ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 94476
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ardisia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Primulaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 1603
Collected date

วันที่เก็บ

17 Jan 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1-1.5 m high in dry evergreen forest. Fruit red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

344    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 613 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 613
2. 3358 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 3358
3. 3860 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 3860
4. 4893 Ardisia sp. S. Watthana, M. Norsaengsri J 64
5. 5642 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 5642
6. 5776 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 5776
7. 5795 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 5795
8. 5880 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 5880
9. 6167 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 6167
10. 6296 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 6296
11. 6298 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 6298
12. 6658 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 6658
13. 6858 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 6858
14. 7022 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 7022
15. 7232 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 7232
16. 7303 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 7303
17. 7541 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 7541
18. 8273 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 8273
19. 8632 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 8632
20. 9130 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 9130
21. 9200 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 9200
22. 9711 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 9711
23. 10539 Ardisia sp. P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 200
24. 10626 Ardisia sp. P. Srisanga, D.D. Tirvengadum, C. Glamwaewwong 228
25. 10692 Ardisia sp. Serm 26
26. 11572 Ardisia sp. P. Suksathan 1182
27. 12092 Ardisia sp. S. Sasrirat s.n.
28. 11390 Ardisia sp. W. Pongamornkul 129
29. 11515 Ardisia sp. P. Suksathan 1125
30. 11545 Ardisia sp. P. Suksathan 1155
31. 13704 Ardisia sp. P. Suksathan 1475
32. 14032 Ardisia sp. P. Srisanga 698
33. 14033 Ardisia sp. P. Srisanga, S. Watthana 699
34. 14283 Ardisia sp. M. Norsaengsri 854
35. 16788 Ardisia sp. P. Srisanga 1265
36. 16901 Ardisia sp. P. Suksathan 2310
37. 17260 Ardisia sp. P. Suksathan 2569
38. 17677 Ardisia sp. P. Srisanga 1456
39. 18560 Ardisia sp. P. Suksathan 2887
40. 19123 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 19123
41. 19249 Ardisia sp. S. Watthana, T. Riyapan 960
42. 20205 Ardisia sp. M. Norsaengsri 1264
43. 20490 Ardisia sp. S. Watthana 1242
44. 22971 Ardisia sp. C. Glamwaewwong 215
45. 25049 Ardisia sp. C. Glamwaewwong 999
46. 24093 Ardisia sp. C. Glamwaewwong 672
47. 24191 Ardisia sp. W. Nanakorn et al. 24191
48. 24982 Ardisia sp. C. Glamwaewwong 957
49. 25452 Ardisia sp. M. Norsaengsri 270
50. 25720 Ardisia sp. C. Maknoi 257
51. 25787 Ardisia sp. C. Maknoi, R. Pongsattayapiphat 324
52. 27662 Ardisia sp. C. Maknoi 848
53. 27886 Ardisia sp. K. Wangwasit 50615 30
54. 29048 Ardisia sp. S. Suddee et al. 2618
55. 30999 Ardisia sp. K. Kertsawang 705
56. 31425 Ardisia sp. P. Wessumritt, W. Boonchai 5
57. 31697 Ardisia sp. C. Maknoi 1655
58. 33132 Ardisia sp. Warintorn K. 07 116
59. 34032 Ardisia sp. S. Watthana 2643
60. 34406 Ardisia sp. Warintorn K. 08 236
61. 35768 Ardisia sp. C. Maknoi 1700
62. 35368 Ardisia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8181
63. 35436 Ardisia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8256
64. 37388 Ardisia sp. S. Watthana 2656
65. 36673 Ardisia sp. P. Suksathan 4417
66. 36759 Ardisia sp. P. Suksathan 4503
67. 38471 Ardisia sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2243
