ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 94885
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Harrisonia perforata (Blanco) Merr.
Family name

ชื่อวงศ์

Rutaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Bunma 26
Collected date

วันที่เก็บ

9 Mar 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

128    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 240 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 240
2. 534 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 534
3. 3251 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 3251
4. 3722 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 3722
5. 3907 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 3907
6. 6113 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 6113
7. 6409 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 6409
8. 6215 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 6215
9. 9041 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 9041
10. 8387 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 8387
11. 9814 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 9814
12. 10760 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 10760
13. 17528 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Boonchai 28
14. 18942 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Nanakorn et al. 18942
15. 25204 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Kertsawang 482
16. 27392 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. P. Kumphet s.n.
17. 30532 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. J.F. Maxwell 09 75
18. 32375 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. J.F. Maxwell 06 407
19. 35057 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 1861
20. 37193 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 2075
21. 38023 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3669
22. 38352 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, P. Srisanga 2124
23. 38967 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 2312
24. 39034 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 2379
25. 39830 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri 4937
26. 40068 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri 5173
27. 40138 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri 5243
28. 41685 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. J.F. Maxwell 09 164
29. 45159 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Tanaros 562
30. 45807 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 3623
31. 47291 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Chusie KY 156
32. 50696 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. L. kamkom 7010
33. 57181 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 296
34. 57272 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 170
35. 57695 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 4112
36. 57965 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9067
37. 58102 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri, P. Thongson, C. Lakoet 9854
38. 58410 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri, N. Tathana 9445
39. 59734 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Klongngern 29
40. 61885 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Ling Shein Mang 87296
41. 62706 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri, M. Norsaengsri 1130
42. 65091 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Srithi 304
43. 66960 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 3542
44. 68567 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2931
45. 69898 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Kazumi Fujikawa, Keniji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda, Ling Shein Mang, Hong Mang 53065
46. 70342 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 3209
47. 71415 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 3855
48. 71467 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1004
49. 72071 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 3951
50. 72715 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 4950
51. 73079 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. M. Norsaengsri 11247
52. 77519 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 4352
53. 79157 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 352
54. 81276 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 7458
55. 83147 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 4682
56. 83172 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 4708
57. 83811 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. P. Phaosrichai 197
58. 85190 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 7838
59. 85434 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 8082
60. 85505 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 8204
61. 85635 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 8334
62. 86143 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 147
63. 87059 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Glamwaewwong 58 352
64. 87363 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 205
65. 90678 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 940
66. 91275 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Sawangsawat 476
67. 91902 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 1270
68. 93005 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. D. Argyriou 254
69. 93317 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. D. Argyriou 598
70. 94639 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4008
71. 93935 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye, Khin Myo Htwe 23941
72. 93936 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Kazumi Fujikawa 35961
73. 94031 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Nuttakarn B., Wassamol L., Nannapat A., Watcharapong R. 1
74. 94883 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Bunma s.n.
75. 94884 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Bunma 27
76. 94886 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Bunma 28
77. 95225 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 264
78. 104581 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 6358
79. 104519 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 6296
80. 104992 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 6150
81. 105463 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi 6806
82. 108677 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5281
83. 110029 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. TLBG 626
84. 110626 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5741
85. 110712 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 1919
86. 110996 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Kertsawang 4565
87. 111043 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Kertsawang 4612
88. 111160 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 108
89. 111162 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 110
90. 111650 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 173
91. 112698 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 2185
92. 114392 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4735
93. 115729 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Wangwasit 180321 25
94. 116063 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Wangwasit 180912 54
95. 116593 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 216
96. 117729 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 99
97. 117789 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 159
98. 117846 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 216
99. 118776 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Boonruang 126
100. 119083 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Boonruang 191
101. 120568 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 2334
102. 121112 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 3094
103. 123594 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 130
104. 124718 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 3295
105. 124742 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. N. Muangyen 3319
106. 125092 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 714
107. 125661 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Punchay 331
108. 126923 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1654
109. 127225 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1956
110. 128206 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Inthamma 1076
111. 128541 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 1981
112. 128956 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2395
113. 129581 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4439
114. 130412 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2554
115. 132006 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 195
116. 134072 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3537
117. 136481 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3506
118. 137225 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103620
119. 137438 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Kertsawang 2692
120. 137514 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Inthamma 1098
121. 137825 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. K. Inthamma 1409
122. 138102 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2996
123. 139574 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. T. Choopan et al. 2021 74
124. 139575 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. T. Choopan et al. 2021 200
125. 140757 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100024
126. 140758 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100215
127. 140960 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 8125
128. 142126 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. W. Pongamornkul 8639

ปิด

QR code