ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 9879
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Spermacoce sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn 9879
Collected date

วันที่เก็บ

26 Aug 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 50 cm high. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

68    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 640 Spermacoce sp. W. Nanakorn et al. 640
2. 1166 Spermacoce sp. W. Nanakorn et al. 1166
3. 1205 Spermacoce sp. W. Nanakorn et al. 1205
4. 1277 Spermacoce sp. W. Nanakorn et al. 1277
5. 1282 Spermacoce sp. W. Nanakorn et al. 1282
6. 1565 Spermacoce sp. W. Nanakorn et al. 1565
7. 6688 Spermacoce sp. W. Nanakorn et al. 6688
8. 11967 Spermacoce sp. Serm 131
9. 16046 Spermacoce sp. P. Suksathan 1910
10. 16242 Spermacoce sp. C. Puff 990908.1.2
11. 16243 Spermacoce sp. C. Puff 990908.1.3
12. 16249 Spermacoce sp. C. Puff 990910.1.5
13. 16251 Spermacoce sp. C. Puff 990911.1.1
14. 25633 Spermacoce sp. C. Maknoi 673
15. 28430 Spermacoce sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-16
16. 29784 Spermacoce sp. C. Maknoi 1105
17. 41882 Spermacoce sp. P. Wessumritt 315
18. 51107 Spermacoce sp. W. Pongamornkul 2713
19. 60949 Spermacoce sp. Ling Shein Man 087698
20. 64062 Spermacoce sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6993
21. 64371 Spermacoce sp. W. Pongamornkul 2920
22. 64479 Spermacoce sp. W. Pongamornkul 3028
23. 64496 Spermacoce sp. W. Pongamornkul 3045
24. 66940 Spermacoce sp. W. Pongamornkul 3522
25. 67817 Spermacoce sp. M. Norsaengsri 10497
26. 68797 Spermacoce sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089620
27. 71407 Spermacoce sp. W. Pongamornkul 3847
28. 73338 Spermacoce sp. C. Lakoet 0496
29. 76173 Spermacoce sp. C. Maknoi 6719
30. 83272 Spermacoce sp. C. Maknoi 7789
31. 84282 Spermacoce sp. W. Khattiyot 373
32. 88673 Spermacoce sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 524
33. 89243 Spermacoce sp. C. Maknoi 4037
34. 92747 Spermacoce sp. N. Muangyen 1317
35. 93322 Spermacoce sp. Nontharat 5324
36. 93323 Spermacoce sp. Nontharat 5325
37. 95251 Spermacoce sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-290
38. 100803 Spermacoce sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-406
39. 100874 Spermacoce sp. P. Phaosrichai 599
40. 108467 Spermacoce sp. T. Choopan et al. 2018-81
41. 108529 Spermacoce sp. T. Choopan et al. 2017-187
42. 108543 Spermacoce sp. T. Choopan et al. 2017-192
43. 111221 Spermacoce sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-169
44. 111283 Spermacoce sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-231
45. 111588 Spermacoce sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-111
46. 111742 Spermacoce sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-262
47. 113774 Spermacoce sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-024
48. 114028 Spermacoce sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-278
49. 113882 Spermacoce sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-132
50. 114089 Spermacoce sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-339
51. 114275 Spermacoce sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4477
52. 116133 Spermacoce sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6785
53. 116189 Spermacoce sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6841
54. 120956 Spermacoce sp. N. Muangyen 2938
55. 122565 Spermacoce sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1525
56. 122633 Spermacoce sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-104
57. 122782 Spermacoce sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-252
58. 123132 Spermacoce sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-126
59. 123356 Spermacoce sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-350
60. 123414 Spermacoce sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-408
61. 125052 Spermacoce sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 674
62. 130569 Spermacoce sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 846
63. 130572 Spermacoce sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 849
64. 130520 Spermacoce sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 797
65. 132540 Spermacoce sp. W. Pongamornkul 7478
66. 135337 Spermacoce sp. W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Yokyo, M. Tabut 121
67. 135762 Spermacoce sp. W. Pongamornkul 7730
68. 137213 Spermacoce sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103405

ปิด

QR code