68. 39581 Ardisia sp. M. Norsaengsri 4670
69. 39677 Ardisia sp. M. Norsaengsri 4765
70. 40411 Ardisia sp. C. Maknoi 2782
71. 41240 Ardisia sp. S. Watthana 3230
72. 42460 Ardisia sp. Wang Hong 8327
73. 42703 Ardisia sp. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6166
74. 42720 Ardisia sp. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6184
75. 43276 Ardisia sp. Zhou-Shishun 3665
76. 44071 Ardisia sp. S. Gardner, V. Chamchumroon ST 2466
77. 45318 Ardisia sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3457
78. 45515 Ardisia sp. N. Romkham 165
79. 45688 Ardisia sp. D. Khrueasan MS 282
80. 46591 Ardisia sp. M. Norsaengsri 3562
81. 46594 Ardisia sp. M. Norsaengsri 3565
82. 47218 Ardisia sp. Chusie KY 257
83. 47219 Ardisia sp. Chusie KY 368
84. 47220 Ardisia sp. Chusie KY 114
85. 47221 Ardisia sp. Chusie KY 398
86. 48468 Ardisia sp. Ricky Ward 23
87. 48479 Ardisia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 52033
88. 48802 Ardisia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33207
89. 48803 Ardisia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33286
90. 48804 Ardisia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 32720
91. 48809 Ardisia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 32699
92. 48841 Ardisia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33126
93. 48842 Ardisia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 32413
94. 49680 Ardisia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 30057
95. 49935 Ardisia sp. M. Norsaengsri 6455
96. 49972 Ardisia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 30664
97. 49973 Ardisia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam, Thawatchai Wongprasert T 30142
98. 50074 Ardisia sp. C. Phengklai T 49898
99. 50075 Ardisia sp. C. Phengklai T 49890
100. 50462 Ardisia sp. Li-Jianwu Cx 15
101. 50583 Ardisia sp. P. Wessumritt 166
102. 50895 Ardisia sp. S. Watthana 3627
103. 51501 Ardisia sp. W. Pongamornkul 85
104. 51502 Ardisia sp. W. Pongamornkul 400
105. 51503 Ardisia sp. W. Pongamornkul 8869
106. 52496 Ardisia sp. Yin-Jiangtao 1266
107. 52755 Ardisia sp. C. Maknoi 2924
108. 52698 Ardisia sp. C. Maknoi 2867
109. 52772 Ardisia sp. C. Maknoi 2941
110. 53597 Ardisia sp. Yin-Jiangtao 1331
111. 53250 Ardisia sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7718
112. 53510 Ardisia sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1501
113. 54352 Ardisia sp. T. Yingkhachorn 29
114. 54883 Ardisia sp. KKU Staff. s.n.
115. 54884 Ardisia sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
116. 54899 Ardisia sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
117. 54900 Ardisia sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
118. 54901 Ardisia sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
119. 54902 Ardisia sp. KKU Staff. s.n.
120. 55007 Ardisia sp. P. Chantaranothai et al. 1449
121. 55008 Ardisia sp. P. Chantaranothai et al. 1464
122. 55033 Ardisia sp. KKU Staff. 1534
123. 55034 Ardisia sp. P. Chantaranothai et al. 136
124. 55035 Ardisia sp. P. Chantaranothai et al. 429
125. 55036 Ardisia sp. P. Chantaranothai et al. 426
126. 55082 Ardisia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8384
127. 56389 Ardisia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9026
128. 56779 Ardisia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1969
129. 56788 Ardisia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1978
130. 57944 Ardisia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9046
131. 58104 Ardisia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson, C. Lakoet 9856
132. 58135 Ardisia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8668
133. 58180 Ardisia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8712
134. 59396 Ardisia sp. Romklao Botanical Garden 2553 2
135. 59506 Ardisia sp. Romklao Botanical Garden 2553 112
136. 59925 Ardisia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2082
