ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 9860
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib
Family name

ชื่อวงศ์

Malvaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana, S. Siriphum 20
Collected date

วันที่เก็บ

4 Nov 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 15 m high in mixed deciduous forest. Leaves with white on beneath. Fruit brown; 4-5 winged.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

640
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

56    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 40 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 40
2. 1000 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 1000
3. 1853 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 1853
4. 4294 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 4294
5. 4295 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 4295
6. 5655 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 5655
7. 7081 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 7081
8. 7395 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 7395
9. 8165 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 8165
10. 9449 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 9449
11. 9629 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 9629
12. 9838 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 9838
13. 11706 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Pongamornkul 254
14. 12941 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib Prachit et al. 8
15. 18317 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib M. Norsaengsri 1090
16. 19130 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 19130
17. 24197 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib C. Glamwaewwong 718
18. 25843 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib Bot. KU 2006 40
19. 32207 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib J.F. Maxwell 06 107
20. 35995 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib Jatupol K. 08 336
21. 38430 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib C. Maknoi, P. Srisanga 2202
22. 38810 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib C. Maknoi 2480
23. 39103 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib Jatupol K. 08 452
24. 40299 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib C. Maknoi 2671
25. 48498 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38703
26. 48598 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib M. Norsaengsri 7349
27. 48987 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib M. Tagawa, K. Iwatsuki, H. Koyama, N. Fukuoka, A. Nalamphoon, A. Chintayungkun T 9149
28. 48988 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom T 11182
29. 49149 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib K. Iwatsuki, H. Koyama, N. Fukuoka T 9461
30. 59531 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib Romklao Botanical Garden 2553 137
31. 59696 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib T. Khambai 107
32. 62310 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib Romklao Botanical Garden 2555 597
33. 67911 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib M. Norsaengsri 10591
34. 68075 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib P. Thongson, W. Boonprakop 343
35. 68276 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib C. Maknoi 4380
36. 68648 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3012
37. 72912 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib M. Norsaengsri 10693
38. 73347 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib C. Lakoet 505
39. 79161 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 356
40. 86710 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Tanming 1005
41. 91934 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib N. Muangyen 1302
42. 94675 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4044
43. 96139 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4324
44. 104408 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib T. Khambai 431
45. 104409 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib T. Khambai 432
46. 104410 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib T. Khambai 433
47. 104601 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Pongamornkul 6378
48. 110118 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 991
49. 111131 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 79
50. 121667 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1728
51. 123541 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 79
52. 132533 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Pongamornkul 7471
53. 132831 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Pongamornkul 7599
54. 135104 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib T. Choopan et al. 2021 212
55. 137515 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib K. Inthamma 1099
56. 138361 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib K. Inthamma 1637

ปิด

QR code