ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 9926
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Siriphum & S. Watthana 13
Collected date

วันที่เก็บ

18 Nov 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub ca 1 m high by stream in evergreen forest. Flower dull orange.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

66    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 349 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Nanakorn et al. 349
2. 2396 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Nanakorn et al. 2396
3. 5362 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Nanakorn et al. 5362
4. 5440 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Nanakorn et al. 5440
5. 5800 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Nanakorn et al. 5800
6. 5805 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Nanakorn et al. 5805
7. 8727 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Nanakorn et al. 8727
8. 10042 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees M. Norsaengsri s.n.
9. 10141 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees P. Thongson 74
10. 10330 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees P. Srisanga & C. Puff 15
11. 16603 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees P. Srisanga 1197
12. 19388 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees C. Glamwaewwong 19
13. 20434 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees P. Thongson 179
14. 28328 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees Y. Ochiai & S. Yokoyama 230804-4
15. 30796 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees J.F. Maxwell 06-1026
16. 34048 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 1973
17. 35118 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 2196
18. 35645 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8483
19. 41004 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees K. Kertsawang 920
20. 47118 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees Chusie KY63
21. 48667 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees M. Norsaengsri & N. Tathana 7418
22. 49918 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees M. Norsaengsri 6438
23. 50946 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees S. Watthana 3679
24. 51417 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees M. Norsaengsri & N. Tathana 7487
25. 56364 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees M. Norsaengsri & N. Tathana 9001
26. 56776 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1966
27. 58841 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees Zhou-Shishun 3621
28. 60400 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees Zhou-Shishun 3402
29. 64111 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2513
30. 65748 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees M. Norsaengsri 10240
31. 66160 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees Thaya 1490
32. 66263 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 3301
33. 69709 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees V. Nguanchoo 487
34. 71905 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees J. Towaranonte s.n.
35. 72096 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 03976
36. 73456 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees C. Lakoet 0616
37. 74120 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees Zhou-Shishun 7309
38. 78130 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 4475
39. 78887 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees N. Muangyen 131
40. 80215 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-31
41. 81797 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees M. Norsaengsri 11831
42. 83235 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 4770
43. 83236 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 4771
44. 83195 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 4730
45. 88135 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 5141
46. 88328 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees N. Muangyen 180
47. 89360 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 5460
48. 89634 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 5620
49. 90144 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-67
50. 90205 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-128
51. 94125 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 5825
52. 94468 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees N. Muangyen 1595
53. 95570 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 5932
54. 98135 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-015
55. 98206 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-086
56. 98479 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-359
57. 102450 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees V. Nguanchoo 693
58. 104376 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees S. Kamonnate 901
59. 107405 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-171
60. 116506 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-130
61. 122735 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-205
62. 124785 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees N. Muangyen 3362
63. 126694 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10056
64. 132299 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Pongamornkul 7425
65. 133851 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees R. Kantasrila MSD 68
66. 134621 Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3256

ปิด

QR code