137. 59934 Ardisia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2091
138. 62271 Ardisia sp. Romklao Botanical Garden 2555 558
139. 62483 Ardisia sp. Romklao Botanical Garden 2555 423
140. 64377 Ardisia sp. W. Pongamornkul 2926
141. 65368 Ardisia sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya, S. Satatha 2439
142. 65597 Ardisia sp. M. Norsaengsri 10085
143. 66373 Ardisia sp. W. Pongamornkul, Pongsri 3158
144. 65634 Ardisia sp. M. Norsaengsri 10124
145. 65721 Ardisia sp. M. Norsaengsri 10213
146. 65802 Ardisia sp. M. Norsaengsri, S. Boonwong 10296
147. 66277 Ardisia sp. W. Pongamornkul 3315
148. 67094 Ardisia sp. W. Pongamornkul 3676
149. 67679 Ardisia sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 946
150. 67843 Ardisia sp. M. Norsaengsri 10523
151. 67857 Ardisia sp. M. Norsaengsri 10537
152. 68066 Ardisia sp. P. Thongson, W. Boonprakop 333
153. 70193 Ardisia sp. P. Wessumrit, S. Sawangsawat 97
154. 70389 Ardisia sp. C. Maknoi 3256
155. 70433 Ardisia sp. C. Maknoi 3300
156. 71388 Ardisia sp. W. Pongamornkul 3828
157. 72022 Ardisia sp. N. Muangyen 111
158. 72033 Ardisia sp. W. Pongamornkul 3913
159. 73214 Ardisia sp. M. Norsaengsri 11386
160. 73479 Ardisia sp. C. Lakoet 639
161. 73805 Ardisia sp. P. Phaosrichai 46
162. 74001 Ardisia sp. K. Khwan 100
163. 75092 Ardisia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2540
164. 75126 Ardisia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2330
165. 75129 Ardisia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2323
166. 75157 Ardisia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2352
167. 75171 Ardisia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2310
168. 75252 Ardisia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2434
169. 75257 Ardisia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2451
170. 77572 Ardisia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11049
171. 77845 Ardisia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong, M. Soukhavong L1 60
172. 77879 Ardisia sp. M. Norsaengsri 11141
173. 80066 Ardisia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97657
174. 80067 Ardisia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97391
175. 80068 Ardisia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Ling Shein Mang, Law Shine 97074
176. 79004 Ardisia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 200
177. 79033 Ardisia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 229
178. 79038 Ardisia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 234
179. 79057 Ardisia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 252
180. 79222 Ardisia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 417
181. 79253 Ardisia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 448
182. 79331 Ardisia sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat, Buckely) 50
183. 79615 Ardisia sp. Philip Thomas, Law Shine 355
184. 80669 Ardisia sp. W. Pongamornkul 4526
185. 81358 Ardisia sp. C. Maknoi 7540
186. 81778 Ardisia sp. M. Norsaengsri 11812
187. 82938 Ardisia sp. M. Norsaengsri 12322
188. 83115 Ardisia sp. W. Pongamornkul 4650
189. 83116 Ardisia sp. W. Pongamornkul 4651
190. 83219 Ardisia sp. W. Pongamornkul 4754
191. 84123 Ardisia sp. W. Pongamornkul 4909
192. 84131 Ardisia sp. W. Pongamornkul 4917
193. 84138 Ardisia sp. W. Pongamornkul 4924
194. 84181 Ardisia sp. W. Pongamornkul 4967
195. 85165 Ardisia sp. P. Phaosrichai 274
196. 85804 Ardisia sp. M. Norsaengsri 12457
197. 86251 Ardisia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 255
198. 86980 Ardisia sp. C. Glamwaewwong 58 273
199. 87326 Ardisia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 168
200. 87581 Ardisia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 421
201. 88316 Ardisia sp. N. Muangyen 168
202. 88349 Ardisia sp. N. Muangyen 201
203. 88579 Ardisia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 430
204. 89087 Ardisia sp. N. Muangyen 678
205. 89602 Ardisia sp. C. Maknoi 6357
206. 89652 Ardisia sp. W. Pongamornkul 5638
