111584 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-107
100. 111780 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-300
101. 112356 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1133
102. 113281 Castanopsis sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3974
103. 113540 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-241
104. 113618 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-319
105. 113728 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-429
106. 113760 Castanopsis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-010
107. 113788 Castanopsis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-038
108. 115514 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1406
109. 116400 Castanopsis sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-024
110. 116413 Castanopsis sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-037
111. 116730 Castanopsis sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-353
112. 116739 Castanopsis sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-362
113. 117004 Castanopsis sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-197
114. 117129 Castanopsis sp. N. Muangyen 2396
115. 117260 Castanopsis sp. N. Muangyen 2527
116. 117261 Castanopsis sp. N. Muangyen 2528
117. 118034 Castanopsis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-404
118. 118984 Castanopsis sp. K. Inthamma 571
119. 121794 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1854
120. 122907 Castanopsis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-377
121. 123472 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-010
122. 123524 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-062
123. 123870 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-407
124. 123871 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-408
125. 123872 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-409
126. 123874 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-411
127. 125399 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 7142
128. 127246 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1881
129. 128317 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2118
130. 130235 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2411
131. 130363 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2505
132. 130381 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2523
133. 131133 Castanopsis sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2324
134. 131521 Castanopsis sp. Chusie Trisonthi BD 98
135. 135109 Castanopsis sp. T. Choopan 2013-8
136. 135878 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 7846
137. 135955 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 7917
138. 136607 Castanopsis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3632
139. 136902 Castanopsis sp. Yumiko Baba, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Thein Lwin Aye 103778
140. 138095 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2989
141. 138322 Castanopsis sp. K. Inthamma 1598
142. 138698 Castanopsis sp. Natdanai Pan-in 573
143. 139031 Castanopsis sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 340
144. 139147 Castanopsis sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 462

ปิด

QR code