ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 94749
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sesbania grandiflora (L.)Pers.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Dok Kae
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Pornthip Kanta 16
Collected date

วันที่เก็บ

Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lamphun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

42    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 29352 Sesbania grandiflora (L.)Pers. M. Norsaengsri 2609
2. 33176 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Warintorn K. 08-160
3. 33219 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Warintorn K. 08-203
4. 34631 Sesbania grandiflora (L.)Pers. M. Norsaengsri 3265
5. 45352 Sesbania grandiflora (L.)Pers. N. Romkham 2
6. 45420 Sesbania grandiflora (L.)Pers. N. Romkham 70
7. 45501 Sesbania grandiflora (L.)Pers. N. Romkham 151
8. 46142 Sesbania grandiflora (L.)Pers. N. Romkham 230
9. 46249 Sesbania grandiflora (L.)Pers. M. Norsaengsri 3265
10. 74737 Sesbania grandiflora (L.)Pers. W. Pongamornkul 04211
11. 84557 Sesbania grandiflora (L.)Pers. J. Thirasakthana, N. Udomtanasup & S. Wongrin 2
12. 84558 Sesbania grandiflora (L.)Pers. J. Thirasakthana, N. Udomtanasup & S. Wongrin 1
13. 95653 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Siriporn Pomnat PN028
14. 101946 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Natthapong Janhom NG001
15. 101947 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Natthapong Janhom NG002
16. 103572 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Kasan and Sarayut 033
17. 111993 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee, Kittiyut Punchai (Photographer) & Natcha Sutraritjai 9143
18. 112008 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9128
19. 111002 Sesbania grandiflora (L.)Pers. K. Kertsawang 4571
20. 111978 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee & Kittiyut Punchai (Photographer) 9160
21. 112062 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9068
22. 112071 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9059
23. 112087 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai & Butapha Kongkeow 9040
24. 112100 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9028
25. 112103 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9025
26. 112109 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9018
27. 112110 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9017
28. 112117 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9010
29. 112119 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9008
30. 112122 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9005
31. 112129 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 8997
32. 112137 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 8989
33. 112140 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 8985
34. 112029 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9105
35. 112169 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8817
36. 112186 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8841
37. 112199 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8855
38. 112209 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 8970
39. 112214 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 8975
40. 112215 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 8976
41. 114837 Sesbania grandiflora (L.)Pers. Henrik Balslev with Sawita Yooprasert, Rumrada Meeboonya, Preecha Karaket 8717
42. 120909 Sesbania grandiflora (L.)Pers. N. Muangyen 2891

ปิด

QR code