207. 90603 Ardisia sp. N. Muangyen 866
208. 91028 Ardisia sp. N. Muangyen 1038
209. 91159 Ardisia sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3526
210. 91923 Ardisia sp. N. Muangyen 1291
211. 94141 Ardisia sp. W. Pongamornkul 5841
212. 94352 Ardisia sp. N. Muangyen 1479
213. 94353 Ardisia sp. N. Muangyen 1480
214. 94438 Ardisia sp. N. Muangyen 1565
215. 94450 Ardisia sp. N. Muangyen 1577
216. 94491 Ardisia sp. N. Muangyen 1618
217. 95155 Ardisia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 194
218. 95520 Ardisia sp. N. Muangyen 1717
219. 96594 Ardisia sp. C. Glamwaewwong 60 110
220. 97059 Ardisia sp. P. Phaosrichai 443
221. 97134 Ardisia sp. P. Phaosrichai 518
222. 97167 Ardisia sp. P. Phaosrichai 551
223. 97518 Ardisia sp. C. Maknoi 5499
224. 98660 Ardisia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 137
225. 98687 Ardisia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 164
226. 98739 Ardisia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 216
227. 100827 Ardisia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 430
228. 101762 Ardisia sp. P. Panyadee, W. Pongamornkul 50
229. 102013 Ardisia sp. K. Kertsawang 4277
230. 102189 Ardisia sp. K. Kertsawang 4453
231. 105220 Ardisia sp. C. Maknoi 6456
232. 104477 Ardisia sp. T. Khambai 500
233. 104768 Ardisia sp. C. Maknoi 5644
234. 104769 Ardisia sp. C. Maknoi 5645
235. 104952 Ardisia sp. C. Maknoi 6109
236. 105499 Ardisia sp. C. Maknoi 6842
237. 105568 Ardisia sp. C. Maknoi 6996
238. 105598 Ardisia sp. C. Maknoi 7026
239. 106219 Ardisia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 675
240. 109963 Ardisia sp. TLBG 559
241. 110849 Ardisia sp. N. Muangyen 2063
242. 111077 Ardisia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 26
243. 111181 Ardisia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 129
244. 111658 Ardisia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 181
245. 112383 Ardisia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1160
246. 112909 Ardisia sp. K. Kertsawang 3747
247. 113414 Ardisia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 115
248. 113840 Ardisia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 90
249. 113533 Ardisia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 234
250. 115563 Ardisia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1455
251. 116113 Ardisia sp. K. Wangwasit 180914 25
252. 116948 Ardisia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 140
253. 116992 Ardisia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 185
254. 116997 Ardisia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 190
255. 117068 Ardisia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 261
256. 117616 Ardisia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak 1708
257. 118278 Ardisia sp. K. Inthamma 166
258. 118412 Ardisia sp. K. Inthamma 311
259. 118431 Ardisia sp. K. Inthamma 330
260. 118664 Ardisia sp. K. Kertsawang 3970
261. 118821 Ardisia sp. K. Inthamma 399
262. 118880 Ardisia sp. K. Inthamma 458
263. 118956 Ardisia sp. K. Inthamma 543
264. 118992 Ardisia sp. K. Inthamma 579
265. 120699 Ardisia sp. N. Muangyen 2681
266. 120703 Ardisia sp. N. Muangyen 2685
267. 120752 Ardisia sp. N. Muangyen 2734
268. 120872 Ardisia sp. N. Muangyen 2854
269. 121053 Ardisia sp. N. Muangyen 3035
270. 121075 Ardisia sp. N. Muangyen 3057
271. 121466 Ardisia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1086
272. 122567 Ardisia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1527
273. 123758 Ardisia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 295
274. 124977 Ardisia sp. N. Muangyen 3553
275. 124987 Ardisia sp. N. Muangyen 3563
276. 125390 Ardisia sp. W. Pongamornkul 7133
277. 125545 Ardisia sp. N. Muangyen 3626
278. 125568 Ardisia sp. N. Muangyen 3648
279. 125575 Ardisia sp. N. Muangyen 3655
280. 127154 Ardisia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1885
281. 128571 Ardisia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2011
