ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 94547
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Congea tomentosa Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 1674
Collected date

วันที่เก็บ

19 Jan 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Woody climber in mixed-deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

67    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5957 Congea tomentosa Roxb. W. Nanakorn et al. 5957
2. 8251 Congea tomentosa Roxb. W. Nanakorn et al. 8251
3. 10589 Congea tomentosa Roxb. W. Nanakorn et al. 10589
4. 10801 Congea tomentosa Roxb. W. Nanakorn et al. 10801
5. 13115 Congea tomentosa Roxb. P. Srisanga 511
6. 23928 Congea tomentosa Roxb. K. Kertsawang 158
7. 24900 Congea tomentosa Roxb. C. Glamwaewwong 896
8. 28489 Congea tomentosa Roxb. Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-18
9. 29215 Congea tomentosa Roxb. S. Watthana 2214
10. 30557 Congea tomentosa Roxb. J.F. Maxwell 09-100
11. 31985 Congea tomentosa Roxb. Pranee Palee 899
12. 39706 Congea tomentosa Roxb. M. Norsaengsri 4813
13. 39846 Congea tomentosa Roxb. M. Norsaengsri 4953
14. 41879 Congea tomentosa Roxb. P. Wessumritt 307
15. 46507 Congea tomentosa Roxb. W. Pongamornkul 2582
16. 47088 Congea tomentosa Roxb. C. Maknoi 3578
17. 48154 Congea tomentosa Roxb. W. Boonprakop 0174
18. 51230 Congea tomentosa Roxb. M. Norsaengsri 2652
19. 51473 Congea tomentosa Roxb. M. Norsaengsri & N. Tathana 7543
20. 55982 Congea tomentosa Roxb. M. Norsaengsri & N. Tathana 8597
21. 55922 Congea tomentosa Roxb. Pavlos Georgiadis 474
22. 57645 Congea tomentosa Roxb. C. Maknoi 4061
23. 59405 Congea tomentosa Roxb. Romklao Botanical Garden 0011/2553
24. 59564 Congea tomentosa Roxb. Romklao Botanical Garden 0170/2554
25. 61629 Congea tomentosa Roxb. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086912
26. 61830 Congea tomentosa Roxb. Ling Shein Man 087002
27. 62911 Congea tomentosa Roxb. C. Lakoet 248
28. 65054 Congea tomentosa Roxb. K. Srithi 457
29. 65747 Congea tomentosa Roxb. M. Norsaengsri 10239
30. 66420 Congea tomentosa Roxb. W. Pongamornkul 3412
31. 66734 Congea tomentosa Roxb. C. Maknoi 4228
32. 68412 Congea tomentosa Roxb. C. Maknoi 4515
33. 69837 Congea tomentosa Roxb. Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035310
34. 71708 Congea tomentosa Roxb. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091155
35. 73699 Congea tomentosa Roxb. W. Pongamornkul 04109
36. 78846 Congea tomentosa Roxb. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-124
37. 80797 Congea tomentosa Roxb. K. Phoutthavong et al. 497
38. 81287 Congea tomentosa Roxb. C. Maknoi 7469
39. 81012 Congea tomentosa Roxb. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097866
40. 81013 Congea tomentosa Roxb. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097087
41. 81751 Congea tomentosa Roxb. M. Norsaengsri 11786
42. 81910 Congea tomentosa Roxb. M. Norsaengsri 11944
43. 86428 Congea tomentosa Roxb. M. Wongnak 341
44. 89150 Congea tomentosa Roxb. N. Muangyen 741
45. 89808 Congea tomentosa Roxb. C. Maknoi 4727
46. 90640 Congea tomentosa Roxb. N. Muangyen 903
47. 94014 Congea tomentosa Roxb. N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021887
48. 95566 Congea tomentosa Roxb. W. Pongamornkul 5928
49. 101338 Congea tomentosa Roxb. Jittiporn Thasaniyakorn 192-194
50. 106168 Congea tomentosa Roxb. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 642
51. 107491 Congea tomentosa Roxb. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-267
52. 109615 Congea tomentosa Roxb. Jittiporn Tassaniyakorn 194
53. 113133 Congea tomentosa Roxb. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6738
54. 115683 Congea tomentosa Roxb. K. Wangwasit 180124-39
55. 116720 Congea tomentosa Roxb. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-343
56. 116581 Congea tomentosa Roxb. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-205
57. 117673 Congea tomentosa Roxb. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-043
58. 120619 Congea tomentosa Roxb. N. Muangyen 2602
59. 121002 Congea tomentosa Roxb. N. Muangyen 2984
60. 121836 Congea tomentosa Roxb. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1171
61. 121501 Congea tomentosa Roxb. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1121
62. 122552 Congea tomentosa Roxb. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1512
63. 125044 Congea tomentosa Roxb. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 666
64. 125580 Congea tomentosa Roxb. N. Muangyen 3660
65. 130970 Congea tomentosa Roxb. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1243
66. 131195 Congea tomentosa Roxb. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4545
67. 137722 Congea tomentosa Roxb. K. Inthamma 1306

ปิด

QR code