ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 94631
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crateva magna (Lour.) DC.
Family name

ชื่อวงศ์

CAPPARACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4000
Collected date

วันที่เก็บ

23 Mar 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 15 m high on limestone by stream in deciduous forest. Flower white, cream.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

365
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

35    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3212 Crateva magna (Lour.) DC. W. Nanakorn et al. 3212
2. 5995 Crateva magna (Lour.) DC. W. Nanakorn et al. 5995
3. 6081 Crateva magna (Lour.) DC. W. Nanakorn et al. 6081
4. 8701 Crateva magna (Lour.) DC. W. Nanakorn et al. 8701
5. 8805 Crateva magna (Lour.) DC. W. Nanakorn et al. 8805
6. 8899 Crateva magna (Lour.) DC. W. Nanakorn et al. 8899
7. 9314 Crateva magna (Lour.) DC. W. Nanakorn et al. 9314
8. 13598 Crateva magna (Lour.) DC. S. Watthana & W. Pongamornkul 256
9. 25009 Crateva magna (Lour.) DC. K. Kertsawang 464
10. 27401 Crateva magna (Lour.) DC. P. Kumphet sn. 85
11. 27519 Crateva magna (Lour.) DC. C. Maknoi 706
12. 28888 Crateva magna (Lour.) DC. W. Nanakorn et al. 28888
13. 29581 Crateva magna (Lour.) DC. C. Maknoi & S. Watthana 1316
14. 30405 Crateva magna (Lour.) DC. W. Pongamornkul 1913
15. 45868 Crateva magna (Lour.) DC. C. Maknoi 3684
16. 46141 Crateva magna (Lour.) DC. N. Romkham 229
17. 56873 Crateva magna (Lour.) DC. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9183
18. 59721 Crateva magna (Lour.) DC. S. Klongngern 16
19. 66715 Crateva magna (Lour.) DC. C. Maknoi 4209
20. 68450 Crateva magna (Lour.) DC. C. Maknoi 4553
21. 68578 Crateva magna (Lour.) DC. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2942
22. 75664 Crateva magna (Lour.) DC. W. Tanming 552
23. 76787 Crateva magna (Lour.) DC. C. Maknoi 4748
24. 78455 Crateva magna (Lour.) DC. Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092493
25. 82725 Crateva magna (Lour.) DC. C. Maknoi 7626
26. 84058 Crateva magna (Lour.) DC. W. Pongamornkul 4844
27. 85046 Crateva magna (Lour.) DC. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3281
28. 85291 Crateva magna (Lour.) DC. C. Maknoi 7939
29. 90416 Crateva magna (Lour.) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-338
30. 114395 Crateva magna (Lour.) DC. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4738
31. 116560 Crateva magna (Lour.) DC. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-184
32. 121178 Crateva magna (Lour.) DC. N. Muangyen 3160
33. 131870 Crateva magna (Lour.) DC. W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 59
34. 133913 Crateva magna (Lour.) DC. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3433
35. 134704 Crateva magna (Lour.) DC. T. Choopan et al. 2020-120

ปิด

QR code