ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 94834
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Bunma 113
Collected date

วันที่เก็บ

24 Jun 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 58 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. W. Nanakorn et al. 058
2. 7356 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. W. Nanakorn et al. 7356
3. 12939 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. Prachit et al. 6
4. 15750 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. M. Norsaengsri 862
5. 25861 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. Bot. KU 2006.58
6. 38102 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. M. Norsaengsri 3975
7. 39573 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. M. Norsaengsri 4662
8. 40762 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. S. Watthana & P. Srisanga 3185
9. 45163 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. M. Tanaros 566
10. 55100 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. P. Chantaranothai et al. 1375
11. 59517 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. Romklao Botanical Garden 0123/2553
12. 63991 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. S. Sawangsawat & W. Boonchai 182
13. 64551 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. W. Pongamornkul 3100
14. 87757 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. Saensouk et al. 143
15. 94835 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. S. Bunma 112
16. 94836 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. S. Bunma 111
17. 103561 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. Kasan and Sarayut 022
18. 110524 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5640
19. 110548 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5663
20. 115817 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. K. Wangwasit 180425-12
21. 126745 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. N. Muangyen 3731
22. 134763 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. T. Choopan et al. 2020-216
23. 134960 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. T. Choopan et al. 2020-502
24. 135010 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. T. Choopan et al. 2020-557
25. 139555 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. T. Choopan et al. 2021-13

ปิด

QR code