282. 128572 Ardisia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2012
283. 128679 Ardisia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2119
284. 128924 Ardisia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2363
285. 128952 Ardisia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2391
286. 128980 Ardisia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2419
287. 130108 Ardisia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 2754
288. 130393 Ardisia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2535
289. 130482 Ardisia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2623
290. 130681 Ardisia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 2845
291. 130754 Ardisia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot, K. Sompong 2800
292. 131120 Ardisia sp. W. Laongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya , S. Satatha 2311
293. 131124 Ardisia sp. W. Laongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya , S. Satatha 2315
294. 131135 Ardisia sp. W. Laongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya , S. Satatha 2326
295. 132283 Ardisia sp. W. Pongamornkul 7409
296. 134241 Ardisia sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3675
297. 132417 Ardisia sp. W. Pongamornkul 7259
298. 132471 Ardisia sp. W. Pongamornkul 7313
299. 132484 Ardisia sp. W. Pongamornkul 7326
300. 132643 Ardisia sp. Anchalee Nuammee 521
301. 132701 Ardisia sp. Anchalee Nuammee 579
302. 132912 Ardisia sp. Supalak Pumikong 2019 68
303. 133239 Ardisia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 1027
304. 133325 Ardisia sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1114
305. 133547 Ardisia sp. Natdanai Pan-in V 332
306. 133595 Ardisia sp. Natdanai Pan-in V 380
307. 133603 Ardisia sp. Natdanai Pan-in V 388
308. 133897 Ardisia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3417
309. 135747 Ardisia sp. W. Pongamornkul 7715
310. 135763 Ardisia sp. W. Pongamornkul 7731
311. 135860 Ardisia sp. W. Pongamornkul 7828
312. 136477 Ardisia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3502
313. 136511 Ardisia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3536
314. 137431 Ardisia sp. K. Kertsawang 2685
315. 137754 Ardisia sp. K. Inthamma 1338
316. 138030 Ardisia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2924
317. 138643 Ardisia sp. Natdanai Pan-in 518
318. 138645 Ardisia sp. Natdanai Pan-in 520
319. 138646 Ardisia sp. Natdanai Pan-in 521
320. 139142 Ardisia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 455
321. 139156 Ardisia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 471
322. 139157 Ardisia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 472
323. 139455 Ardisia sp. Supalak Pumikong 2022 18
324. 139829 Ardisia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 4070
325. 139860 Ardisia sp. Pitak Panyachan s.n. 3
326. 140056 Ardisia sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem Nรธhrs 10097
327. 140722 Ardisia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100283
328. 140925 Ardisia sp. W. Pongamornkul 8090
329. 141105 Ardisia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3118
330. 141635 Ardisia sp. Suchanya Kantasa SK 140
331. 141845 Ardisia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3831
332. 141859 Ardisia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3845
333. 142355 Ardisia sp. W. Pongamornkul 8656
334. 142618 Ardisia sp. W. Pongamornkul 8886
335. 142659 Ardisia sp. C. Maknoi et al. 5071
336. 142673 Ardisia sp. C. Maknoi et al. 5085
337. 142681 Ardisia sp. C. Maknoi et al. 5093
338. 142699 Ardisia sp. C. Maknoi et al. 5111
339. 142769 Ardisia sp. C. Maknoi et al. 5401
340. 142802 Ardisia sp. C. Maknoi et al. 5434
341. 142856 Ardisia sp. C. Maknoi et al. 5831
342. 142965 Ardisia sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Natcha Sutjaritjai, Charlotte Balslev, Inge Balslev 10844
343. 143042 Ardisia sp. C. Maknoi et al. 5995
344. 143136 Ardisia sp. C. Maknoi et al. 6975

ปิด

QR code